Pozycja - ZSE Kielce

advertisement
CZĘŚĆ I: Przyrządy pomiarowe wielkości nieelektrycznych
LP
1
2
3
4
5
6
7
Pozycja
57
58
59
60
64
65
73
Nazwa/typ urządzenia
Termohigrometr
Miernik pomiaru prędkości powietrza i temperatury
Termometr cyfrowy
Zestaw sond i czujników temperaturowych
Manometr
Ręczny miernik ciśnienia
Aneometr ciśnieniowy z Rurka Pitota
Liczba sztuk
3
3
1
1
1
1
3
CZĘŚĆ II: Przyrządy i urządzenia do pomiaru wielkości nieelektrycznych
LP
1
2
3
4
5
6
7
Pozycja
61
62
63
66
67
70
72
Nazwa/typ urządzenia
Zestaw:
a) zlewek,
b)cylindrów pomiarowych
c)U – rurka
Przenośny ręczny lab. palnik gazowy
Aparat Gunthera
Kalorymetr/
Naczynie Dewara/
Waga laboratoryjna/ waga szkolna precyzyjna
Psychrometr/
Liczba sztuk
1
1
3
3
1
1
6
CZĘŚĆ III: Waga analityczna
Lp
1
Pozycja Nazwa/typ urządzenia
69
Waga analityczna/
Liczba sztuk
1
CZĘŚĆ IV: Analizator spalin
LP
1
Pozycja Nazwa/typ urządzenia
71
Analizator spalin/
Liczba sztuk
1
CZĘŚĆ V: Oprogramowanie specjalistyczne
LP
Poz Nazwa/typ urządzenia
ycja
Liczba sztuk
1
93
2
52
Oprogramowanie projektowania schematów elektrycznych i obwodów (10
drukowanych
stanowisk)
Oprogramowanie CAD
(10 stanowisk)
CZĘŚĆ VI: Oprogramowanie specjalistyczne
LP
1
Poz Nazwa/typ urządzenia
ycja
53
Oprogramowanie specjalistyczne do projektowania obwodów sieci
energetycznych/
Liczba sztuk
(10 stanowisk)
CZĘŚĆ I: Przyrządy pomiarowe wielkości nieelektrycznych
Poz Nazwa/Typ
ycja
57
Termohigrometr/
58
Miernik pomiaru
prędkości powietrza
i temperatury/
Wymagane parametry
termohigrometr
Służy do dokładnego pomiaru wilgotności względnej powietrza i temperatury.
Przyrząd dodatkowo wyznacza temperaturę punktu rosy.
Zakres: 0-100% RH
Zakres pomiaru temperatury : -20~+50° C
Zakres pomiaru wilgotności: 0~100%RH
Zakres pomiaru mokrej bańki: -21.6~50.0° C
Zakres pomiaru punktu rosy:-78.7~50.0° C
Zakres pomiaru z czujnika zewnętrznego: -20~70C
Charakterystyka
Zew. sonda
funkcja HOLD
wybór jednostek – pomiędzy st.C i st.F
wskaźnik stanu baterii
pokrowiec
ANEMOMETR Z TERMOMETREM I TURBINĄ POMIAROWĄ NA
WYSIĘGNIKU Z PRZEWODEM SPIRALNYM
Sonda wiatraczkowa na przewodzie spiralnym, średnica turbinki min 70mm
Zakres pomiaru temperatury: -20°C ÷ +60°C lub zbliżone
Zakres pomiaru prędkości powietrza: 0-30m/s lub zbliżone
CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:
 Przenośny,
 Podświetlany podwójny wyświetlacz LCD
 Równoczesny pomiar temp prędkości przepływu
Oferowane parametry/ wymagane podanie modelu i
symbolu




59
Termometr cyfrowy
60
Zestaw sond i
czujników
temperaturowych
Manometr
64
65
Ręczny miernik
ciśnienia
DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
Mozliwość wybór jednostek pomiaru prędkości wiatru
Wybór skali pomiaru temperatury °C lub °F
Funkcja obliczania, zapamiętywania i wyświetlania średniej z serii pomiarów
