plik do pobrania

advertisement
Budżet
Obywatelski
Dobry dom
miejsce troski o psychikę człowieka
Miejsce, w którym osoby z różnymi problemami
emocjonalnymi i psychicznymi, będą mogły
zostać otoczone profesjonalną pomocą
psychoterapeutyczną.
Budżet
Obywatelski
Projekt polegał na stworzeniu miejsca, w którym osoby z różnymi
problemami emocjonalnymi i psychicznymi, mogły zostać
otoczone profesjonalną pomocą psychoterapeutyczną. Dobry
dom to miejsce związane z leczeniem różnych trudnych przeżyć,
z którymi osoby nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie.
Pod opiekę trafiały tu osoby, które doświadczyły depresji, lęków,
fobii, nerwic, zaburzenia odżywiania, żałoby, trudności
wychowawczych i w relacjach z bliskimi, kryzysów w związkach
oraz zaburzeń psychicznych.
Budżet
Obywatelski
Dzięki realizacji projektu „Dobry dom” było możliwe
poprowadzenie na przestrzeni 11 miesięcy takiego procesu
leczenia, podczas którego osoby dotychczas cierpiące mogły
poczuć się lepiej i zdrowiej, mogły odzyskać zdolność
do przeżywania radości życia i radzenia sobie z trudami
codzienności.
Warunki,
w
których
była
realizowana
psychoterapia
czterema
wyspecjalizowanymi
metodami
posłużyły temu by osoby korzystające z nich uzyskały siłę i
równowagę emocjonalną, a także odwagę w podejmowaniu
zmian w życiu oraz poczucie bezpieczeństwa i stabilności,
poczucie
własnej
wartości
i pewności siebie, większej zaradności życiowej, siłę do dbania o
siebie, chronienia i decydowania o sobie, nawiązywania
satysfakcjonujących związków i relacji.
Budżet
Obywatelski
Dokonując wglądu psychoterapeutycznego dało się zauważyć,
że proponowane formy pomocy i metody pracy były analogiczne
do potrzeb zgłaszanych przez osoby, które trafiały do Ośrodka
Wsparcia z powodów emocjonalnych i chciały korzystać
z prowadzonej tu psychoterapii. Psychoterapia była prowadzona
w formie indywidualnej, w parze oraz w rodzinie. Warunki jakie
zostały przygotowane przez Caritas dla realizacji niniejszego
Zadania, w postaci nowej siedziby dla Ośrodka, gdzie zostały
zapewnione 3 gabinety dla pracy indywidualnej, gabinet dla
pracy z parą, gabinet dla pracy z rodziną, również posłużyły
temu,
że osoby korzystające z proponowanych form pomocy czuły się
dobrze zaopiekowanie, podjęte z szacunkiem oraz komfortem
psychicznym, który był zapewniony poprzez bazę tworzącą
intymność i bezpieczeństwo.
Budżet
Obywatelski
Zbierając rezultaty realizacji przeprowadzonego projektu
stwierdzić można, że z pomocy psychoterapeutycznej w okresie
realizacji skorzystało 112 osób (68 Kobiet, 26 Mężczyzn, 18
Dzieci), natomiast z pomocy punktu I kontaktu 165 osób (127
Kobiet, 38 Mężczyzn). To oznacza, że 68% osób, które zgłosiły
się po pomoc w ramach Zadania podjęło psychoterapię.
Download