Efekt cieplarniany

advertisement
Transformacja wiedzy przyrodniczej na poziom kształcenia
szkolnego – projekt realizowany w ramach Funduszu Innowacji
Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
PROF. DR HAB. JAN MOSTOWSKI
INSTYTUT FIZYKI PAN
Lekcja 7.
Efekt cieplarniany
Promieniowanie słoneczne
Do ziemskiej atmosfery dociera od strony Słońca
promieniowanie, przypominające promieniowanie ciała
doskonale czarnego o temperaturze 5800 K (temperatura
powierzchni Słońca).
W ciągu jednej sekundy do ziemskiej atmosfery dociera
energia 1367 J na każdy m2 powierzchni prostopadłej do
kierunku promieniowania. Wielkość tę nazywamy stałą
słoneczną.
Widmo promieniowania Słońca
Promieniowanie docierające
do górnej warstwy atmosfery
Promieniowanie docierające
do powierzchni Ziemi
Promieniowanie słoneczne składa się w głównej mierze ze
światła (maksimum przypada dla barwy zielonej), ale jest też
w nim obecny nadfiolet i podczerwień.
http://www.rfcafe.com/references/electrical/ASTM%20G173-03%20Reference%20Spectra.htm
Promieniowanie Ziemi
 Powierzchnia Ziemi pochłania padające na nią promieniowanie
słoneczne (głównie światło!) i dzięki temu zwiększa się jej
energia wewnętrzna, a więc i temperatura.
Promieniowanie Ziemi cd.
 Sama powierzchnia Ziemi również promieniuje termicznie, w
sposób głównie uzależniony od jej temperatury. Im wyższa jest
temperatura, tym więcej energii Ziemia emituje.
Energia ~ T4
 Ostatecznie, temperatura powierzchni Ziemi jest temperaturą
równowagi termodynamicznej. To znaczy: jest taka, że
strumień energii docierającej do Ziemi jest równy
strumieniowi energii wyemitowanej przez nią.
Bardziej precyzyjnie: chodzi o układ Ziemia + atmosfera.
Ale na razie zapomnijmy o atmosferze.
Tak byłoby bez atmosfery, gdyby Słońce dopiero co zaczynało ogrzewać Ziemię
Załóżmy, że średnia temperatura powierzchni Ziemi jest równa 10 K. np. 10 K
Wtedy wartość energii promieniowanej przez Ziemię jest niewielka mniejsza niż energia przez nią pochłaniana.
(-263 °C)
W sumie: Ziemia będzie zyskiwała energię, czyli ogrzewała się.
Temperatura Ziemi wzrosła np. do 50 K (-223 °C). Zwiększyła się zatem
emisja promieniowania Ziemi.
Dalej jednak wartość energii docierającej ze Słońca jest większa.
Temperatura Ziemi wobec tego rośnie.
Temperatura Ziemi wzrosła np. do 150 K (-123 °C). Zwiększyła się zatem
emisja promieniowania Ziemi.
Dalej jednak wartość energii docierającej ze Słońca jest większa.
Temperatura Ziemi wobec tego rośnie.
I tak dalej...
Aż w końcu...
...zostaje osiągnięta równowaga
Tak byłoby bez atmosfery:
Średnia temperatura powierzchni Ziemi już się nie
zmienia (jest taka jak na Księżycu).
250 K
(-23 °C)
Dlaczego na Ziemi nie panuje
(średnio) tak niska temperatura?
MAMY ATMOSFERĘ !
Co to jest efekt cieplarniany?
– zjawisko podwyższenia temperatury
planety powodowane obecnością gazów
cieplarnianych w atmosferze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_cieplarniany
Co jest fizyczną przyczyną efektu
cieplarnianego?
- różnice w pochłanianiu promieniowania
słonecznego i ziemskiego przez atmosferę
ziemską (tzw. widmo absorpcyjne atmosfery)
Różnice w pochłanianiu przez atmosferę promieniowania
ziemskiego i słonecznego spowodowane obecnością w atmosferze
różnych gazów, przede wszystkim pary wodnej.
