DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ O RUCHU

advertisement
Tomasz Surtel
Ruch Towarzyszy człowiekowi od
narodzin aż do śmierci
70% komunikacji między ludźmi
stanowi tak zwany język ciała,
wykorzystując rytm i ruch, człowiek
wyraża swoją:
•Osobowość
•Myśli
•Uczucia
Kondycja
fizyczna
Zdrowie
fizyczne
Brak
Otyłości
A co z rozwojem
psychiki?: Uwaga?
Pamięć? Samoocena?
Koordynacja wzrokowo
– ruchowa?
HOLISTYCZNE UJĘCIE CZŁWIEKA
MÓZG
CZŁOWIEK
CIAŁO FIZYCZNE
UMYSŁ NIEFIZYCZNY
• DZIECI unikają zajęć wychowania
fizycznego,
•DZIECI nie mają nawyków uprawiania
jakichkolwiek sportów,
•Rosnąca liczba zwolnień lekarskich
ZWOLNIENIA LEKARSKIE
•liczba zwolnień
całorocznych sięga 12-14%
populacji uczniowskiej.
•negatywne zjawisko
nasila się w klasach
starszych
•zaświadczenia lekarskie
w większości przypadków
nie posiadają uzasadnienia
medycznego
Co czwarty uczeń wykazuje odchylenia od
prawidłowego stanu zdrowia!
•problemy chorób nowotworowych
•17-19-latków występują
podstawowe czynniki decydujące o
zawałach serca,
•7% nastolatków ma nadciśnienie
tętnicze,
•3% podwyższony procent
cholesterolu,
•1% cierpi na otyłość.
•W starszych grupach wiekowych
wskaźniki te wzrastają
dwukrotnie.
CHŁOPCY
- w wieku przedszkolnym –
6 godz. ruchu,
- w wieku młodszym
szkolnym – 5 godz. 45 min.
ruchu,
- w wieku starszym
szkolnym – 5 godz. ruchu;
DZIEWCZYNKI
- w wieku
przedszkolnym i
młodszym szkolnym –
5 godz. 15 min. ruchu,
- w wieku średnim
szkolnym – 5 godz.,
- w wieku starszym
szkolnym – 4 i pół
godz.
UKŁAD
KRWIONO
ŚNY
UKŁAD
ODDECHO
WY
UKŁAD
RUCHU
RUCH
UKŁAD
HORMONA
LNY
UKŁAD
NERWOWY
UKŁAD
IMMUNOL
OGICZNY
UKŁAD RUCHU
aktywność fizyczna
wpływa na mineralizacje
kośćca; wzrastanie kości u
dzieci i młodzieży;
zapobiega i koryguje wady
postawy; wzmacnia i
stabilizuje stawy;
wzmacnia przyczepy,
ścięgna i wiązadła;
zwiększa przekrój i
objętość włókien
mięśniowych; zwiększa
napięcie, siłę i sprężystość
mięśni, dzięki czemu
organizm lepiej
przystosowuje się do
różnych obciążeń.
UKŁAD
KRWIONOŚNY
systematyczny trening
zwiększa liczbę
erytrocytów i
hemoglobiny; zwiększa
liczbę leukocytów;
zwiększa pojemność
tlenową krwi; powoduje
zwolnienie tętna do 4050 uderzeń na minutę;
zmniejsza ciśnienie
skurczowe krwi;
kształtuje
ekonomiczniejszą pracę
serca.
UKŁAD
ODDECHOWY
aktywność ruchowa
zwiększa pojemność
życiową płuc;
zwiększa głębokość
oddechu a także
zużycie tlenu i pułap
tlenowy o około
25%; zmniejsza
liczbę oddechów na
minutę; zmniejsza
wielkość długu
tlenowego.
UKŁAD
NERWOWY
ćwiczenia fizyczne pobudzają
dojrzewanie ośrodków
ruchowych w mózgu
przyspieszając tym rozwój
motoryczności; powodują
wzrost szybkości
przewodzenia bodźców
nerwowych; polepszają
koordynację ruchową;
zmniejszają poziom lęku;
UKŁAD
HORMONALNY
aktywność fizyczna ma
korzystny wpływ na
budowę i czynność
przysadki mózgowej
przez co może
odgrywać rolę
czynnika
intensyfikującego
rozwój fizyczny.
UKŁAD
IMMUNOLOGICZY
wysiłek
fizyczny
wpływa na
poprawę
systemu
obronnego i
wzrost
odporności na
zachorowania.
Jakie są negatywne
skutki jego braku?
OTYŁOŚĆ
CHOROB
Y SERCA I
UDARY
MÓZGU
BÓLE
KRĘGOSŁ
UPA
OSTEOPO
ROZA
BRAK
RUCHU
ZDROWIE
UMYSŁO
WE
CUKRZYC
A TYPU2
INFEKCJE
NADCIŚN
IENIE
TĘTNICZE
CHOROBY
SERCA
Regularne ćwiczenia
fizyczne są sposobem
zapobiegania i jednym
z elementów leczenia
choroby
niedokrwiennej serca.
Ćwiczenia prowadzą
do poprawy
wydolności serca,
obniżenia poziomu
cholesterolu,
obniżenia ciśnienia
tętniczego krwi i
poprawy przepływu
krwi przez narządy.
DOROŚLI
Ale także
DZIECI
NADCIŚNIENIE
TĘTNICZE
Wysiłek fizyczny
zapobiega nadciśnieniu
tętniczemu, natomiast u
osób z nadciśnieniem
obniża skurczowe i
rozkurczowe ciśnienie
krwi. Do obniżenia
ciśnienia krwi
przyczynia się również
obniżenie
podwyższonego
poziomu cholesterolu.
CUKRZYCA
TYPU 2
Brak ćwiczeń, niska
aktywność fizyczna
mogą być czynnikami
Ryzyka dla rozwoju
Cukrzycy typu 2. Ryzyko
powstania cukrzycy
u osób bardzo
aktywnych jest zredukowane
o 33 do 50%. Natomiast u ludzi chorych na
cukrzycę regularna aktywność fizyczna
sprzyja prawidłowej kontroli stężenia cukru
we krwi.
Otyłość
Badania wykazały,
że obniżenie
poziomu
aktywności
fizycznej jest jedną
z głównych
przyczyn
występowania
epidemii otyłości
wśród ludzi
Bóle kręgosłupa
i dolegliwości
stawowe
Regularnie
wykonywane
ćwiczenia
prowadzą do
wzmocnienia
mięśni, ścięgien,
więzadeł i
większej gęstości
kości
Osteoporoza
Ćwiczenia
fizyczne
sprzyjają
uwapnieniu
kości i
zapobiegają
osteoporozie
Infekcje
Aktywność
fizyczna
wzmaga
działanie
układu
immunologi
cznego
organizmu.
Zdrowie
umysłowe
Badania potwierdzają, że
ćwiczenia i aktywność
fizyczna polepszają nasze
samopoczucie. Wykazano,
że wysoka aktywność
fizyczna wpływa
pozytywnie na prawidłowe
funkcjonowanie umysłu:
• podejmowanie decyzji,
• planowanie,
•pamięć krótkotrwałą
CZY MY MOŻEMY COŚ Z TYM
ZROBIĆ
Download