Zamglony obraz z kamer CCTV 2016 05 16

advertisement
Zamglony obraz z kamer CCTV
Czasem po instalacji kamer CCTV okazuje się, że pokazywany przez nie obraz jest
nieostry, mglisty, lub posiada nieokreślone, w znacznym stopniu przeźroczyste
powierzchniowe zakłócenia. Zazwyczaj pojawiają się one na obrazie nocnym. Oczywiście,
pokrycie się z biegiem czasu kamery kurzem czy brudem naniesionym kroplami deszczu lub
wiatrem itp. plamami albo pajęczyną jest zjawiskiem normalnym, mogącym powodować
pogorszenie jakości obrazu i konieczność okresowego czyszczenia. Jednak czyszczenie takie
nie poprawia opisywanego, mglistego obrazu. Nie pomaga również regulacja ostrości
obiektywów czy wymiana kamer. Przeszukując Internet można stwierdzić, że zjawisko to
dotyczy kamer wielu producentów, szczególnie kamer kopułkowych Co może być jego
przyczyną?
Okazuje się że efekt ten zazwyczaj jest spowodowany przez zakłócające odbicia
światła lub podczerwieni, w tym tzw. wyciek IR (oświetlenie obiektywu częścią doświetlenia
IR ze źródeł własnych IR kamery). Istnieje wiele możliwych przyczyn powodujących odbicie
IR, w tym:
• utrata kontaktu pomiędzy pierścieniem uszczelniającym, wykonanym zazwyczaj z
czarnej pianki) i przeźroczystą osłoną obiektywu lub kopułką z poliwęglanu,
• w pobliżu kamery znajduje się obiekt odbijający światło, szczególnie w zakresie
podczerwieni, lub boczne obce źródło światła,
• pył, mokre, wilgotne lub tłuste plamy na przezroczystej osłonie obiektywu.
Uszczelka obiektywu
Bardzo często przyczyną wycieku IR jest brak docisku piankowego pierścienia
uszczelniającego do przezroczystej płytki (lub kopułki) osłony obiektywu co może
spowodować podświetlenie obrazu lub – w przypadku kopułki – stworzyć efekt "halo"
(aureoli, świetlnego pierścienia na obrazie).
Strona 1 z 4
Odbicie IR związane z piankowym pierścieniem uszczelniającym
W celu minimalizacji wewnętrznego odbicia czy przedostania się do obiektywu IR
trzeba upewnić się, że piankowy pierścień izolujący przylega do osłony obiektywu lub bańki
kopułki.
Uszczelki piankowe przy obiektywie kamery
Odbicia od pobliskich obiektów
Odbicia od pobliskich obiekty i przeszkód są inną możliwą przyczyną zamglenia
obrazu. Na zdjęciu poniżej zilustrowano to przykładem obrazu z kamery skierowanej na
widok przez okno – wyraźnie widać na nim odbicie kamery na tle obrazu zasadniczego
(zamglenie spowodowane jest nałożeniem na obraz zewnętrzny nieostrego obrazu samej
kamery). W dzień oczywiście kamera nie świeciła.
Strona 2 z 4
Zasady rozchodzenia się promieniowania podczerwonego są takie same, jak światła
widzialnego, jednak ponieważ promieniowanie to jest niewidoczne, często zapomina się o
nim. O tym, że jednak może ono mieć wpływ na otrzymywany obraz można się przekonać,
dysponując kamerą termowizyjną – poniżej przedstawiono przykładowo (dostępne w
Internecie, wykonane kamerą Flir P660) zdjęcie pokazujące widok przez szybę – w świetle
widzialnym zdjęcie pokazałoby obraz otoczenia za tą szybą, tymczasem w podczerwieni
widać – dzięki odbiciu promieniowania IR w tej szybie – sylwetkę operatora.
Podobnie może się zdarzyć w przypadku kamery CCTV po włączeniu doświetlenia
IR. Na zdjęciu poniżej pokazano efekt spowodowany odbiciem IR od kawałka kartonu
umieszczonego ok. 10 cm od strony obiektywu kamery, poza jej polem widzenia, ale w
obszarze oświetlanym przez doświetlenie . Jak widać na poniższych zdjęciach, wpływ
takiego odbicia jest wyraźny.
Zdjęcie z prawej strony - mglisty obraz spowodowany przez odbite IR
Aby uniknąć takiej sytuacji należy:
• unikać instalowania kamer w ciasnych zakrętach;
• odsuwać kamery od ścian i bliskich powierzchni korzystając ze wsporników itp.;
• próbować obrócić (przekręcić) kamerę, np. możliwie daleko od powierzchni tła;
• unikać instalowania kamer w miejscach, w pobliżu których jest roślinność w
doświetlanym przez kamerę polu.
Wilgoć, tłuszcz, pył na osłonie obiektywu kamery
Zanieczyszczona osłona obiektywu czy kopułka powodują również efekt wycieku IR i
gorszą jakość obrazów nocnych. Należy unikać dotykania osłony podczas instalacji i starać
się utrzymać jej folię ochronną (jeżeli jest) do samego końca. Dotykanie osłon palcami
tworzy tłuste plamy, tworzące rozmycia. Te zazwyczaj nie wpływają na obraz w ciągu dnia,
ale w nocy mogą być źródłem problemów opisywanego rodzaju.
Strona 3 z 4
Zdjęcie z prawej strony - mglisty obraz spowodowany przez wilgoć i brud na osłonie kopułkowej
Należy więc zawsze czyścić osłony obiektywu po instalacji, np. miękką szmatką.
Podobny efekt może być spowodowany zawilgoceniem soczewek obiektywu lub jego
osłony od strony wewnętrznej kamery.
Mglisty obraz spowodowany przez wilgoć na obiektywie oraz osłonie obiektywu
Gdy więc zaobserwujemy taki obraz, a osłona obiektywu z zewnątrz jest czysta,
należy rozkręcić kamerę, oczyścić od wewnątrz osłonę obiektywu i sam obiektyw, a następnie
skręcić całość, sprawdzając dokręcenie śrub obudowy oraz poprawność montażu zaworka
wyrównującego ciśnienie (gdy obudowa kamery taki posiada). W kamerach pracujących w
wilgotnym klimacie stosuje się czasem dodatkowe pakiety ze środkiem osuszającym
(absorbującym wilgoć) umieszczone wewnątrz kamery. Należy pamiętać o wymianie takich
pakietów w zależności od potrzeb, zazwyczaj co najmniej raz w roku.
Ze względu na swą konstrukcję (brak wspólnej, przezroczystej osłony obiektywu i
elementów doświetlających, dodatkowe pierścienie czy tuleje izolujące, elementy
doświetlające umieszczone jedynie w kilku miejscach czy – w kamerach z doświetlaniem
światłem białym – brak doświetlenia w podczerwieni) kamery marki COLIN są znacznie
bardziej, niż kamery innych producentów, odporne na opisywane zakłócenia obrazu, tym
niemniej nie da się wykluczyć, że i dla nich w indywidualnych przypadkach wystąpią
podobne zjawiska.
Artykuł opracowano przy wykorzystaniu informacji f-m Hikvision i Unifor oraz doświadczeń własnych.
AG 05.2016
Eurometer Poland Sp. z o. o.
Strona 4 z 4
Download