trening sportowy w środowisku o podwyższonej i obniżonej

advertisement
TRENING SPORTOWY W ŚRODOWISKU
OBNIŻONEJ TEMPERATURZE.
O
PODWYŻSZONEJ
I
I PRACA W WARUNKACH HIPERTERMII.
Adaptacja ustroju do warunków stresu cieplnego, tak w spoczynku jak i podczas
wykonywania treningu sportowego, jest zależna od:
- temperatury
- wilgotności środowiska zewnętrznego.
Przy podwyższeniu ciepłoty otoczenia powyżej ciepłoty ciała i przy małym ruchu cząsteczek
powietrza dzieje się tak, że człowiek spoczywający przyjmuje część energii cieplnej na
zasadzie promieniowania i przewodnictwa. W takich warunkach utrata ciepła jest możliwa
tylko przez parowanie wydzielanego potu. Od szybkości jego produkcji u danego człowieka
zależeć będą jego możliwości termoregulacyjne.
Wykonywanie treningu w warunkach o wysokiej temperaturze (tj. powyżej 50 st.C.)
wymaga eliminacji dodatkowego ciepła, powstającego w wyniku wzmożonej wysiłkowej
przemiany materii.
Stan taki prowadzi do nadmiernego obciążenia układu krążenia.
Wzrost produkcji ciepła wynikający z aktywności ruchowej powoduje wzmożenie
przepływu skórnego, co prowadzi do pogorszenia powrotu żylnego do serca. Jeśli fizyczna
regulacja ciepła nie nadąża za jego produkcją, to zwykle dochodzi do znacznego
podwyższenia temperatury wewnętrznej ciała i powłok skórnych. Często występują też
objawy nudności, zawroty głowy a także omdlenia. Często też towarzyszy temu odwodnienie
organizmu.
Wzrost wilgotności powietrza dodatkowo wpływa na tolerancję temperaturową w sposób
ujemny, tzn.:, że im wyższa wilgotność powietrza tym krótszy czas pracy w danej
temperaturze.
Duża wilgotność ogranicza możliwość odparowania potu, a zatem utrata ciepła jest
niemożliwa. Nie oznacza to jednak, że eliminacja wody w tych warunkach jest ograniczona.
Przeciwnie, ilości wody i soli tracone w ciepłym i wilgotnym powietrzu mogą przekroczyć
odpowiednie wartości spotykane wtedy gdy jest ono ciepłe i suche. Podczas badań
prowadzonych w wilgotnym i gorącym powietrzu w czasie jednogodzinnej pracy, największa
objętość produkowanego potu wynosiła 4,2 l/h, a w czasie czterogodzinnej pracy 3,5 l/h.
W czasie tych badań zaobserwowano, że osobnicy tracili więcej wody niż byli w stanie
wchłonąć, niezależnie od częstości picia.
Tak więc wydzielanie potu w gorącym i wilgotnym powietrzu, pomimo że jest obfite, nie
eliminuje nadmiaru ciepła z ustroju. W wyniku wzrostu temperatury ciała i odwodnienia
obniża się wydolność czynnościowa organizmu.
Reasumując, wykonywanie pracy fizycznej, czy treningu sportowego w otoczeniu o
podwyższonej temperaturze wymaga intensywnej eliminacji ciepła. Realizowane jest to
przez:
1. Rozszerzenie naczyń powierzchniowych ciała, co ułatwia transport ciepła z
wnętrza ustroju do skóry.
2. Przesunięcie przepływu krwi żylnej do naczyń powierzchniowych.
3. aktywację czynności gruczołów potowych w połączeniu ze zwiększonym
parowaniem potu. Także przez sztuczne zwiększenie ruchu cząsteczek względem
powierzchni ciała.
Aklimatyzacja do środowiska o podwyższonej temperaturze przebiega dość szybko. Po
około 3 – 4 dniowym pobycie w tym środowisku organizm jest w zasadzie przystosowany.
Trening fizyczny dodatkowo przyspiesza proces aklimatyzacji.
Wykonywanie umiarkowanego wysiłku przez sportowców w wymiarze 2 – 3 godzin
dziennie, przez okres 10 – 14 dni przed zawodami i w otoczeniu o kilka stopni wyższej
temperaturze niż ta, w której ma się odbywać impreza sportowa, może poszerzyć wysiłkowe
granice termoregulacyjne, zwiększając wydolność fizyczną.
II TRENING W ŚRODOWISKU O OBNIŻONEJ TEMPERATURZE.
Obniżenie temperatury otoczenia prowadzi do szybkiej utraty ciepła. Aby utrzymać
stała temperaturę, organizm musi uruchomić mechanizmy obronne, magazynując ciepło
wewnątrz ustroju.
Działanie chłodu wywołuje:
1. zwężenie naczyń powierzchniowych skóry.
2. przesuniecie krwi żylnej w kończynach do głębszych naczyń w celu utrudnienia
wymiany ciepła.
3. zwiększenie produkcji ciepła przez wzrost metabolizmu wywołany wykonywaniem
wysiłku, lub wystąpieniem drżenia mięśni.
Szybkość utraty energii cieplnej podczas działania zimna, wzmaga się pod wpływem ruchu
powietrza i wzrostu wilgotności.
Czynnikiem wspomagającym reakcje termoregulacyjne może być właściwa, dobrze dobrana
odzież.
Aklimatyzacja człowieka do zimna polega na wzmożonej produkcji ciepła oraz na
zwiększonym udziale tkanki tłuszczowej.
Grzegorz Kaliś
Autor jest absolwentem Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasie studiów uczestniczył w cyklu
badań w komorze wysokich temperatur
prowadzonych przez Zakład Fizjologii.
Download