instrukcja obsługi urządzenia za pomocą przeglądarki

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA ZA POMOCĄ
PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ
1. Interface wstępny.




Livestream mode (for Internet Explorer) – służy do zarządzania kamerą za pomocą
przeglądarki Internet Explorer.
Videostream mode (for Firefox) – służy do zarządzenia kamerą za pomocą przeglądarki
Mozilla Firefor.
Snapshot mode (for smartphone) – służy do prostej obsługi kamery za pomocą urządzenia
typu smartphone.
SD card video playback online – służy do odtwarzania nagrań znajdujących się na karcie
SD nagranych za pomocą kamery.
2. Livestream mode (for Internet Explorer).






Ikona „kwadrat” - wyświetla obraz kamery na całym ekranie aplikacji.
Ikona „4 kwadraty” - wyświetla 4 obrazy z kamer na całej powierzchni ekranu aplikacji.
Ikona „9 kwadratów” - wyświetla 9 obrazów z kamer na całej powierzchni ekranu aplikacji.
Ikona „słuchawki” - włącza/wyłącza głośnik w kamerze.
Ikona „mikrofonu” - włącza/wyłącza mikrofon w kamerze.
Ikona „kamery” - włącza/wyłącza nagrywanie kamery.
























Ikona „aparatu” - wykonuje zdjęcie za pomocą kamery.
Ikona „klucza i śrubokrętu” - otwiera okno ustawień kamery.
Strzałki w okręgu - służą do kontroli kamery.
Ikona „zakręconej strzałki” - powoduje automatyczny obrót
lewo<->prawo, góra<->dół.
Ikona „strzałki w poziomie” - Horizon patrol - automatycznie obraca kamerę w poziomie.
Ikona „strzałki w pionie” - Vertical Patrol - automatycznie obraca kamerę w pionie.
Ikona „dwóch strzałek w prawo” - Reversal - powoduje odbicie obrazu w pionie.
Ikona „dwóch strzałek w górę” - Mirror - powoduje odbicie lustrzane obrazu
przechwytywanego przez kamerę.
Ikona „czarno białego koła” - Contrast - ustawienie kontrastu obrazu.
Ikona „słońce” - Brightness - ustawienie jasnośći obrazu.
Ikona „obraz” - Chroma - zmiana odcieni kolorów.
Ikona „malowany kwadrat” - Saturation - saturacja kolorów.
Ikona „IR” - włączenie diod IR.
Ikona „przekreślony okrąg” - wyłącza i włącz zapętlanie nagrań.
Ikona „wielokrąg” - przełączenie między CBR a VBR.
Ikona „zakręcona strzałka z cyfrą” - slow - funkcja kontroli szybkości obrotu kamery.
Ikona „domu” - Environment - kontrola częstotliwości odświeżania obrazu.
Ikona „monitora” - Resolution - kontrola rozdzielczości obrazu.
Ikona „klatki filmowej” - FrameRate - kontrola ilości wyświetlanych klatek na sekundę.
Ikona „pękniętego okręgu” - Rate - kontrola funkcji rate.
Ikona „mikrofonu” - Mic Volume - kontrola poziomu wykrywania dźwięku mikrofonu.
Ikona „słuchawki” - Spk volume - kontrola poziomu głośności głośnika.
Ikona „flagi” - PRI, call, set, default - ustawienia stałej pozycji kamery i jej wybieranie.
3. Videostream mode (for Mozilla Firefox)







Ikona „kwadrat” - wyświetla obraz kamery na całym ekranie aplikacji.
Ikona „4 kwadraty” - wyświetla 4 obrazy z kamer na całej powierzchni ekranu aplikacji.
Ikona „9 kwadratów” - wyświetla 9 obrazów z kamer na całej powierzchni ekranu aplikacji.
Ikona „słuchawki” - włącza/wyłącza głośnik w kamerze.
Ikona „mikrofonu” - włącza/wyłącza mikrofon w kamerze.
Ikona „kamery” - włącza/wyłącza nagrywanie kamery.
Ikona „aparatu” - wykonuje zdjęcie za pomocą kamery.