(max 8 pomiarów)
 Automatyczne wyłączanie miernika w stanie bezczynności
 Wskaźnik wyczerpania baterii
 pokrowiec
Termometr min 2-kanałowy na sondy typu K (-190...13°C) i J (-190...760°C) z 2
sondami
 automatyczne dopasowanie zakresu
 wybór skali w °C lub °F
 RS-232: złącze optyczne do komunikacji z PC
DANE TECHNICZNE
 zakres pomiarowy: K:-190...+1.333°C; J:-190...+760 °C lub zbliżony
 zabezpieczenie wejścia 60 VDC lub 24 VAC maksymalne napięcie na
wejściu lub wszystkie kombinacje napięcia wejściowego
 zasilanie: 1 bateria 9V
 wyposażenie standardowe: bateria, polska instrukcja obsługi, futerał,
sondy perełkowe
sonda dotykowa elastyczna typu K (do 500˚C)
sonda ostrzowa, zanurzeniowa, typu K, (do 1000˚C)
sonda uniwersalna typu K (do 700˚C) (do płynów, powietrza)
Podświetlany wyświetlacz LCD,
HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD,
MAX - zapamiętanie maksymalnej wartości pomiaru,
Możliwość ręcznego zerowania miernika,
D - pomiar różnicowy,
Zakres pomiarowy: 0 ÷ 140'' słupa wody (0 ÷ 34872,45 Pa) lub 300 - 1200hPa
Wyposażenie: bateria, instrukcja w języku polskim
• Różnicowy miernik ciśnienia
• Zakres pomiaru: ±15 kPa (0 - 138 mbar)
• Maksymalne przeciążenie: ±135 kPa
• Liczba jednostek wskazań: 5 (inH20, psi, mbar, bar, mmH20)
• Zakres kompensacji temperaturowej: 0 - +50°C
• Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej
• Zamrożenie wskazania wyświetlacza (HOLD)
• Interfejs RS-232C
• Podświetlenie wyświetlacza i klawiatury
• Napięcie zasilania 9 V (bateria 6F22)
• Wyposażenie standardowe: komplet węży pomiarowych (2 szt.), miniaturowy
neseser udaroodporny
73
Aneometr
ciśnieniowy z Rurka
Pitota
Umożliwia pomiar ciśnienia powietrza i ciśnienia dyferencyjnego lub strumienia
objętości i prędkości wiatru za pomocą rurki Pitota
 Zakres pomiaru ciśnienia: ±5000 Pa
 Podziałka ciśnienia: 1 Pa
 Zakres pomiarowy strumienia objętości: 0 – 99999 m³/min
 Zakres pomiarowy temperatury: od 0 do +50°C
 Posiada złącze USB
 Oprogramowanie
Lub równoważny
CZĘŚĆ II: Przyrządy i urządzenia do pomiaru wielkości nieelektrycznych
Poz Nazwa/Typ
Wymagane parametry
Oferowane parametry/ wymagane podanie modelu i
ycja
symbolu
61
Zestaw:
a) Zestaw pięciu pojemników o pojemnościach: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml
a) zlewek,
oraz 1 litr. Każda zlewka posiada dziobki z trzech stron oraz dokładną
b)cylindrów
podziałkę, co możliwa dokładne dozowanie płynów. Wykonane z estetycznego i
pomiarowych
trwałego tworzywa.
c)U – rurka
b) Zestaw dwóch szklanych cylindrów miarowe o pojemności 25 ml i 100 ml.
Służą do odmierzania określonej objętości cieczy.
c) U-rurka służy do pomiaru ciśnienia w zakresach 0-5 kPa (50 cm słupka
wody) i 0-10 kPa (100 cm słupka wody).Urządzenie to pozwala też sprawdzić
szczelność instalacji gazowej, wodnej, c.o.
