131 - Gogolek.pl

advertisement
131. Praca z Sieci
Kontynuując poprzedni odcinek Szkoły
Internetu warto zwrócić uwagę na potencjał
informacyjny Sieci w zakresie ułatwiania
poszukiwania pracy. W Internecie istnieje bardzo
wiele Stron zadedykowanych właśnie temu
przedmiotowi – nazwijmy je „Stronami pracy”.
Zazwyczaj są to Strony ułatwiające
przeszukiwać oferty pracy według takich kryteriów
jak: profil zawodowy (także słowo kluczowe), region
geograficzny, jak napisać CV i w jaki sposób
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Istnieją także
nadzwyczaj interesujące usługi na niektórych Stronach
pracy, które umożliwiają, po udzieleniu odpowiedzi na
określony zestaw pytań, uzyskać ocenę atrakcyjności
swojej osoby dla pracodawców, a nawet wielkość
możliwego do uzyskania wynagrodzenia.
Bez kłopotu zainteresowani odszukają w
Internecie porady prawne związane z pracą np. dla
kobiet, niepełnosprawnych, mężczyzn oczekujących
powołania do wojska.
DLA ABSOLWENTÓW
Kalejdoskop zawodów
DLA PRACOWNIKÓW
Wzory CV i listów motywacyjnych
- po polsku i po angielsku
Polska Lista Płac
Rozmowa kwalifikacyjna
Słowniczek stanowisk
HR
Kwestionariusz szefa
Pensje i bonusy
Rekrutacja
PRAWO
Bezrobotni - uprawnienia, pomoc
Kobieta w pracy
Obywatel w urzędzie
Orzecznictwo rentowe i
pozarentowe
Praca niepełnosprawnych
Przewodnik po urlopach
Wojsko - służba zastępcza
Źródło: gazeta.pl
Inną bardzo użyteczną usługą Stron pracy jest powiadamianie pocztą elektroniczną,
przez zainstalowane tam automaty (wspomagane ludzką pracą), osób zainteresowanych o
pojawieniu się każdej nowej oferty zbliżonej do oczekiwań poszukującego pracy (JobLetter).
Możliwe jest także pozostawienie swojego CV, tak by potencjalny pracodawca mógł
przeczytać ten dokument w dogodnej dla niego chwili. Zagubieni mogą zadawać pytania w
postaci listów elektronicznych lub „na gorąco” dołączyć do grupy dyskusyjnej by wymienić
poglądy z innymi uczestnikami tego swoistego biura poszukiwania pracy.
Jednym z największych Portali poświęconych pracy jest JOBAID – ten „Internetowy
Serwis Pracy powstał by udostępnić profesjonalne, a co za tym idzie skuteczne i wygodne,
narzędzie do wymiany informacji pomiędzy pracodawcami i osobami zainteresowanymi
rozwojem swojej kariery zawodowej i zmianą miejsca pracy. Naszą główną ideą jest nie
pośredniczenie, ale pomoc w odnalezieniu się zainteresowanych stron i ich wzajemne
skontaktowanie.”1.
Istnieją także Strony mniej uniwersalne np. zadedykowane świeżo upieczonym
inżynierom („euroinżynier” – B.E.S.T). Na Stronie B.E.S.T można między innym odczytać:
„Jak pisać CV, Jak przygotować się do interview, Porada tygodnia, Analiza wynagrodzeń na
rynku pracy, Test zatrudnienia „2. Inżynierowie mogą też uzyskać pomoc na Stronie Bank
danych o inżynierach i dla inżynierów - http://www.pelnomocnik.com.pl. Podobne Strony
mają lekarze (http://praca.mp.pl) i nauczyciele (http://www.gielda.cjb.net).
Popularność informacji o pracy w Internecie jest coraz większa. Z przeprowadzonych
za oceanem badań (AIRS - amerykańskie biuro szkoleń internetowych) wynika, iż 73%
instytucji poszukujących pracowników w Stanach Zjednoczonych korzysta codziennie z
Internetu w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów. Tylko 3% pytanych nie korzystało w
ogóle z Internetu podczas poszukiwania pracowników3.
1
http://www.jobaid.pl/
http://www.bestoferta.pl/
3
http://www.bestoferta.pl/
2
Przeprowadzone przez Stronę pracy „jobpilot.pl” badania wskazują, iż typowy polski
Internauta poszukujący pracy w Internecie to „mężczyzna w wieku 26-30 lat, posiadający
wyższe wykształcenie i pracujący na stanowisku specjalisty. Jego staż pracy wynosi 2-3 lata,
a miesięczna płaca kształtuje się na poziomie 1000 –2000 Euro. Przeważnie pracuje w
sektorze IT (software, service) lub telekomunikacji/internecie (software, usługi). Zmiana
pracy nie jest dla niego naglącą koniecznością, rozgląda się raczej za jakąś interesującą ofertą.
Dużą grupę użytkowników stanowią studenci (23% badanych). Bezrobotni/poszukujący
pracy, którzy korzystają z serwisu (14%) posiadają zwykle wyższe wykształcenie i są to
osoby nie posiadające lub posiadające bardzo niewielkie doświadczenie zawodowe.”4
Warszawa 11 lipiec 2001 r.
