List fundacji do Premier Ewy Kopacz w sprawie sytuacji osób

advertisement
FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„MIŁOSIERDZIE”
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
62-800 Kalisz 4, skr. pocz. 57 tel. fax (0-62) 757-07-78
Konto PKO BP I/O/M Kalisz
tel. kom. 0-601 073 529
ul. Górnośląska 6
nr 07 1020 2212 0000 5002 0096 6705
https://www.facebook.com/milosierdziekalisz?ref=bookmarks
e-mail: [email protected]
❋L.
L. Dz.
/F/15
Warsztat
Terapii Zajęciowej
ul. Graniczna 20
https://www.fm.kalisz.pl
Kalisz, dnia 09.06.2015 r.
Szanowna Pani Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. fax.: 62 593 –16 - 00
e-mail: [email protected]
http://www.wtz.kalisz.pl
ul. Złota 21
tel.fax: 757-17-51
62 – 800 Kalisz
❋
Warsztat Terapii
Zajęciowej
w Przygodzicach
z/s w Ostrowie Wlkp.
ul. Wiejska 1
63-400 Ostrów Wlkp.
tel.fax: 62 735-62-09
❋
Warsztat Terapii
Zajęciowej
ul. Ostrzeszowska 14
63 – 505 Doruchów
tel.fax 62 731-52-78
❋
Warsztat
Terapii Zajęciowej
ul. Gen. Sikorskiego 9
Ostrzeszów 63 – 500
tel.fax: 62 730-28-42
❋
Warsztat Terapii
Zajęciowej
Kuźnica Grabowska 100
tel.fax: 62 730-99-36
❋
Warsztat Terapii
Zajęciowej
Pisarzowice
Pisarzowice 28
63-507 Kobyla Góra
tel.fax: 62 731-60-51
❋
Warsztat Terapii
Zajęciowej
ul. Słoneczna 1
63 – 430 Odolanów
tel.fax: 62 73-31-249
Szanowna Pani Premier,
Piszę do Pani mając na uwadze najwyższą troskę o los osób niepełnosprawnych będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Placówki te realizują dwa podstawowe cele jakimi jest rehabilitacja społeczna i
zawodowa, a przede wszystkim są tymi podmiotami które budują pozytywny
wizerunek szeroko pojętej polityki społecznej, przyczyniając się do likwidacji
negatywnych zjawisk obserwowanych w tym środowisku, jakimi jest izolacja i
wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych.
Niestety, dalszy byt warsztatów terapii zajęciowej jest zagrożony! Niezmieniony od 2007 algorytm finansowania wtz, powoduje że zaczyna brakować środków finansowych na wszystko; na czynsz, energie, paliwo, materiały do terapii, wynagrodzenia pracowników. Przez okres ostatnich 8 lat
ceny towarów i usług znacznie wzrosły, a dofinansowanie wtz ciągle pozostaje na tym samym poziomie. Nastąpiło „spłaszczenie” wynagrodzeń.
Nowo przyjmowani pracownicy otrzymują minimalne wynagrodzenie, a i tak
jest ono niewiele niższe od wynagrodzenia pracowników doświadczonych i
kompetentnych, mających za sobą niejednokrotnie ponad 20 lat ciężkiej pracy. Kadra wtz-ów, a jest ich w Polsce ponad 700, nie ma również jasno
określonego statusu pracowniczego, tak jak np. nauczyciele w „szkołach
życia”.
Perspektywy to niezbyt budujące, o ile nic się nie zmieni. W tym przypadku, wg naszych szacunków uwzględniających wzrost minimalnego wynagrodzenia, już w 2017 roku zabraknie środków na wynagrodzenia. Niedocenieni i sfrustrowani pracownicy, na pewno będą dochodzić swoich praw w
sądach pracy, ale w sercach pozostanie żałość i niechęć skierowana przede
wszystkim do elit rządzących.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, bardzo prosimy o zwiększenie
kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, a także
o zapis w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127 , z późn. zm.), aby
kwota ta była rewaloryzowana w każdym roku.
Z naszych wyliczeń wynika, ze algorytm powinien wzrosnąć minimum o 180 zł, czyli na 1 miesiąc kwota dofinansowania powinna wynosić
1413 zł, a na jeden rok 16.956 zł na jednego uczestnika warsztatu. Spełnienie powyższych warunków pozwoli na utrzymanie istniejących warsztatów
i kontynuacje pracy rehabilitacyjnej z naszymi podopiecznymi.
Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia pracowników nie tylko z warsztatów terapii zajęciowej, proponuje aby Pani Premier rozważyła możliwość obniżenia kosztów pracy poprzez
zmniejszenie stawki ZUS wymaganej od pracodawcy o 5% i zasilenia o tą kwotę wynagrodzenia pracowników. W podobny sposób można by również pomóc emerytom i rencistom
których miesięczne pobory nie przekraczają kwoty 2000 zł, obniżając podatek dochodowy z
18 do 9% i zwiększając w ten sposób wysokość emerytury.
Inną sprawą na którą chciałbym uczulić Pani Premier jest praca Parlamentarnego
Zespołu D.S. Osób Niepełnosprawnych. Wielokrotnie do senatora i posłów będących członkami tego organu zwracałem się prośbą o pomoc w rozwiązaniu ważnych spraw związanych
z problematyką osób niepełnosprawnych, jednak bez żadnego zainteresowania i wsparcia.
Nie tak chyba powinna wyglądać praca tego zespołu, a pieniądze podatników przeznaczone
na diety parlamentarzystów, na pewno nie są wydawane w tym przypadku we właściwy sposób.
Mam nadzieje, że w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych, nasze przemyślenia i uwagi zostaną dostrzeżone i nie będziemy długo czekać na reakcje – pozytywną.
Z wyrazami poważania
Download