62
Przenośny ręczny
Palnik idealny do lutowania, spawania i topienia szkła. Wyposażony w zapłon
lab. palnik gazowy/ piezoelektryczny. Osiąga temperatury do 1300°C. Możliwość łatwego i
mikroplanik
precyzyjnego ustawienia płomienia poprzez odpowiednią regulację dopływu
gazu i powietrza. Komora gazowa z wypełnieniem ok. 26 g umieszczona jest w
rączce. Palnik ustawiony jest na specjalnej stopce lub równoważny
63
Aparat Gunthera
Podstawowe komponenty
• Aparat Gunthera do badania rozszerzalności
• Metalowe pręty (mosiężny, aluminiowy, żelazny)
• Termometr (-10 do 110°C)
66
Kalorymetr/
Kalorymetr z mieszadłem. Przyrząd jest odizolowany od otoczenia za
pomocą osłony filcowej, umożliwiając wykonanie doświadczeń w stanie
równowagi cieplnej.
W skład zestawu kalorymetru mieszanego wchodzą następujące komponenty:
1) Kalorymetr miedziany
2) Filcowa osłona
3) Pokrywa z mieszadłem i mocowaniem do termometru
67
70
72
Wyposażone w pokrywę oraz aluminiowy uchwyt do przenoszenia. Wykonane
ze szkła DURAN®. Obudowa ze stali galwanizowanej z powłoką proszkową w
kolorze niebieskim. Kształt cylindryczny. pojemność 2l,
Waga laboratoryjna/ Zakres ważenia: 0- max 600g
waga szkolna
Dokładność: 0-600g=0,1g
precyzyjna
Duży wyświetlacz LCD
Pojemnik do ważenia
Ważenie w gramach, uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie!!!
Funkcja tarowania
Zasilanie bateryjno /sieciowe.
Możliwość kalibracji
Naczynie Dewara/
Psychrometr/
Augusta
Psychrometr Augusta: składa się z dwóch termometrów, z których jeden ma
zbiorniczek cieczy termometrycznej owinięty wilgotna gazą, a drugi jest suchy.
Woda z gazy otaczającej termometr paruje, pobiera ciepło parowania od
otoczenia, wskutek czego wskazanie (tw) termometru zwilżonego są niższe od
wskazań (ts) termometru suchego. Różnica wskazań termometrów (?t=ts-tw)
jest tym większa, im mniejsza jest wilgotność powietrza, ponieważ występuje
wtedy szybsze parowanie i intensywniejsze pochłanianie ciepła. Po odczytaniu
temperatur termometru wilgotnego i suchego, wilgotność względną odczytuje
się z tablic lub wykresów.
CZĘŚĆ III: Waga analityczna
Poz Nazwa/Typ
ycja
69
Waga analityczna/
Wymagane parametry
Charakterystyka urządzenia
Waga ma do dyspozycji dużą komorę ważenia, posiada standardowo RS 232
oraz możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza. możliwość ważenia
ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe) Jest to
alternatywa dla ładunków o niestandardowych gabarytach i kształtach oraz
wytwarzających pole magnetyczne. Ten sposób ważenia jest wykorzystywany
również w przypadku wyznaczania gęstości ciał.
Funkcje wagi:
- Liczenie sztuk
- wyznaczanie gęstości
- Odchyłki procentowe
Dane techniczne:
Wyświetlacz: LCD z podświetleniem
Wskaźniki: Zero, netto, stała tara
Złącza: RS232C
Oferowane parametry/ wymagane podanie modelu i
symbolu
Obciążenie maksymalne: do 110 g
Obciążenie minimalne: od 10 mg
CZĘŚĆ IV: Analizator spalin
Poz Nazwa/Typ
ycja
71
Analizator spalin/
Wymagane parametry
Oferowane parametry/ wymagane podanie modelu i
symbolu
Analizator spalin to urządzenie do regulacji kotłów gazowych, olejowych oraz
na pellet i drewno. Analizator spełnia wymogi normy PN-EN 50379.
