Szablon scenariusza

advertisement
PIERWSZA POMOC
1
WPROWADZENIE
1
2
Tematem szkolenia jest pierwsza pomoc w sytuacja
zagrożenia zdrowia i życia
W rozdziale tym zapoznasz się z:
- zasadami i dobrymi radami udzielania pierwszej
pomocy
- poznasz szczegóły dotyczące najczęstszych
przypadków wymagającej pomocy przedmedycznej
Niniejszy rozdział przeznaczony jest dla wolontariuszy
Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012™
2
SPIS TREŚCI
1) Udzielenie pierwszej pomocy (BLS, RKO i ABC)
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
2) Szybko i bezpiecznie
• Czas gra rolę
• Bezpieczeństwo
• Akcja w tłumie
3. Bądź gotów na:
• Omdlenia
• Zadławienia
• Krwawienia z ran
• Krwawienia z nosa
4. Telefony alarmowe
• ICE – kogo zawiadomić
• Jak dzwonić po pomoc?
5. Musimy czy chcemy?
• Dlaczego pomagamy?
• Dlaczego wahamy się pomagać?
6. Podsumowanie
7. Test
3
Udzielanie pierwszej
pomocy
czyli BLS, RKO i ABC
4
Pierwsza pomoc
Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzi się według
schematu określanego jako ABC:
- Airway - udrożnienie górnych dróg oddechowych
- Breathing - oddychanie
- Circulation - krążenie
Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa RKO = CPR Cardio-Pulmonary Resuscitation
dotyczy układu krążenia i układu oddechowego
Podstawowe zabiegi Resustytacyjne BLS Basic Live Support
dotyczy układu krążenia, oddechowego oraz czynności umysłowych i świadomości
BLS
RKO
RKO ≠ BLS
5
Pierwsza pomoc 1/4
6
Pierwsza pomoc 2/4
7
Pierwsza pomoc 3/4
Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa – RKO = CPR - Cardio-Pulmonary Resuscitation
8
Pierwsza pomoc 4/4
9
PYTANIE QUIZOWE
RKO czyli Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa to:
a) 3000 ucisków i 2 oddechy
b) 30 ucisków i 2 oddechy
c) 30 uścisków i 2 buziaki
RKO to 30:2
czyli 30 ucisków i 2 oddechy
10
Szybko i bezpiecznie
11
Czas gra rolę
- Im dłużej czekamy tym szansa na skuteczną
pomoc maleje
-W ciągu kilku minut od zatrzymania krążenia mogą
zajść nieodwracalne zmiany w organizmie
- 1 minuta to spadek szans na przeżycie o 10%, 2
minuty to 20%, 10 minut – szansa na przeżycie
spada do 0%
- w przypadku dzieci i osób starszych czas jest
szczególnie ważny
12
Bezpieczeństwo
-Zadbaj o swoje bezpieczeństwo – jak sam nie
będziesz bezpieczny nikogo nie uratujesz (dobry
ratownik to żywy ratownik)
- Później zadbaj o bezpieczeństwo
poszkodowanego i na końcu tłumu, otoczenia
13
Akcja w tłumie
- nie pozwalaj „gapiom” wchodzić na miejsce zdarzenia
- nie pozwalaj „gapiom” dotykać poszkodowanego, jego krwi i
wydzielin
- jeśli potrzebujesz pomocy wskaż konkretną osobę; w tłumie
działa efekt rozmycia – do wszystkich znaczy do nikogo
- jeśli potrzebujesz pomocy wskazuj osobie konkretne zadanie do
wykonania; np.: Ty dzwoń na 999, Ty dzwonisz na112, Ty odsuń
ludzi, Ty pomóż mi ułożyć poszkodowanego
- pamiętaj jednak, że agresja budzi agresję, bądź stanowczy ale
nie agresywny, nic na siłę
14
PYTANIE QUIZOWE
Dobry ratownik to:
a) Żywy ratownik
b) Szybki ratownik
c) Stanowczy ratownik
Dobry ratownik to:
żywy
szybki
i stanowczy ratownik
15
Bądź gotów na …
16
Bądź gotów na omdlenia:
Omdlenia to krótkotrwała utrata przytomności
(do 3 minut). Oddech w normie. Powodem
jest niedotlenienie mózgu.
-zadbaj o bezpieczeństwo
- ułóż poszkodowanego na plecach
- poluzuj odzież, zapewnij dostęp świeżego
powietrza
- podnieś nogi i ręce
17
Bądź gotów na zadławienie:
Przyczyną zadławienia może być m.in.
Połknięcie drobnych przedmiotów, jedzenie
„w biegu” lub inne.
-Zapytaj : Pan/Pani się krztusi?
