Vademecum z fizyki dla uczniów ZSZ

advertisement
Vademecum z fizyki dla uczniów ZSZ
-wiadomości podstawowe
TERMODYNAMIKA

Podstawowe założenia teorii kinetyczno- molekularnej: wszystkie ciała zbudowane
są z cząsteczek; cząsteczki (molekuły) pozostają w bezustannym, chaotycznym ruchu
zwanym ruchem cieplnym (termicznym).

Zjawiska potwierdzające istnienie cząsteczek oraz ich ruch to dyfuzja, parowanie i
ruchy Browna.

Energia wewnętrzna ciała to suma wszystkich rodzajów energii wszystkich
cząsteczek tego ciała.

Gaz doskonały to taki gaz, którego cząsteczki mają pomijalnie małe objętości i z
wyjątkiem chwil zderzeń, nie oddziałują między sobą.

Ciepło to część energii wewnętrznej ciała, która z ciała o temperaturze wyższej
przekazywana jest do ciała o temperaturze niższej.

Przyrost energii wewnętrznej może nastąpić w wyniku: wykonanej nad ciałem
pracy lub dostarczonego mu ciepła.

Pierwsza zasada termodynamiki: przyrost energii wewnętrznej ciała jest równy
sumie dostarczonego ciału ciepła i wykonanej nad nim pracy.

Możliwa jest zamiana energii wewnętrznej na pracę np. w silnikach cieplnych. W
skład silnika cieplnego musi wchodzić źródło ciepła (o temperaturze wyższej) oraz
chłodnica (o temperaturze niższej). Nie można zbudować silnika, który całą energię
pobraną ze źródła całkowicie zamieniłby na pracę.
 Druga zasada termodynamiki: ciepło może się stale zamieniać w pracę jedynie
podczas przechodzenia z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej,
przy czym na pracę zamienia się jedynie część przechodzącego ciepła.
Download