Resuscytacja krążeniowo

advertisement
Resuscytacja
krążeniowo-oddechowa
KROK PO KROKU
Co to jest resuscytacja?
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół
czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego
wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli
ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem.
Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi oraz
przywrócenie prawidłowego krążenia w układzie.
KROK I - przygotowanie miejsca
Zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności ratownicze
upewnij się, czy jest bezpiecznie w miejscu zdarzenia oraz
czy Tobie i świadkom zdarzenia nic nie zagraża. Należy
ulokować rannego w bezpiecznym miejscu. Odpowiednio je
przygotuj. Jeśli posiadasz rękawiczki, to załóż je. Jeżeli
jest bezpiecznie rozpocznij czynności ratownicze.
KROK II - ocenianie przytomności
Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić to
sprawdzenie przytomności osoby poszkodowanej.
Aby to zrobić wołamy do niej i pytamy się czy
wszystko w porządku. Jeśli osoba nie reaguje,
należy złapać ją za ramiona i lekko
szturchnąć. Jeżeli osoba nie reaguje ani na
mówienie do niej, ani na ruszanie jej, to
znaczy, że jest nieprzytomna.
OSOBA PRZYTOMNA
OSOBA
NIEPRZYTOMNA
KROK IIIA - osoba reaguje
Jeżeli reaguje:
zostaw poszkodowanego w pozycji, w której go zastałeś, o
ile nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo
dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i
wezwij pomoc, jeśli będzie potrzebna, l regularnie
oceniaj jego stan.
KROK
A
W
I
IIIB
D
Ł
O
W
O
- udrożnianie dróg oddechowych
Jeżeli nie reaguje:
głośno zawołaj o pomoc,
odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij jego
drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie
żuchwy
Umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij
jego głowę do tyłu, pozostawiając wolny kciuk i palec wskazujący
tak, aby zatkać nimi nos jeżeli potrzebne będą oddechy
ratunkowe,
opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego,
a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.
KROK IV - ocena oddechu
Należy przyłożyć ucho do ust poszkodowanego i
jednocześnie obserwować ruchy klatki piersiowej przez
10 sekund. Tym sposobem można ocenić oddech za
pomocą słuchu, wzroku i dotyku (odczuwanie ruchów
powietrza na policzku). Jeżeli pacjent nie oddycha lub
oddech wydaje się nieprawidłowy należy zadzwonić
pod numer 112 lub polecić komuś aby to wykonał i
kontynuować postępowanie resuscytacyjne.
ODDYCHA PRAWIDŁOWO
NIE ODDYCHA LUB
ODDYCHA
NIEPRAWIDŁOWO
KROK VA - ustaw odpowiednio poszkodowanego
Pozycja boczna ustalona – pozycja będąca jedną z pozycji
bezpiecznych, umożliwiająca bezpieczne odzyskanie
przytomności osobie nieprzytomnej, posiadającej oddech i inne
funkcje życiowe. Pozycja boczna ustalona uniemożliwia
zapadanie się języka na tylną ścianę gardła, co u nieprzytomnego
może spowodować niedrożność dróg oddechowych i w wyniku
tego śmierć. Dzięki jej zastosowaniu zmniejsza się ryzyko
zadławienia się osoby poszkodowanej treścią ewentualnych
wymiocin, bądź płynów znajdujących się w jamie ustnej, które
(jeśli zaistnieją) samoistnie z niej wypływają.
CZEKANIE NA KARETKĘ
KROK VB - uciskanie klatki piersiowej
Uciskanie klatki piersiowej wykonuje się naprzemiennie z oddechem w stosunku30:2 – 30 uciśnięć na 2
oddechy:
1.
Należy uklęknąć obok poszkodowanego
2.
Ułożyć dłoń jednej ręki na środku klatki piersiowej
3.
Dołożyć dłoń drugiej ręki na grzbiecie dłoni leżącej i utrzymywać wyprost ramion
4.
