Rok VI Wydział Lekarski - Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM

advertisement
VI rok Wydziału Lekarskiego UJ – CM
Katedra Ginekologii i Położnictwa - Rok akademicki: 2016 / 2017
Seminaria: 11.45. – 14.00 (3 godz.)
(72 godziny)
Prowadzący seminaria
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dr Grzegorz Jordan
Prof. Robert Jach
Dr Andrzej Jaworowski
Dr Irna Kaim
Dr hab. A. Ludwin
Dr Małgorzata Migdał
Dr Tomasz Milewicz
Prof. Kazimierz Pityński
Prof. Krzysztof Rytlewski
Dr Krzysztof Skotniczny
Dr. Anna Wójtowicz
Dr Paweł Krawczyk
Dr Krzysztof Bereza
Dr Małgorzata Swornik
Prof. R. Tomaszewska
Dr hab. Z. Warzecha
Patomorfologia – zajęcia integracyjne temat 23
Fizjologia – zajęcia integracyjne temat 24
Nr tematu
1,2
3,4
5,6
7
8,9
10,11
12,13
14
15
16,17
18,19
20
21
22
23
24
VI rok Wydziału Lekarskiego UJ – CM Rok akademicki: 2016 / 2017
Tematy i prowadzący seminaria
Nr
tematu
Temat
Prowadzący
Nr
asystenta
1
Profilaktyka onkologiczna w ginekologii.
Nowotwory trzonu macicy. Nowotwory
jajnika.
Dr Grzegorz Jordan
1
2.
Konflikt serologiczny: profilaktyka,
rozpoznanie, postępowanie. Zasady
farmakoterapii w czasie ciąży i laktacji.
Patofizjologia laktacji.
Dr Grzegorz Jordan
1
3
Onkologia molekularna w ginekologii.
Immunologia nowotworów.
Choroby pochwy i sromu.
Prof. Robert Jach
2
4
Fizjopatologia szyjki macicy, kolposkopia.
Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy.
Nowotwory szyjki macicy.
Prof. Robert Jach
2
5
Patologiczny mechanizm porodowy,
zagrożenie płodu w czasie porodu, urazy
Dr Andrzej Jaworowski
okołoporodowe. Nieprawidłowy czas trwania
ciąży. Ocena dojrzałości płodu
3
6
Zmiany fizjologiczne w organizmie
ciężarnej. Schorzenia neurologiczne w ciąży. Dr Andrzej Jaworowski
Schorzenia hematologiczne w ciąży.
3
7
Choroby wątroby, przewodu pokarmowego
Ciąża powikłana cukrzycą. Odżywianie i
zachowanie w ciąży. Wpływ środowiska na
ciężarną.
Dr Irena Kaim
4
Dr hab. Artur Ludwin
5
8
Ogólne zasady postępowania w stanach
nowotworowych narządu rodnego.
Pobieranie wycinków ze zmian na sromie, w
pochwie, na tarczy części pochwowej.
Wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału
szyjki i jamy macicy.
9
Chemioterapia w ginekologii.
Metody obrazowe w ginekologii.
Dr hab. Artur Ludwin
5
10
Patologia wczesnej ciąży, spontaniczne i
nawracające poronienia, ciąża ektopowa
(pozamaciczna).
Ginekologia dzieci i młodzieży
Dr Małgorzata Migdał
6
11
Ciążowa choroba trofoblastyczna.
Endometrioza, adenomyoza. Łożysko
przodujące, przedwczesne oddzielenie
łożyska i inne przyczyny krwawień w II i III
trymestrze ciąży.
Dr Małgorzata Migdał
6
12
Fizjologia łożyska i płodu. Endokrynologia
ciąży. Ciąża a schorzenia endokrynologiczne: Dr Tomasz Milewicz.
tarczycy, nadnerczy, przysadki, przytarczyc.
7
13
Endokrynologiczna diagnostyka hormonalna
w ginekologii. Hiperprolaktynemia guzy
przysadki mózgowej, zespoły
hiperandrogenne. Zespół policystycznych
Dr Tomasz Milewicz
jajników (PCO) Leczenie hormonalne w
ginekologii. Menopauza - czy i kiedy
leczyć?.
7
14
Chirurgiczne schorzenia w ginekologii i
położnictwie. Prowadzenie przed i
pooperacyjne. Świadoma zgoda pacjenta,
profilaktyka infekcji. Nowotwory a ciąża
Prof. Kazimierz Pityński
8
15
Poród operacyjny i zabiegowy.
Prof. Krzysztof Rytlewski
9
16
Zaburzenia cyklu płciowego. Krwawienia
czynnościowe i organiczne w ginekologii.
Dr Krzysztof Skotniczny
Niepłodność. Psychosomatyka w ginekologii
10
17
Zabiegi endoskopowe w ginekologii i
położnictwie. Endoskopowe pobieranie
materiału do badań. Endoskopowe leczenie
operacyjne w ginekologii
10
Dr Krzysztof Skotniczny
18
19
20
Biofizyczne i biochemiczne metody nadzoru
ciąży. Monitorowanie ciąży zagrożonej.
Dr Anna Wójtowicz
Diagnostyka prenatalna. Aspekty medyczne i
prawne.
Immunologia ciąży - tolerancja
immunologiczna: fizjologia i jej zaburzenia.
Układ hemostatyczny w ciąży, zaburzenia
Dr Anna Wójtowicz
hemostazy, trombofilie, profilaktyka i
leczenie. Zespół antyfosfolipidowy, toczeń
trzewny jako schorzenia wikłające ciążę.
Wstrząs w położnictwie i ginekologii.
Specyfika postępowania anestezjologicznego
w położnictwie, znieczulenie porodu.
Dr Paweł Krawczyk
Specyfika postępowania anestezjologicznego
w ginekologii
11
11
12
21
Ogólne zasady kwalifikacji i leczenia
promieniami.
Dr Krzysztof Bereza
13
22
Embriologiczne aspekty IVF
Dr Małgorzata Swornik
14
23
Cytologia (z wyłączeniem ginekologicznej) i
badania HP: Możliwość i ograniczenia w
rozpoznaniu na podstawie pobranego
materiału. Standardy pobierania badań
Prof. R. Tomaszewska
cytologicznych i histopatologicznych.
Informacje kliniczne wymagane do
przekazania patomorfologowi.
15
24
Płeć i jej determinacja
Rozwój narządów płciowych i jego
zaburzenia.
Antykoncepcja – podstawy fizjologiczne
16
Dr hab. Z. Warzecha
Download