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
- analizator spalin A 400L z sondą na przewodzie 1,7 m
- sensor CO 10.000 ppm
- drukarka termiczna TD100
- komplet baterii (4xAA)
- walizka z tworzywa
- instrukcja w j. polskim
- certyfikat kalibracji
Dane techniczne
- O2 i CO (do 10 000 ppm)
- temperatury spalin
- temperatura otoczenia
- temperatury powietrza do spalania (dodatkowa sonda)
- ciągu kominowego
- CO w otoczeniu
- różnicy ciśnień (manometr)
- interfejs IR
- możliwość ciągłego przesyłu danych
- przesył danych na drukarkę termiczną
CERTYFIKAT TÜV
- zgodny z europejską normą EN 50379-2
- certyfikat kalibracji w standardzie
Warunki gwarancyjne i serwisowe dotyczą wszystkich części
Warunki gwarancyjne i serwisowe
przez min. 36 miesięcy licząc
odbioru końcowego;
rancji z bezpłatnym serwisem
od daty uruchomienia, przetestowania i
wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających
zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na
nowy wolny od wad.
serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na
nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy
sprzętu.
zainstalowania systemu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy
systemu ) max w ciągu 72 godziny (pełne godziny) licząc od momentu
zgłoszenia awarii.
uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają
Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu,
zapewnia Wykonawca.
Inne wymagania:
1. Bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do
eksploatacji;
2. Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej;
CZĘŚĆ V: Oprogramowanie specjalistyczne
Poz Nazwa/Typ
ycja
93
Oprogramowanie do
projektowania
schematów
elektrycznych i
obwodów
drukowanych
Wymagane parametry
10 licencji Standard wersja 6: Layout+Schematic+Autorouter
Program jest profesjonalnym narzędziem służącym do
projektowania schematów elektrycznych i obwodów drukowanych. Należy on
do grupy programów typu CAD, czyli aplikacji wspomagających projektowanie
obwodów elektrycznych.
Programu posiada funkcję funkcja DRC (Design Rule Check),
czyli sprawdzanie poprawności zasad projektowania oraz funkcja ERC
(Electrical Rule Check) sprawdzająca poprawność połączeń elektrycznych.
Daje możliwość pracy w środowisku Windows jak i Linux . Dostępny w wersjach
Professional, Standard oraz Light.
Cechy ogólne:
maksymalny obszar rysowania 64 x 64 cale (1600 x 1600 mm);
rozdzielczość 1/10000 mm (0,1 mikrona);
siatka rastra wyrażona w milimetrach lub calach;
do 255 warstw druku, kolory definiowane przez użytkownika ;
pliki poleceń (skrypty);
zbliżony do C język użytkownika (User Language) służący do importowania i
Oferowane parametry/ wymagane podanie modelu i
symbolu
eksportowania danych ;
proste edytowanie biblioteki ;
kompozycja bibliotek definiowana przez użytkownika (z już istniejącymi
elementami) za pomocą techniki Drag&Drop (przeciąg i puść);
proste generowania nowych wariantów obudowy z dowolnej biblioteki za
pomocą techniki Drag&Drop (przeciąg i puść);
nieograniczone obracanie obudów (krok co 0,1 stopnia);
przeglądarka biblioteki wraz z funkcją wyszukiwania ;
rozróżnianie technologii produkcji układów ;
możliwość generowania wyjść graficznych (produkcyjnych i testowych)
współpracujących z procesorem CAM lub jzykiem User Language ;
wydruki na drukarkach kompatybilnych z systemem operacyjnym użytkownika ;
definiowany przez użytkownika język programowania User Language
umożliwiający generowanie danych wykorzystywanych przez maszyny
montujące, testowe, itp.
