Język polski

advertisement
Harmonogram konferencji przedmiotowych zespołów metodycznych oraz konferencji na listopad 2016
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
Przedmiot
Fizyka
Imię, nazwisko
nauczyciela doradcy
Wiesława Idziak
Termin,
godzina
15.11.2016
godz. 14.30
Edukacja
wczesnoszkolna
Małgorzata Kraszkiewicz
21.11.2016
godz.
15.00-17.00
Informatyka,
zajęcia
komputerowe
F01/PO-03
Elżbieta Marchwacka
21.11.2016
godz.
15.00-17.00
Miejsce
Tematyka
Uczestnicy
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
sala nr 15
1. Lekcja otwarta – praca z tekstem popularnym i
popularnonaukowym (godz.14.30-15.15).
2. Kierunki zmian w oświacie, miejsce przedmiotów
przyrodniczych w nowej strukturze, nowa podstawa
programowa – dyskusja.
3. Sieć współpracy i wspomagania – jak działa sieć,
logowanie do sieci.
4. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych.
5. Organizacja doskonalenia w roku szkolnym 2015/16.
Konferencja metodyczna dla
nauczycieli fizyki z wszystkich
rejonów.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
aula
E-podręcznik, MAC-tablica, interaktywna podłoga,
interaktywny stół.
Tematyka konferencji:
1. „Bezpieczne wykorzystanie edukacyjnych zasobów
internetowych na przykładzie pracy z e-podręcznikiem”
moduł poprowadzi koordynator projektu e-podręczniki p.
Edyta Kraska.
2. „MAC tablica – nowa jakość w edukacji – praktyczne
zastosowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela”.
3. Interaktywna podłoga - usprawnienie motoryki uczniów
poprzez zabawę, magiczny klimat na wszelkiego rodzaju
imprezach okolicznościowych i integracyjnych” – cz. 2
i 3 poprowadzą Damian Kudaka oraz Rafał Bugaj –
eksperci ds. multimediów.
4. Wykorzystanie stołu interaktywnego w pracy z dziećmi
i młodzieżą – W. Kos – ODN Kalisz – kierownik
Pracowni Informacji Pedagogicznej i Technologii
Cyfrowych.
Współorganizatorem spotkania jest Grupa MAC
EDUKACJA.
Dyrektorzy, nauczyciele informatyki
i zajęć komputerowych, nauczyciele
innych przedmiotów.
Rejestracja na konferencję
w Internetowym Systemie ISOS
http://www.isos.odn.kalisz.pl/
Zaświadczenia będą do odbioru
bezpośrednio po konferencji.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
aula
E-podręcznik, MAC-tablica, interaktywna podłoga,
interaktywny stół.
Tematyka konferencji:
1. „Bezpieczne wykorzystanie edukacyjnych zasobów
internetowych na przykładzie pracy z e-podręcznikiem”
moduł poprowadzi koordynator projektu e-podręczniki
Edyta Kraska.
2. „MAC tablica – nowa jakość w edukacji – praktyczne
Dyrektorzy, nauczyciele informatyki
i zajęć komputerowych, nauczyciele
innych przedmiotów.
Rejestracja na konferencję
w Internetowym Systemie ISOS
http://www.isos.odn.kalisz.pl/
Zaświadczenia będą do odbioru
bezpośrednio po konferencji.
1
Harmonogram konferencji przedmiotowych zespołów metodycznych oraz konferencji na listopad 2016
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
Przedmiot
Imię, nazwisko
nauczyciela doradcy
Termin,
godzina
Miejsce
Tematyka
Uczestnicy
zastosowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela”.
3. Interaktywna podłoga – usprawnienie motoryki uczniów
poprzez zabawę, magiczny klimat na wszelkiego rodzaju
imprezach okolicznościowych i integracyjnych” – cz. 2
i 3 poprowadzą Damian Kudaka oraz Rafał Bugaj –
eksperci ds. multimediów.
4. Wykorzystanie stołu interaktywnego w pracy z dziećmi
i młodzieżą – W. Kos – ODN Kalisz – kierownik
Pracowni Informacji Pedagogicznej i Technologii
Cyfrowych.
Współorganizatorem spotkania jest Grupa MAC
EDUKACJA.
Język polski
Barbara Nowak
Barbara Nowak
Hieronim Duczmal
godz. 13.0014.00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz (sala 26)
Spotkanie metodyczne – przewodniczący miejsko-gminnych
eliminacji konkursu ,, Z ortografią za pan brat” odbiorą
koperty z tekstami dyktand na te eliminacje / regulamin
konkursu na stronie internetowej ODN-u/.
17.11.2016
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego
Spotkanie metodyczne – ,,Jak rozmawiać o teatrze?’’.
Zainteresowani nauczyciele jęz.
Udział w warsztatach teatralnych dla polonistów. Wspólne
polskiego SP i G z rejonu doradców,
oglądanie fragmentów sztuk i propozycje pracy metodycznej a także inni zainteresowani poloniści.
nad odbiorem tekstów Szekspira, np. ,,Tragedia Coriolanusa”
czy ,,Romeo i Julia” . Prowadzenie warsztatów – pani Ola
Rajska / pedagog teatru/ z Warszawy.
10.11.2016
godz. 16.30
Barbara Nowak
14.11.2016
godz.12.00
w Kaliszu
pl. Bogusławskiego 1
62-800 Kalisz
sala Bogusławskiego/ przy dużej
scenie/
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
Tłokinia Wielka 87
62-860 Opatówek
Eliminacje gminne konkursu ,,Z ortografią za pan brat”
– przewodniczenie konkursowi.
Eliminacje miejsko-gminne konkursu w gminach i w
mieście.
Wybrane szkoły w gminach
i w mieście.
19.11.2016
godz. 10.00
Barbara Nowak
Hieronim Duczmal
30.11.2016
godz. 10.00 SP
godz.11.30
F01/PO-03
Poloniści – przewodniczący/ lub
upoważnieni przez nich inni
nauczyciele/ eliminacji miejskogminnych konkursu ,, Z ortografią
za pan brat”.
Poloniści i uczniowie laureaci
konkursów szkolnych z rejonu gminy
Opatówek.
Poloniści i uczniowie laureaci
konkursów szkolnych.
Gimnazjum nr 1
ul. Tuwima 4
62-800 Kalisz
Eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego dla Uczniów Gimnazjów.
Poloniści i uczniowie laureaci
konkursów szkolnych.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
Finał rejonowego konkursu ,,Z ortografią za pan brat ‘’.
Poloniści i uczniowie laureaci
miejsko-gminnych eliminacji
konkursu „Z ortografią za pan brat’’.
2
Harmonogram konferencji przedmiotowych zespołów metodycznych oraz konferencji na listopad 2016
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
Przedmiot
Imię, nazwisko
nauczyciela doradcy
Termin,
godzina
Miejsce
Tematyka
Uczestnicy
Gimn.
F01/PO-03
3
Download