Przygotowanie w GIS danych do modelu numerycznego

advertisement
Przygotowanie w GIS danych do modelu numerycznego
pozyskanych z analizy obiektowej zdjęcia satelitarnego
Konferencja
GIS W NAUCE
4-5 czerwca 2012 Łódź
Mgr inż. Agnieszka Wochna
Modelowanie
Model – uproszczona wersja rzeczywistości
• Prognozowanie przyszłych procesów/zjawisk/wydarzeń
• Porównanie konkurencyjnych teorii i hipotez
• Analiza wpływu/istotności różnych czynników na przebieg
analizowanych procesów
• Ekstrapolacja wyników do nowych sytuacji
• Pomoc w planowaniu pomiarów/badań terenowych
Modele przestrzenne
• brak zmienności przestrzennej (lumped models)
• modele „obszarowe” (semi-distributed models)
• modele „rozproszone” (distributed models)
Model rozproszony
• Charakterystyka obszaru ograniczona do pojedynczej
komórki obliczeniowej
 Założenie o jednorodności obszaru w obrębie komórki
• Dane o rozdzielczości przestrzennej siatki modelu
 Dostępne dane - DEM
 Wymagane dokładność modelu
 Czas obliczeń
Dane wejściowe modelu
• Im więcej danych wejściowych tym model mniej
uniwersalny, ale „lepszy” dla danego obszaru
• Pozyskiwane z różnych źródeł
• Przygotowywane często poza samym modelem
• Pozyskiwanie danych – zdjęcia satelitarne
Analiza zdjęć satelitarnych
Zdjęcia satelitarne – źródło danych do modelu
• Zdjęcia o coraz większej rozdzielczości przestrzennej, ale
i spektralnej
• Względnie niskie koszty
• Coraz lepsze metody analizy zdjęć
Analiza obiektowa zdjęcia
Object-Based Image Analysis
• Dwa etapy:
▫ Segmentacja – tworzenie zbiorów pikseli – Obiektów
 Na podstawie podobieństwa charakterystyki spektralnej i
sąsiedztwa
 Parametry: skala, kształt, jednorodność
▫ Klasyfikacja
 Na podstawie analizy zbioru cech obiektów nie tylko
spektralnych ale także
kształtu,
wielkości,
tekstury
sąsiedztwa
czy relacji przestrzennej
Analiza obiektowa powierzchni
nieprzepuszczalnych
• Informacja o powierzchniach nieprzepuszczalnych –
niezbędna do modelowania hydrologicznego
• Założenie teoretyczne procentowej wartości powierzchni
nieprzepuszczalnych danego typu pokrycia terenu
• Dokładna analiza procentowej zawartości powierzchni
nieprzepuszczalnych w komórce modelu
 Rozdzielczość przestrzenna zdjęcia – odpowiednio mniejsza od
rozdzielczości modelu
Analiza obiektowa powierzchni
nieprzepuszczalnych
Drogi
Parkingi
Dachy/budynki
Chodniki
Tory i okolice
Kanał spektralny
Panchromatyczny
Zdjęcie zlewni Kaczej z satelity World View 2
z dnia 21 lipca 2010
2 (Blue)
3 (Green)
5 (Red)
7 (NIR 1)
Analiza obiektowa powierzchni
nieprzepuszczalnych
1. Segmentacja – na odpowiednio dokładnym poziomie

Skala: 25,

Indeks kształtu – 0.1, jednorodność – 0.5
2. Klasyfikacja
1.
Na bazie wiedzy - eliminacja pozostałych typów
pokrycia terenu

1.
NDVI, średnie wartości w poszczególnych kanałach
Na podstawie pól treningowych
3.
Określenie dokładności klasyfikacji na podstawie pól testowych
4.
Eksport wyników do postaci wektorowej
Analiza obiektowa powierzchni
nieprzepuszczalnych
Przeliczenie na procent powierzchni
nieprzepuszczalnej w komórce siatki modelu
• Stworzenie siatki (poligonów) o odpowiedniej
rozdzielczości przestrzennej
▫ Powierzchnia całkowita komórki obliczeniowej
Przeliczenie na procent powierzchni
nieprzepuszczalnej w komórce siatki modelu
• Nałożenie powierzchni nieprzepuszczalnych na siatkę obliczeniową –
UNION
Przeliczenie na procent powierzchni
nieprzepuszczalnej w komórce siatki modelu
• Wyliczenie powierzchni nieprzepuszczalnych w danej komórce
• Wyznaczenie procentu pokrycia nieprzepuszczalnego w komórce
Przeliczenie na procent powierzchni
nieprzepuszczalnej w komórce siatki modelu
Wnioski
• Dane należy przystosować do formatu danych wejściowych
modelu:
 Poligony z informacją o powierzchni w tabeli atrybutowej
 Raster
 Punkty z informacją o powierzchni w tabeli atrybutowej
 Dane tabelaryczne/tekstowe ze współrzędnymi środków
poszczególnych komórek w siatce i procentem pow.
nieprzepuszczalnych
• Metoda może się odnosić do różnych typów powierzchni :
 Porośniętych roślinnością
 Gleb nieporośniętych
 Etc.
Dziękuję za uwagę !!!
Agnieszka Wochna
Download