Uploaded by edyta.wisniewska85

064. O, mój rozmarynie (nuty)

advertisement
O, MÓJ ROZMARYNIE
sł.: Wacław Denhoff-Czarnocki i in.
Umiarkowanie
& 44
5
Cm
Cm
Fm
œ œ œ œ œ bœ
œ bœ œ œ
O, mój roz- ma- ry - nie,
ro - zwi- jaj się!
Fm
& œ. œ œ œ bœ.
Pój - dę do dzie- wczy
Cm
-
C7
& œ. œ œ œ œ.
8
Cm
G
Pój - dę do dzie- wczy
j
œ
G7
ny,
pój - dę do
bœ
J
-
Œ
ny,
Cm
O, mój roz- ma - ry - nie,
Fm
G
œ
je - dy - nej,
œ
je - dy - nej,
ro - zwi- jaj się!
Cm
œ bœ œ œ
Œ
za - py - tam się.
G7
Fm
bœ œ œ bœ œ
pój - dę do
Es
œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ Œ
œ bœ œ œ œ
Fm
F m B7
C7
Cm
œ bœ œ œ
za - py - tam się.
Œ
Download