Skład zespołu: Data wykonania ćwiczenia

advertisement
Skład zespołu:
Data wykonania ćwiczenia:
……………………………………
………………………………………..
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
Nr gr. lab./nr gr. wewn.
…………… /…………..
Ćwiczenie 4
TOWAROZNAWCZA OCENA MLEKA
A. Oznaczanie gęstości mleka
Cel ćwiczenia:
cecha
Mleko
% tłuszczu
Mleko
% tłuszczu
Gęstość
Obliczenia i wynik oceny
Obliczenia i wynik oceny
Obliczenia i wynik oceny
Obliczenia i wynik oceny
Sucha masa
Sucha masa beztłuszczowa
Interpretacja wyników:
B. Ocena skuteczności pasteryzacji
Cel ćwiczenia:
Zasada metody
Próba A
Interpretacja wyników:
Próba B
C. Ocena kwasowości miareczkowej – Soxhleta - Henkla
Cel ćwiczenia:
Zasada metody
Opis miareczkowania i obliczenie wyniku (proszę podać objętość zużytego NaOH, wzór i wynik
obliczenia)
Interpretacja wyników:
A. Ocena stabilności alkoholowej lub próba gotowania lub pH (w zależności
od grupy)
Cel ćwiczenia:
Zasada metody
Opis oznaczenia i wynik
Interpretacja wyników:
wnioski:
B. Ocena jaj po wybiciu
Cel ćwiczenia:
cecha
Wynik oceny
wygląd żółtka
wygląd białka
udział: białka, żółtka , skorupy
indeks żółtka
C. Klasyfikacja jaj
Cel ćwiczenia:
parametr
Wynik
klasa wagowa
klasa świeżości
D. Ocena jaj nietypowych
Cel ćwiczenia:
nr jaj opis wady
wnioski:
wyjaśnienie przyczyn
Download