Ustawić ramiona prostopadle do klatki piersiowej poszkodowanego
5.
Uciskać klatkę piersiową ciężarem swojego ciała na głębokość ⅓ GŁEBOKOŚCI CIAŁA
6.
Kontynuować uciskanie z częstością 100/min ale nie więcej jak 120/min nie odrywając rąk od
klatki piersiowej
7.
Uciskać 30 razy, a następnie wykonać 2 oddechy ratownicze
NIE ODDYCHA
ODDYCHA
KROK VI - oddechy ratownicze
1.
Należy ponownie udrożnić drogi oddechowe
2. Zacisnąć skrzydełka nosa
3. Wziąć normalny wdech
4. Objąć szczelnie ustami usta poszkodowanego
5. Wdmuchać powietrze z normalnym natężeniem przez 1 sekundę,
jednocześnie obserwując czy klatka piersiowa się porusza
6. Należy wykonać 2 oddechy a następnie powrócić do uciskania
klatki piersiowej w sekwencji 30:2
ODDYCHA
NIE ODDYCHA
RESUSCYTACJA U DZIECI
U dzieci do mechanizmu zatrzymania krążenia z powodu zaburzenia rytmu
serca dochodzi znacznie rzadziej. Dominują przyczyny związane z układem
oddechowym, dlatego algorytm postępowania jest nieco inny. Często jednak
osoby niekwalifikowane obawiają się prowadzenia RKO ze względu na brak
znajomości zasad resuscytacji dla dzieci. Lęk jest nieuzasadniony, ponieważ
lepiej stosować sekwencję BLS dla dorosłych, niż nie robić nic.
RESUSCYTACJA U DZIECI
Modyfikacji w algorytmie powinno się uczyć wyłącznie te osoby, które mają zawodowy obowiązek udzielenia pomocy.
Zawsze, bez względu na powikłania można stosować algorytm BLS dla dorosłych (30:2) kiedy resuscytację prowadzi osoba
niewykwalifikowana! Zmodyfikowany algorytm BLS u dzieci dla ratowników z obowiązkiem udzielania pomocy ma następującą
formę:
1.
Sprawdź, czy poszkodowany reaguje.
2.
Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech - lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę.
3.
Sprawdź, czy oddycha prawidłowo.
4.
Wykonaj 5 wdechów ratowniczych.
5.
Wykonaj 15 uciśnięć klatki piersiowej - uciskaj mostek na głębokość 1/3 wymiaru przednio-tylnego. U niemowląt
jedynie dwoma palcami.
6.
Wykonaj 2 oddechy ratownicze.
7.
Po upływie 1 minuty wołaj, zadzwoń lub udaj się po pomoc.
8.
Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu karetki.
RESUSCYTACJA U PODTOPIONEGO
WAŻNE!!!!
W przypadku PODTOPIENIA RKO rozpoczynamy od 5 wdechów ratowniczych.
Prowadzimy resuscytację przez 1 minutę, a POTEM WZYWAMY POMOC, następnie wracamy do RKO.
Jeśli tonący jest nieprzytomny:
Odholuj go do brzegu.
W tym czasie, jeśli jest ktoś z Tobą – wzywa pomoc.
Ułóż go na twardym podłożu, na boku i usuń ewentualne ciała obce z jamy ustnej – otwórz jamę ustną i palcem
wskazującym wygarnij wszystko co się tam może znajdować, potem odwróć poszkodowanego na plecy.
Udrożnij drogi oddechowe.
Oceń oddech (pamiętasz: zasada „widzę, słyszę, czuję” – 10 sekund).
Jeśli brak oddechu – natychmiast podejmij RKO.
Jeśli jesteś sam kontynuuj RKO przez 1 minutę (już wiesz: wykonasz 5 wdechów ratowniczych + 3 cykle 30:2).
Wezwij pomoc.
Wróć do czynności ratowniczych.
Download