I/Imax
Podsumujmy:
• Promieniowanie słoneczne, w zasadniczym swoim
składzie (światło) jest dobrze (w 70% - 75%)
przepuszczane przez atmosferę.
• Promieniowanie ziemskie jest w dużej mierze pochłaniane
przez atmosferę. Przepuszczane jest jedynie 15% – 30%.
• Aby poza atmosferę Ziemia promieniowała tyle samo
energii, co otrzymuje od Słońca, to jej temperatura
równowagi musi być wyższa, niż gdyby pozbawiona była
atmosfery.
Graficzny obraz efektu
cieplarnianego
Jeszcze raz: tak byłoby bez atmosfery
Średnia temperatura powierzchni Ziemi
(temperatura równowagi) byłaby taka jak na
Księżycu.
250 K
(-23 °C)
Pojawienie się atmosfery...
...zakłóciło równowagę.
Teraz poza atmosferę od strony Ziemi wychodzi
mniej energii niż przychodzi od Słońca
i dlatego temperatura powierzchni Ziemi rośnie
Średnia temperatura Ziemi wzrosła do 287 K (+14 °C)
i równowaga termodynamiczna układu
Ziemia + atmosfera została osiągnięta.
W rzeczywistości jest to wszystko trochę
bardziej skomplikowane, bo istnieje jeszcze
zjawisko odbicia promieniowania i
pochłanianie promieniowania słonecznego
w atmosferze.
Dlaczego efekt wyższej temperatury planety,
otoczonej atmosferą, nazywa się efektem
cieplarnianym?
Co w cieplarni (szklarni) sprawia, że jest tam gorąco
nawet w chłodny, ale słoneczny dzień?
Można przeprowadzić eksperyment, w którym będzie można
przekonać się o efekcie cieplarnianym. Można stworzyć
układ analogiczny do omawianego układu Słońce i Ziemia z
atmosferą i bez atmosfery (Księżyc).
Model doświadczalny efektu cieplarnianego - fotografia układu
konsola pomiarowa
czujnik
temperatury nr. 1
Rzutnik – źródło światła
Dwa identyczne metalowe pojemniki
okopcone sadzą, wypełnione wewnątrz
folią aluminiową
czujnik
temperatury nr. 2
Temperatura czarnego
pojemnika w szklanej
otoczce
Wyniki pomiaru
temperatura, st. C
28
27
26
25
24
23
22
0
2
4
6
8
10
12
czas, min.
Od czego zależy temperatura Ziemi?
Z pewnością należy wziąć pod uwagę
następujące czynniki:
• ilość energii, która dociera do atmosfery Ziemi ze Słońca,
co jest zależne od aktywności samego Słońca
• zawartość w atmosferze
– gazów cieplarnianych
– chmur i aerozoli oceanicznych
– pyłów (np. wulkanicznych, z
pustyni, z działalności ludzkiej)
Globalne ocieplenie
Kwestie związane ze zmianami klimatycznymi są
bardzo często osią konfliktów ideologicznych
i politycznych.
W zależności od światopoglądu i aktualnych potrzeb,
jako przyczynę zmian klimatu wskazuje się,
upraszczając, działania ludzi lub czynniki od nich
niezależne.
Dziękuję za uwagę
Promieniowanie ziemskie padające na atmosferę jest...
przepuszczone bezpośrednio przez atmosferę
Co tak naprawdę dzieje się w atmosferze
reemitowane poza
z promieniowaniem wysyłanym przez atmosferę
Ziemię...
pochłonięte przez
atmosferę
reemitowane w
stronę Ziemi
Promieniowanie
przechodzące przez
atmosferę oraz
czynniki
odpowiedzialne za
jego pochłanianie.
rozpraszania
Rysunk wykonany
przez Roberta A.
Rohde’go dla projektu
Global Warming Art
Transformacja wiedzy przyrodniczej na poziom kształcenia
szkolnego – projekt realizowany w ramach Funduszu Innowacji
Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Download