Ikona „klucza i śrubokrętu” - otwiera okno ustawień kamery.
Strzałki w okręgu - służą do kontroli kamery.
Ikona „zakręconej strzałki” - powoduje automatyczny obrót
lewo<->prawo, góra<->dół.
Ikona „strzałki w poziomie” - Horizon patrol - automatycznie obraca kamerę w poziomie.
Ikona „strzałki w pionie” - Vertical Patrol - automatycznie obraca kamerę w pionie.
Ikona „dwóch strzałek w prawo” - Reversal - powoduje odbicie obrazu w pionie.
Ikona „dwóch strzałek w górę” - Mirror - powoduje odbicie lustrzane obrazu
przechwytywanego przez kamerę.
Ikona „czarno białego koła” - Contrast - ustawienie kontrastu obrazu.
Ikona „słońce” - Brightness - ustawienie jasnośći obrazu.
Ikona „obraz” - Chroma - zmiana odcieni kolorów.
Ikona „malowany kwadrat” - Saturation - saturacja kolorów.
Ikona „IR” - włączenie diod IR.
Ikona „przekreślony okrąg” - wyłącza i włącz zapętlanie nagrań.
Ikona „wielokrąg” - przełączenie między CBR a VBR.
Ikona „zakręcona strzałka z cyfrą” - slow - funkcja kontroli szybkości obrotu kamery.
Ikona „domu” - Environment - kontrola częstotliwości odświeżania obrazu.
Ikona „monitora” - Resolution - kontrola rozdzielczości obrazu.
Ikona „klatki filmowej” - FrameRate - kontrola ilości wyświetlanych klatek na sekundę.
Ikona „pękniętego okręgu” - Rate - kontrola funkcji rate.
Ikona „mikrofonu” - Mic Volume - kontrola poziomu wykrywania dźwięku mikrofonu.
Ikona „słuchawki” - Spk volume - kontrola poziomu głośności głośnika.
Ikona „flagi” - PRI, call, set, default - ustawienia stałej pozycji kamery i jej wybieranie.
4. Snapshot mode (for Smartphone).
 Ikony strzałek służą do prostej kontroli kamery za pomocą urządzenia typu smartphone.
5. SD card video playback online.



6.
Ikona „strzałki” - pozwala na uruchomienie nagrania z pamięci SD wybranego z listy nagrań
wyświetlanych w ramce po prawej stronie.
Ikona „kwadratu” - służy do zatrzymania wyświetlanego nagrania.
Suwak
służy
do
przewijania/cofania
wyświetlanego
nagrania.
Livestream
mode
(for
Internet
Explorer)
–
USTAWIENIA.
1. Podstawowe informacje o urządzeniu.
2. Funkcja język służy do zmiany języka w systemie kamery na jeden z
dostępnych.
◦ Ustawienia urządzenia.



Funkcja Alias służy do zmiany nazwy kamery pod którą jest ona
wykrywana.
Przycisk ustawienia służy do zapisywania ustawień.
Przycisk odśwież służy do odświeżenia systemu kamery.
3. Ustawienia daty i zegara.







Czas systemowy - aktualna godzina i data w systemie kamery.
Strefa czasowa – funkcja pozwala na wybór interesującej nas strefy czasowej.
Synchronizacja czasu z serwerem NTP – pozwala na synchronizację z wybranym przez
użytkownika serwerem NTP.
Serwer NTP – funkcja umożliwia wybór serwera NTP.
Synchronizacja z czasem systemowym komputera – funkcja ta powoduje synchronizację
czasu systemu kamery z czasem komputera z którego aktualnie korzysta użytkownik
kamery.
Ustawienia – funkcja pozwala na zapisanie ustawień kamery.
Odśwież – funkcja pozwala na restart systemu kamery.
4. Ścieżka pliku nagrania.







Ścieżka pliku nagrania – pozwala ustalić miejsce zapisywania nagrań.
Rozmiar pliku nagrania – pozwala ustalić rozmiar pliku nagrania.
Długość nagrania – pozwala ustalić długość nagrania.
Zarezerwowana przestrzeń na dysku – pozwala ustalić minimalną przestrzeń na dysku
przeznaczoną na nagranie.
Nadpisywanie istniejących plików wideo – pozwala na nadpisywanie starych plików
wideo.
Ustawienia - funkcja pozwala na zapisanie ustawień kamery.
Odśwież - funkcja pozwala na restart systemu kamery.
5. Ustawienia alarmów.














Uzbrój alarm detekcji ruchu – aktywacja alarmu detekcji ruchu.
Czułość detekcji ruchu – ustawienia czułości alarmu detekcji ruchu.
Czułość alarmu dźwiękowego – ustawienia czułości alarmu dźwiękowego.
Alarm czujnika zewnętrznego – aktywacja alarmu czujnika zewnętrznego.
Poziom wyzwalania – ustawienia poziomu wyzwalania.
Przejście do pozycji startowej w przypadku alarmu – ustawienie pozwalające na
przejście do pozycji startowej po wykryciu alarmu.
Połączenie z zewnętrznym urządzeniem w przypadku alarmu – aktywacja połączenia
z zewnętrznym urządzeniem w przypadku wykrycia alarmu.
Poziom wyjściowy – ustawienia poziomu wyjściowego.
Wysyłaj powiadomienia o alarmach za pośrednictwem e-mail – aktywacja wysyłania
powiadomień o wystąpieniu alarmu za pośrednictwem e-mail.
Prześlij zdjęcie w przypadku alarmu – aktywacja przesyłania zdjęć w przypadku
wykrycia alarmu.
Liczba przesłanych zdjęć – ustawienie ilości przesłanych zdjęć w przypadku wykrycia
alarmu.
Nagrywanie alarmowe – aktywacja nagrywania w przypadku wykrycia alarmu.
Harmonogram – aktywacja harmonogramu wg którego kamera ma funkcjonować.
Zaznacz wszystko – ustawienie powodujące zaznaczenie każdego możliwego terminu
w harmonogramie.
6. Ustawienia powiadomień e-mail.











