FORMULARZ, KTÓRY NALEŻY WYPEŁNIĆ DANYMI UCZNIA A

advertisement
FORMULARZ, KTÓRY NALEŻY WYPEŁNIĆ DANYMI UCZNIA A NASTĘPNIE
WPROWADZIĆ DO BAZY NA NASZEJ STRONIE:
http://rejestracja.matematyka-reaktywacja.pl/rekrutacja.jsp?action=login
DANE
LP
NAZWA
Uczestnika
1
Imię (imiona)
(ucznia)
2
Nazwisko
3
Płeć
4
Wiek (w chwili przystąpienia do
projektu)
5
PESEL
6
Nazwa/nr szkoły
7
Wykształcenie
Dane kontaktowe
8
Ulica
(ucznia)
9
Nr domu
10
Nr lokalu
11
Kod pocztowy/Miejscowość
12
Powiat
13
Województwo
14
Telefon stacjonarny
15
Telefon komórkowy
16
Adres poczty elektronicznej
17
Rodzaj przyznanego wsparcia
Dane dodatkowe
Gimnazjalne
Kurs Matematyka-Reaktywacja
18
Wykorzystanie we wsparciu
technik:
e-learning/blended learning
19
Data
rozpoczęcia
udziału
w
udziału
w
projekcie
20
Data
zakończenia
projekcie
21
Zakończenie udziału osoby we
wsparciu zgodnie z zaplanowaną
dla niej ścieżką uczestnictwa
Dane
kontaktowe
prawnego
opiekuna
ucznia (rodzica)
22
Imię
23
Nazwisko
24
Telefon stacjonarny
25
Telefon komórkowy
26
Adres poczty elektronicznej
27
Godziny, w których można się
kontaktować
28
Adres do korespondencji
*STOSUJ SIĘ ŚCIŚLE DO INSTRUKCJI „JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ UCZNIA”, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA NASZEJ
STRONIE:
http://www.matematyka-reaktywacja.pl/dokumenty/jak_wypelnic_deklaracje_przystapienia_ucznia.pdf
** FORMULARZ służy jedynie do wypełnienia danych przez uczniów (PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE), aby później ułatwić
wprowadzanie danych opiekunowi grupy do bazy na naszej stronie.
*** Na FORMULARZU nie wolno kreślić, poprawiać, przerabiać wpisanych danych i korektorowania. Jeśli uważasz, że się pomyliłeś
wypełnij FORMULARZ ponownie.
Download