generowanie listy części elektronicznych z obsługą bazy danych
możliwość pracy w panelu sterowania (Control Panel) z zastosowaniem
techniki Drag&Drop (przeciąg i puść);
funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej
Cechy edytora płytek drukowanych (Layout Editor):
pełne wsparcie dla obudów konwencjonalnych i SMD
możliwość stosowania zaślepionych i ukrytych przelotek
obracanie elementów pod dowolnym kątem (krok co 0,1 stopnia)
umieszczanie tekstu w dowolnym miejscu
dynamiczne kalkulowanie linii sygnałowych podczas prowadzenia ścieżek
ścieżki mogą przyjmować kształty zaokrąglonych rogów o dowolnym promieniu
funkcja wygładzania miejsc łączenia obwodów
Design Rule Check - sprawdzanie poprawności zasad projektowania
Możliwość przypisania wielu obudów jednemu elementowi
Cechy edytora schematów ideowych (Schematic Module):
Możliwość podzielenia schematu na 99 arkuszy
Proste kopiowanie elementów
Prosta aktalizacja schematów oraz płytyek drukowanych za pomocą funkcji
Online - Forward&Back Annotation
Automatyczne generowanie płytki
Automatyczne generowanie sygnałów zasilających
Electrical Rule Check – sprawdzanie poprawności połączeń elektrycznych
Cechy modułu autotrasowania (Autorouter Module):
pełna integracja z podstawowym programem
52
Oprogramowanie
CAD /
definiowanie reguł projektowania (Design Rules)
możliwość zmiany pomiędzy manualnym i automatycznym prowadzeniem
ścieżek w dowolnym momencie
definiowana przez użytkownika strategia projektowania z uwzględnieniem
kosztów projektu
możliwość prowadzenia ścieżek z dokładnością do 0,02 mm
brak ograniczeń w stosunku do rozmieszczenia elementów
do 16 warstw sygnałowych
do 14 warstw zasilających
możliwość stosowania zaślepionych i ukrytych przelotek
rozróżnianie rozmaitych klas sygnałów
1. Oprogramowanie typu CAD udostępniające szeroki wachlarz narzędzi
poszerzających możliwości kreślenia i dokumentowania w każdej branży,
np. rysowanie parametryczne, zestawy arkuszy, bloki dynamiczne czy
skalowanie opisów.
2. Oprogramowanie typu CAD zapewniające elastyczność niezbędną do
eksplorowania koncepcji 2D i 3D.
3. Oprogramowanie typu CAD posiadające rozbudowany zestaw intuicyjnych
narzędzi pomagających tworzyć i wizualizować projekty.
4. Program pozwalający na opracowywanie dowolnych kształtów 3D za
sprawą narzędzia do tworzenia powierzchni, siatek i modelowania brył.
Zawierający rozbudowane narzędzia do wizualizacji.
5. Program posiadający narzędzia nawigacyjne 3D umożliwiające podgląd
projektu z poziomu terenu lub z lotu ptaka.
6. Program pozwalający importować i zbierać modele z różnych aplikacji.
7. Program pozwalający na czytelne i wyraziste prezentowanie koncepcji
projektowych.
CZĘŚĆ VI: Oprogramowanie specjalistyczne
Poz Nazwa/Typ
ycja
53
Oprogramowanie
specjalistyczne do
projektowania
obwodów sieci
energetycznych/
Wymagane parametry






modelowanie i symulacja systemu energetycznego;
symulacja pracy maszyn i urządzeń energetycznych;
symulacja procesów technologicznych wytwarzania energii;
praca w środowisku Windows;
analiza zarówno całych systemów cieplno-energetycznych, jak również
poszczególnych ich części i urządzeń;
projektowanie:
- obiegów z turbinami gazowymi i parowymi,
Oferowane parametry/ wymagane podanie modelu i
symbolu




- systemów kogeneracyjnych,
- urządzeń elektrownianych (turbin, chłodni kominowych,
skraplaczy, etc.).
przewidywanie efektów:
- zmian warunków zewnętrznych,
- zmian rodzaju paliwa,
- strat ciśnienia,
- zmian ustawień łopatek turbin,
- zanieczyszczenia poszczególnych części i urządzeń,
- modyfikacji i wymiany elementów wyposażenia,
projektowanie obiegów cieplnych poprzez wybór symboli graficznych
poszczególnych elementów (bloków) z palety urządzeń i łączeniu ich ze
sobą,
możliwość skorzystania z podręcznego kalkulatora, który w dowolnym
momencie pozwala przeliczyć jednostki lub wyznaczyć szukane
parametry wody i pary wodnej,
możliwość swobodnego przepływu danych pomiędzy arkuszem MS Excel
a programem symulacyjnym,
Warunki gwarancyjne i serwisowe
oprogramowanie i min.12 miesięczna gwarancja na nośnik
licząc od daty uruchomienia, przetestowania i odbioru końcowego
oprogramowania;.
Czas reakcji serwisu (podjęcie czynności zmierzających do naprawy
działania oprogramowania ) w ciągu 24 godzin (pełne godziny) licząc od
momentu zgłoszenia awarii.
Inne wymagania:
1. Bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do
eksploatacji;
2. Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej;
Download