Włodzimierz Gogołek
4
http://www.jobpilot.pl/content/pr/news/002.html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
http://www.jobs.pl/- internetowy serwis dla poszukujących pracy i pracodawców, możliwość przesłania
elektronicznego CV, baza danych z ogłoszeniami, biblioteka wiedzy o tym, jak napisać CV, przejść rozmowę
kwalifikacyjną czy negocjować z pracodawcą; istnieje możliwość zadzwonienia po ofertę lub podyktowania
swojego CV
http://www.hrk.pl/ - internetowy system rekrutacyjny firmy doradztwa personalnego HRK, zawiera
informacje, wydarzenia i aktualności z polskiego rynku pracy; porady dla pracodawców i pracowników,
słowniki: terminów i stanowisk; automatyczne tworzenie CV; bibliografia książek i artykułów, przegląd prasy
polskiej i zagranicznej;
http://www.jobpilot.pl/ - Jobs & Adwerts Polska - internetowa giełda pracy, oferty pracy z Polski, Niemiec,
Francji, Szwecji, Szwajcarii, Austrii, Czech, Hiszpanii;
http://praca.onet.pl/ - ogłoszenia agencji pośrednictwa pracy i banków kadr, ogłoszenia drobne, informacje o
tym jak przygotować się do poszukiwania pracy (testy psychologiczne, merytoryczne, językowe, umiejętności
itd.), również jak przygotować się do poszukiwania pracownika (metody rekrutacji, selekcji). Nowości z
rynku pracy, porady prawne (sposoby nawiązywania stosunku pracy, zatrudnianie cudzoziemców,
menedżerów, formy zatrudniania pracowników na stanowiskach innych niż menedżerskie, rozwiązywanie
stosunków pracy itd.) oraz średnie wynagrodzenia;
http://www.pracuj.pl/- serwis internetowy przeznaczony dla studentów i absolwentów szukających pracy i
planujących karierę. Zawiera oferty pracy, przewodnik dla szukających pracy - opisy najciekawszych
pracodawców, prezentacje rożnych branż i zawodów, porady jak szukać pracy i adresy doradców
personalnych. Serwis zawiera również forum dyskusyjne;
http://www.gazeta.pl/praca - serwis internetowy Gazety Wyborczej, największa liczba ogłoszeń o pracy,
poradnik jak pisać CV i list motywacyjny, jak odbyć rozmowę kwalifikacyjną, informacje z rynku pracy,
artykuły z Gazety na temat pracy.
http://www.jobaid.pl/ - internetowa giełda pracy zawierająca oferty dla pracowników i pracodawców;
możliwość przesłania CV przez interenet, powiadamianie pocztą elektroniczną o nowych ofertach;
http://www.cvonline.pl/ - internetowa baza danych dla poszukujących pracy i pracodawców, oferty pracy z
Europy, Kanady i USA (przez CV-Europe);
http://www.job-net.com.pl/ - internetowa agencja pośrednictwa pracy;
http://www.praca.net/ - serwis internetowy dla szukających pracy i pracodawców, możliwośc umieszczania
swojej oferty, podział według 16 nowych województw; dodatkowo serwis Au Pair;
http://www.praca.hg.pl/ - informacje o tym, jak szukać pracy, jak napisać życiorys i podanie, jak
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, różne testy kwalifikacyjne, kodeks pracy, sporo adresów, gdzie
można szukać pracy;
http://www.topjobs.pl/ - oferty pracy on-line z Polski i zagranicy, porady jak napisać CV, list motywacyjny,
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, oferty pracy dużych firm i koncernów oraz oferty biur
pośredniczących w doborze pracowników, informacje o kursach i szkoleniach;
http://www.jobcenter.com.pl/ - internetowe biuro doradztwa personalnego;
http://www.pracaonline.pl/ - system poszukiwania pracy w internecie, zawiera oferty pracy, poradniki,
informacje dla ogłoszeniodawców
http://bestjob.pl/ - internetowa agencja pośrednictwa pracy;
http://www.jobsonline.pl/ - internetowa agencja pośrednictwa pracy
http://praca.wp.pl/ - internetowa giełda pracy portalu Wirtualna Polska;
http://kariera.wprost.pl/ - internetowa giełda pracy stworzona przez redakcję czasopisma Wprost on-line,
aktualne oferty pracy z Polski, Europy i Azji, prezentacje firm doradztwa personalnego, aktualne i archiwalne
artykuły Wprost na temat rynku pracy; przewodnik po stypendiach przyznawanych polskim uczniom i
studentom, zestaw porad "Jak szukać pracy?" - od czego zacząć, jak przygotować dokumenty, jak negocjować
wynagrodzenie oraz ponad 60 000 ofert pracy;
http://www.karieranet.pl/ - serwis przeznaczony dla pracowników jak i absolwentów, artykuły i porady,
uporządkowane w działach tematycznych, dotyczące m.in. sztuki motywacji, prawa pracy, komunikacji
interpersonalnej oraz odnośniki do tych informacji;
http://panorama.infor.pl/praca/ - Giełda Pracy INFOR;
http://www.praca.bielsko.pl/ - Bielski Serwis Pracy, oferty pracy on-line, porady jak napisać CV, możliwość
wygenerowania swojego CV, porady jak napisać list motywacyjny i przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej, porady prawne, oferty pracy dużych firm;
http://www.krakow.pl/biznes/potencjal/praca/oferty.htm- oferty pracy na stronach serwisu "Magiczny
Kraków", oferty GUP oraz Biura Karier w Karkowie
http://www.sds.gronet.pl/cv - Internetowe Curriculum Vitae - baza danych CV i ogłoszeń firm poszukujących
pracowników;
http://www.up.gov.pl - Krajowa Baza Ofert Pracy, kącik poszukującego pracy, porady on-line, informacje o
Centrum Metodycznym Informacji i Poradnictwa Zawodowego, teczki informacji o zawodach
Źródło: http://softtest.ii.com.pl/praca/adresy_ogolnopolskie.html (po skrótach).
Download