Press Release

advertisement
Informacja prasowa
Kraków, 1 października 2013
Bezpieczna szkoła pod okiem kamer
Nauczyciel na dyżurze pilnujący porządku na przerwach – to widok, do którego
zdążyliśmy się przyzwyczaić przez lata. Dziś coraz częściej jednak ta forma zapewnienia
bezpieczeństwa okazuje się niewystarczająca. Szkoły sięgają po nowe narzędzia, które
mają pomóc im wyeliminować zagrożenia, czy okiełznać niesfornych podopiecznych. W
wielu placówkach czujność nauczycieli wspomaga cyfrowe oko kamer nadzoru
wizyjnego.
Polskie szkoły idą śladem krajów zachodnich. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców (Association of Teachers and Lecturers) w 2008
roku, systemy nadzoru zostały zainstalowane w 85 proc. brytyjskich szkół podstawowych i
średnich, a także zostały przyjęte przez większość uniwersytetów i college’ów. Poprawa
bezpieczeństwa szkół przybiera różne formy, od zatrudniania firm ochroniarskich, ogrodzenia
i oświetlenia terenu, instalacji alarmów i kamer nadzoru wizyjnego, aż do budowy systemów
kontroli dostępu.
Niedopilnowanie w tym zakresie może mieć o wiele poważniejsze skutki niż tylko
odpowiedzialność prawna. W przypadku młodych ludzi poczucie bezpieczeństwa jest
szczególnie ważne - wywiera bowiem fundamentalny wpływ na ich rozwój i dalsze życie.
Niebezpieczne incydenty z udziałem uczniów to także straty dla samej szkoły. Ich następstwa
to zniszczone mienie oraz uszczerbek na wizerunku, co w efekcie przekłada się na proces
rekrutacji. Wielu rodziców zrezygnuje z zapisania dzieci do szkoły, w której występują
groźne incydenty.
W jaki sposób kamery mogą pomóc
Zdarzenia, które mogą wystąpić na terenie szkoły to różnego rodzaju kradzieże odzieży lub
innych rzeczy osobistych, bójki, wymuszenia i zastraszenia, których ofiarami padają
zwłaszcza uczniowie klas młodszych. Często to, co zaczyna się jako szalona zabawa, kończy
się uszkodzeniem mienia publicznego i sprawą sądową. Systemy nadzoru wizyjnego nie
zastąpią edukacji i wychowania, ale mogą pomóc wyeliminować tego typu niebezpieczne
sytuacje lub zapobiec ich skutkom poprzez szybkie reagowanie.
Badanie ATL wskazuje, że 10,4 procent brytyjskich szkół używa swoich systemów nadzoru,
do walki z wagarowiczami oraz do monitorowania osób wchodzących i wychodzących przez
bramę szkoły. Oko kamery umieszczonej nad drzwiami wejściowymi zapobiega wchodzeniu
do budynku osób niepowołanych i pomaga w rozwiązaniu problemu wagarowania. W razie
zaginięcia dziecka można szybko ustalić, czy było ono w szkole i kiedy ją opuściło. Czy
jednak kamery zawsze są skutecznym rozwiązaniem?
Axis Communications s.r.o. , Office Park Nove Butovice, Building D, Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5,
Czech Republic ; Tel: +420 24605 2525, www.axis.com
„Aby system dobrze spełniał swoją rolę, trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów. Urządzenia
muszą być dobrane w zależności od założeń i oczekiwań. Ważne są parametry techniczne
sprzętu i jego odpowiednie rozmieszczenie. Do nadzoru terenu otaczającego budynek szkoły
dedykowane są kamery sieciowe zewnętrzne, dostosowane do pracy w zmiennych warunkach
pogodowych i oświetleniowych. Wewnątrz budynku monitoring powinien zaczynać się już od
drzwi wejściowych, w celu selekcji osób wchodzących. Kamery powinny pokazywać również
drogę dziecka z szatni do klasy, obejmując obszar klatek schodowych i korytarzy. Warto
pamiętać o zasadzie obserwacji zakamarków. W przypadku długich pomieszczeń, typu
korytarz trzeba stosować kamery umożliwiające ustawienie pionowego pola widzenia np.
Corridor Format, co pozwala na obserwację całej jego długości. Obsługą systemu powinny się
zajmować osoby po profesjonalnym przeszkoleniu. Ważne jest także stworzenie procedur,
które pozwolą na szybkie i prawidłowe reakcje.” – mówi Agata Majkucińska, Key Account
Manager w Axis Communications.
Nauczanie na odległość
Kamery w szkole to nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale także pomoc dydaktyczna. Liczne
szkoły i uczelnie wyższe stosują również system nadzoru wizyjnego do pomocy w nauce.
Niektóre szkoły używają solidnych kamer sieciowych do monitorowania zachowań zwierząt
w naturalnym środowisku, podczas gdy inne odważyły się na w pełni zdalny 'e-learning' za
pomocą kamer sieciowych. Na przykład ośrodek nauczania Royal United Hospital w Bath
stworzył wirtualne studio wykorzystując kamery sieciowe transmitujące obraz na żywo,
którymi uczniowie mogą zdalnie sterować. Istnieje też możliwość odtworzenia nagranych
materiałów. Filmowanie wykładów jest coraz bardziej powszechną praktyką wśród
uniwersytetów. Tym sposobem uczelnie ułatwiają zdalne uczenie się, dając studentom
możliwość przejrzenia lekcji w czasie wolnym, czy nadrobienia każdych opuszczonych zajęć.
Systemy nadzoru wizyjnego to w dzisiejszych warunkach bardzo potrzebne i perspektywiczne
narzędzie w nowoczesnej szkole. Polskie ośrodki edukacyjne pod względem stosowania tej
technologii będą musiały dogonić swoich zachodnich kolegów. Bolączką jest wciąż jednak
deficyt budżetowy i koszty implementacji takich rozwiązań. Trzeba jednak zdać sobie sprawę,
że inwestycje te zwracają się wielokrotnie.
Axis Communications s.r.o. , Office Park Nove Butovice, Building D, Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Czech
Republic ; Tel: +420 24605 2525, www.axis.com
Download