Nadawca – należy wprowadzić tutaj nazwę pod którą będą podpisane jako nadawca
wszystkie powiadomienia e-mail.
Serwer SMTP – należy wybrać interesujący użytkownika serwer SMTP z listy,
w przypadku jego braku trzeba uzupełnić te dane samodzielnie.
Port SMTP – ulega automatycznemu wypełnieniu w przypadku wyboru serwera SMTP
z listy, w innym wypadku trzeba samodzielnie uzupełnić.
Wymagana autoryzacja – ustawienie pozwalające na aktywację opcji SMTP username
i password potrzebnych do zalogowania się na pocztę e-mail nadawcy celem wysłania
powiadomienia o alarmie.
SMTP username – wprowadzamy login do skrzynki e-mail.
SMTP password – wprowadzamy hasło do skrzynki e-mail.
SSL – ustawienie pozwalające na wybór szyfrowania zgodnego z tym wymaganym przez
usługodawcę skrzynki e-mail.
Odbiorca 1,2,3,4 – wprowadzamy tu adresy e-mail odbiorców powiadomień.
Test – funkcja służy do przeprowadzenia testu wprowadzonych ustawień.
Ustawienia - funkcja pozwala na zapisanie ustawień kamery.
Odśwież - funkcja pozwala na restart systemu kamery.
7. Ustawienia FTP,








Serwer FTP – należy wprowadzić serwer FTP podany przez usługodawcę.
Port FTP – należy ustawić port podany przez usługodawcę.
Użytkownik FTP – należy wprowadzić login do serwera FTP.
Hasło FTP – należy wprowadzić hasło do serwera FTP.
Interwał przesyłania – funkcja pozwala na ustawienie ilości przesyłanych zdjęć na serwer
FTP.
Test – funkcja służy do przeprowadzenia testu wprowadzonych ustawień.
Ustawienia - funkcja pozwala na zapisanie ustawień kamery.
Odśwież - funkcja pozwala na restart systemu kamery.
8. Dziennik.

Funkcja dziennika pozwala przejrzeć logi kamery, opcja wyczyść kasuje logi natomiast
odśwież je odświeża.
9. Ustawienia sieciowe.


Uzyskaj adres IP z serwera DHCP – Ustawienie pozwalające aktywować uzyskanie
adresu IP kamery od serwera DHCP.
Port HTTP – Służy do ustawienia portu HTTP.
10. Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.

Skanuj – Funkcja pozwala przeskanować i wyświetlić dostępne w okolicy sieci WiFi.

Wybierz WiFi – Funkcja pozwala na połączenie się z wybraną siecią WiFi poprzez
uzupełnienie dodatkowych danych jak między innymi sposób szyfrowania oraz hasło.
11. Ustawienia usługi DNS.

Usługa DDNS – pozwala na wybór interesującej użytkownika usługi DDNS
12. Ustawienia strumieniowania Onvif.

Onvif aktywny – pozwala na aktywację strumieniowania Onvif.
13. Ustawienia strumieniowania RTSP.

RTSP aktywny – opcja pozwalająca na aktywowanie strumieniowania RTSP.
14. Konfiguracja PTZ.





Lampka sygnalizacyjna – pozwala na aktywacje lampki sygnalizacyjnej.
against pre-bit – pozwala aktywować funkcję against pre-bit.
Po włączeniu kamery ustawiaj ją w predefiniowanej startowej pozycji – pozwala aktywować
funkcję która ustawia kamerę w ustalonej pozycji startowej po jej uruchomieniu.
Prędkość PTZ – pozwala ustalić prędkość obrotu kamery.
Liczba patroli (cyklów ruchu kamery) – pozwala wybrać ilość cykli ruchu kamery.
15. Ustawienia urządzeń.

Ustawienia urządzeń w sieci LAN – funkcja odśwież pozwala na odświeżenie
wyświetlanej listy urządzeń podłączonych po sieci LAN.
16. Ustawienia użytkownika.

Ustawienia użytkownika – opcje te pozwalają na ustawienie loginu i hasła dla
administratora, użytkownika i gościa.
17. Aktualizacja oprogramowania.




Przywracanie domyślnych ustawień – opcja ta pozwala na przywrócenie domyślnych
ustawień kamery.
Restart urządzenia – opcja ta pozwala zrestartować kamerę.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia – opcja ta pozwala przeprowadzić aktualizację
oprogramowania kamery.
Aktualizacja Web UI – opcja ta pozwala przeprowadzić aktualizację Web UI kamery.
[email protected]
www.overmax.eu
Download