komenda miejska policji w kaliszu spotkanie z okazji 70 rocznicy

advertisement
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU
Źródło:
http://www.kalisz.policja.gov.pl/wl7/informacje/stowarzyszenie-emerytow/z-zycia-seir-policyjnyc/39886,Spotkanie-z-okazji-70rocznicy-zakonczenia-II-Wojny-Swiatowej.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 21:41
SPOTKANIE Z OKAZJI 70 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY
ŚWIATOWEJ
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Emerytów i Rencistów w Kaliszu
zorganizowała spotkanie z weteranami II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przybyłych powitał płk. w st. sp. Ryszard Opaliński Prezes Zarządu
Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Kaliszu.
Na spotkanie licznie przybyli seniorzy Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Wśród honorowych gości
był por. w st. sp. Leopold Barzęc żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik walk o wyzwolenie Warszawy i Wału Pomorskiego,
aktualnie Prezes Związku Kombatantów w Kaliszu.
Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w czasie walk o wyzwolenie naszej Ojczyzny. Następnie zasłużonym członkom FSSM
EiR w Kaliszu wręczono :
1. Odznaki „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:
Złotą;
- płk Opaliński Ryszard,
- płk Wiliński Ryszard,
- mł.chor. Pestka Tadeusz,
Srebrna;
- ppłk Ozdowski Marian,
- ppłk Błażejczyk Tadeusz,
- mjr Kowerski Marian,
- kmdr ppor Muszyński Roman,
Brązową;
- płk Wośko Zbigniew,
- mjr Kubik Henryk,
- sierż.sztab. Dybioch Bogdan
2. Odznaką Honorową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
- kpt. Łukomski Sławomir
- kpt. Jerczak Karol
- kpt. Bednarek Zdzisław
- chor. Gąsior Leszek
3. „Honorową Odznaką XXV lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Południowej Wielkopolski”;
- ppłk. Sasiełuk Jan,
- ppłk. Borecka Grażyna,
- mjr Ostrowicz Zdzisław,
- kpt. Góra Jan,
- por. Barzęc Leopold,
- por. Zagórski Krzysztof,
- por. Terczewski Karol,
- sierż. Michalski Andrzej,
- plut. Górski Zenon,
Zaproszony na spotkanie Pan Tadeusz Krokos prezes kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Kaliszu, omówił przebieg walk o wyzwolenie ojczyzny przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie. Kolejno
zabierający głos wspominali minione lata okupacji przypominając, że Polska straciła ponad sześć milionów obywateli.
Podkreślano , ze łącznie na wschodzie i zachodzie Wojsko Polskie liczyło ponad 600 tysięcy żołnierzy.
Mówiono, ze w dalszym ciągu należy przypominać młodzieży wkład żołnierza polskiego w zwycięstwo nad faszyzmem i
obchodzić kolejne rocznice wyzwolenia oraz zakończenie II Wojny Światowej. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjacielskiej
atmosferze, gdzie wspominano lata służby i okres odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych.
H. Kubik
Foto. R.Muszyńskio
dziad
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download