- Zachęcić/zasugerować kasłanie
- w razie potrzeby wykonać 5 uderzeń w plecy
między łopatki lub 5 ucisków nadbrzusza
18
Bądź gotów na
krwawienie z ran:
-W ranach nie grzebiemy
- z ran nic nie wyjmujemy
- ran niczym nie posypujemy, nie
polewamy, nie smarujemy
- na ranę zakładamy czysty, najlepiej
jałowy opatrunek
-Kończynę podnieść i unieruchomić
19
Bądź gotów
na krwawienie z nosa:
- posadzić i pochylić głowę w dół
- zacisnąć lub zasłonić gazą nos na 10
minut
- jak po 10 minutach krwawienie nie
następuje wezwać lekarza
20
Telefony alarmowe
21
Telefony alarmowe
112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy
999 – pogotowie ratunkowe
997 – policja
998 – straż pożarna
ICE – In Case of Emergency – skrót informujący
ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie
nagłego wypadku – każdy powinien mieć go w
telefonie komórkowym
22
Telefony alarmowe
Kiedy dzwonisz po pomoc podaj:
- swoje imię i nazwisko
- charakter zdarzenia (np. wypadek samochodowy)
- miejsce zdarzenia – precyzyjnie
-Ilość poszkodowanych osób
-W jakim są stanie
- jakiej pomocy udzielono
Dyspozytor może zapytać cię o nr telefonu, z którego dzwonisz.
Nie odkładaj pierwszy słuchawki.
Czekaj na instrukcję dyspozytora.
23
Musimy czy chcemy?
POMAGAĆ?
NIE POMAGAĆ?
OTO JEST PYTANIE
24
Dlaczego pomagamy?
- Jesteśmy świadkiem zdarzenia
- Często jest to odruch bezwarunkowy
- Możemy ocalić życie, uratować zdrowie
- Pomóc jednak nie tylko chcemy ale też musimy
Zobowiązują nas do tego przepisy prawa:
Art. 162 Kodeksu Karnego nakłada karę pozbawienia wolności do 3 lat temu
„kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzieli bez narażania siebie lub innej
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na
zdrowiu”
25
Dlaczego wahamy się pomagać?
- Nie wiemy jak pomóc
- Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji
- Boimy się, że zaszkodzimy
- Boimy się, że źle coś zrobimy
- Boimy się zakażenia
- Boimy się odpowiedzialności karnej
26
Podsumowanie
27
PODSUMOWANIE CAŁEGO KURSU
• Pierwsza pomoc powinna być
przeprowadzona bezpiecznie i sprawnie
• 30 ucisków : 2 oddechy - to klucz do
skutecznej resuscytacji
• Bądź stanowczy i zdecydowany
• Pamiętaj, że od Ciebie zależy zdrowie i
życie człowieka
28
Test
29
Test na koniec
• Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru,
należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedz
• Wymagany do zaliczenia procent poprawnych
odpowiedzi w teście to 70%
• Nie ma ograniczenia czasowego
30
PYTANIE TESTOWE nr 1
BLS czyli Basic Live Support
obejmuje:
• układ krążenia i
oddychania
• układ oddychania
• układ krążenia,
oddychania oraz
czynności umysłowych i
świadomości
PYTANIE TESTOWE nr 2
RKO czyli Resustytacja
Krążeniowo –
Oddechowa to:
• 30 uścisków i 2 buziaki
• 3000 ucisków i 2 oddechy
• 30 ucisków i 2 oddechy
31
PYTANIE TESTOWE 3
Dobry ratownik to:
• Żywy i bezpieczny
ratownik
• Przystojny ratownik
• Błyskotliwy ratownik
• Pobłażliwy ratownik
PYTANIE TESTOWE 4
Które zdanie jest prawdziwe:
•Podczas udzielania pierwszej pomocy
dobrze jak tłum otoczy
poszkodowanego szczelnym
pierścieniem
• Udzielający pomocy powinien
stanowczo odsunąć „gapiów” od
poszkodowanego
• Udzielający pomocy powinien
poprosić „gapiów” o posprzątanie krwi
lub innych wydzielin poszkodowanego
32
PYTANIE TESTOWE nr 5
PYTANIE TESTOWE nr 6
Omdlenie to:
• Zatrzymanie krążenia
• Utrata przytomności na
nie dłużej niż 3 minuty
• Zatrzymanie krążenia i
utrata przytomności
W przypadku zadławienia
należy:
• Wyjąć przedmiot z gardła
poszkodowanego
• Należy uderzyć 5 razy w
nadbrzusze
• Zapytać czy
poszkodowany się krztusi
- dławi
33
PYTANIE TESTOWE nr 7
W przypadku krwawienia z
nosa NIE należy:
• Głowy odgiąć do tyłu
• Głowy pochylić do
przodu
• Zasłaniać nosa gazą
PYTANIE TESTOWE nr 8
W przypadku krwawiącej
rany otwartej należy:
• ostrożnie wyjąć z rany ciała
obce i zatamować krwawienie
• przepłukać ranę wodą i
zasłonić czystym opatrunkiem
• zatamować krwawienie
czystym opatrunkiem
34
PYTANIE TESTOWE nr 9
Dzwoniąc na numer 112 lub 999
powinniśmy:
• Przedstawić się, opisać zdarzenie,
jego miejsce i stan
poszkodowanego/poszkodowany
ch.
• Powiadomić szybko, iż potrzebna
jest pomoc i szybko się rozłączyć
bo trzeba też powiadomić
policję.
• Zgłaszasz zdarzenie i idziesz
spokojnie do domu.
PYTANIE TESTOWE nr 10
Wskaż złe rozwinięcie
skrótu:
• RKO - Resuscytacja Krótko Okresowa
• BLS - Basic Live Support
• ICE - In Case of Emergency
35
Download