prawo-kodeks-konstytucja

advertisement
4
Prawo państwowe ustawione hierarchicznie (Hierarchia źródeł):
Konstytucja
Ustawy
Akty wykonawcze
System prawa korporacyjnego
Rola Trybunału Konstytucyjnego - może uznać ustawę za nieważną. Prawo w rozumieniu
podmiotowym:
Prawo jest nadawane przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym.
IGNORANTIA IURIS NOCET - nieznajomość prawa szkodzi.
Prawo - przyznana możliwość postępowania, zagwarantowana przez regulacje prawne.
Obowiązek - odpowiednik prawa (co najmniej jednej osoby)
Podmiot - Prawa względne - określona osoba
Prawa zobowiązań - Prawa bezwzględne - nieokreślone osoby i ilość Zasada swobody umów
Zasada zamkniętego nr prawa
Kompetencja - prawo, uprawnienia połączone z obowiązkami.
Relacje prawne - Inter pantes
Prawo przysługuje jednej osobie, zobowiązani są wszyscy
Norma - reguła postępowania, bezwzględna
Normy prawne ( podgrupy normy) Kiedy? w jakiej sytuacji? Jest adres?)
jak ma się zachować)
Prawo korporacyjne
Zadaniem prawa jest regulacja stosunków prawnych.
Akt normatywny zawiera normy prawne o pewnych cechach nigdy nie przypisane
konkretnej/zidentyfikowanej osobie.
Jeżeli nałożone są obowiązki to podstawą jest ustawa.
1811 - ustawa (prawa natury), zasada człowiek ma prawa
Prawo osobowe
Prawo zobowiązań
Stosunek prawny
Unifikacja prawa - harmonizacja, upodobnienie, ujednolicenie prawa.
Inkorporacja prawa - zbiera rozproszone prawa w jeden zbiór, scala je i systematyzuje wg pewnych
kryteriów.
Kodyfikacja prawa - zbiera przepisy w jeden nowy akt prawny o jednolitej numeracji, uchyla te
wcześniejsze akty prawne.
Kodeks - podstawowy akt prawny w danej dziedzinie prawnej.
Akt prawny:
Ustawa z dnia….o ….. rodzaj aktu….. tytuł ustawy
Przepis - jednostka tekstu
Ustawy i artykuły Normy wynikają z przepisu
Kodeks cywilny
Ustawy szkolnictwa wyższego
Charakter prawa ( ustawa, rozporządzenie) Ust. z dnia 12.09.1990r. o szkolnictwie wyższym
(przedmiot ustawy) Dz. U. Nr 65 pozycja 385(zmiany) ze zmianami:
Za premiera Mazowieckiego (09.1990)
Nowelizowany 44 razy do dziś
(…)
… z ustawy o szkolnictwie wyższym (wytłuszczone istotne rzeczy)
Kodeks cywilny
Wyciąg z kodeksu spółek handlowych
Dwa języki prawnicze:
Język prawny - język aktów normatywnych, posługuje się nim ustawodawca
Język nauki prawa - doktryny - język prawniczy uzupełniony o szersze wiadomości. Posługuje się
nim orzecznictwo sądowe.
Prawo - źródło aktów normatywnych, złożone z przepisów.
Z przepisów buduje…
…” aequitas - słuszność
„Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa” kodeks
Cycerona
„Zasady prawne są następujące: żyć uczciwie, nie szkodzić innym, przyznać każdemu co mu się
należy”
Od XII do XIX wieku powszechne prawo Europy (prawo Rzymskie) zastąpiono kodyfikacjami
narodowymi.
Kodeks Napoleona - 1804r.
Kodeks Austriacki
Prawo Niemieckie - zabór pruski
Źródła prawa…
Źródła prawa cywilnego - wykład
Prawo gospodarcze - zagadnienia ogólne
Podstawowe źródła prawa - wykład
Powszechne źródła prawa pracy - wykład
Definicje prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego
Systemy konkretne
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download