50 mitów o religiach to przygotowane przez dwójkę cenionych

advertisement
50 mitów o religiach to przygotowane przez dwójkę cenionych
religioznawców opracowanie poświęcone powszechnie
podzielanym – fałszywym lub błędnym – przekonaniom o roli,
funkcjach i znaczeniu religii w życiu ludzkich społeczności, a także
o treści i genezie przekonań religijnych żywionych przez różne
kultury i społeczeństwa.
Autorzy, profesorowie John Morreall i Tamara Sonn, odwołując się
do badań i obszernej literatury przedmiotu, kompetentnie – a przy
tym, co ważne, również z poczuciem humoru – omawiają mity na
temat największych i najstarszych religii świata (judaizmu,
chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, buddyzmu, taoizmu…), ale na
tym nie poprzestają, sięgając również po tradycje mniej znane, jak
rastafarianizm czy zoroastryzm, a wreszcie i również łączące się ze
sferą wierzeń agnostycyzm i ateizm.
Ciekawa, wciągająca i ważna lektura.
O KSIĄŻCE
Lektura poruszająca i wierzących, i niewierzących („Nurturing Potential”)
Morreall i Sonn pokazują, jak wiele z tego, co wiemy o religii i różnych tradycjach
religijnych (albo raczej wydaje się nam, że wiemy), to przesądy i fałszywe stereotypy
(John Voll, Georgetown University)
50 mitów o religiach to cenne, angażujące i prowokujące do myślenia studium. Lektura warta polecenia
każdemu, kto jest ciekaw, jakie są naprawdę tradycje religijne naszego świata (John L. Esposito, AAR)
O AUTORACH
JOHN MORREALL jest profesorem studiów religijnych w College of William & Mary, Virginia. Opublikował
dziesiątki artykułów i kilka książek, w tym Comedy, Tragedy, and Religion (1999, uhonorowana nagrodą Choice
Outstanding Academic Book w roku 2000), Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor (2009) i The
Religion Toolkit: A Complete Guide to Studying Religion (wspólnie z Tamarą Sonn, 2011).
TAMARA SONN zajmuje stanowisko William R. Kenan Distinguished Professor of Humanities w katedrze studiów
religijnych College of William and Mary. Ma w dorobku wiele książek, w tym Interpreting Islam: Bandali Jawzi's
Islamic Intellectual History (1996), Islam: A Brief History (2009) oraz The Religion Toolkit: A Complete Guide to
Studying Religion (z Johnem Morreallem, 2011). Jest redaktorem „Oxford Islamic Studies Online” i
współredaktorem serii wydawniczej Wiley-Blackwell's Religion Compass.
KSIĄŻKĘ
O KSIĄŻCE
Oprawa broszurowa ze skrzydełkami, 195 * 122 mm, stron 336,
ISBN 978-83-61710-19-6 (e-book: 978-83-61710-62-2)
EAN 9788361710196
Cena 44,00 zł
POLECAJĄ:
Download