EEG Biofeedback jako nowoczesna metoda terapeutyczna

advertisement
Katedra Psychoterapii
i Psychologii Zdrowia
EEG Instytut
Ul. Londyńska 2
03-921 Warszawa
www.eeg.com.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Zespół EEG Instytutu
serdecznie Państwa zaprasza na wykład
połączony z warsztatami praktycznymi pt.:
„EEG Biofeedback jako nowoczesna metoda terapeutyczna”
25 czerwca (poniedziałek) 2012 r. o godz. 11:00-15:00
W Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76
Za uczestnictwo w Seminarium Naukowym można uzyskać Zaświadczenie.
Uczestnictwo w seminarium i zaświadczenie bezpłatne.
EEG Instytut jest prężnie działającą naukową placówką medyczną oraz certyfikowanym ośrodkiem
naukowo-szkoleniowym. Oferuje medyczne usługi dla ludności w zakresie neurologii, neurologii dziecięcej,
neurofizjologii oraz leczenie metodami neurotechnologicznymi.
W 1999 roku EEG Instytut szeroko wprowadził metodę
EEG Biofeedback do Polski, od 2006 roku - do więcej niż 500
szkół w Polsce różnych stopni, gdzie dzieci mogą korzystać z
metody EEGBiofeedback (EEGBFB) bezpłatnie.
Instytut prowadzi certyfikowane kursy I-IV stopnia i
szkolenia EEGBFB dla psychologów, pedagogów, logopedów,
Dr n.med. M. Pakszys, Dyrektor Instytutu
rehabilitantów, lekarzy i innych specjalistów, wydaje własne
materiały naukowo-szkoleniowe oraz sprzedaje profesjonalny sprzęt do tego typu pracy diagnostycznej i
terapeutycznej.
***
Na wykładzie i warsztatach w Wilnie, Zespół EEG Instytutu:
▪
zaprezentuje nowoczesną metodę jest EEG Biofeedback stosowaną w celu optymalizacji zdrowia i
naprawy zaburzeń neuropsychologicznych
▪
pokaże możliwości diagnostyczne i terapeutyczne metody oraz jej zastosowanie.
1
Zastosowanie EEG Biofeedback:
▪
U osób zdrowych metoda EEGBFB umożliwia szybką naukę, lepszą koncentrację, pamięć, twórczość,
większą precyzję, osiąganie wyższych wyników w sporcie, muzyce, tańcu.
▪
U osób z problemami metoda EEGBFB najczęściej jest wykorzystywana:
a) W szkole u dzieci wykazujących gorsze wyniki w nauce, specyficzne zaburzenia
uczenia
się
(np.
dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię itp.), zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia zachowania (np.
nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności,
agresji).
b) U osób dorosłych dominującymi wskazaniami zastosowania EEGBFB są: zaburzenia snu, stany lękowe,
natręctwa, depresję, przewlekłe bóle głowy i migreny, różne rodzaje uzależnień (np. gry hazardowe,
alkohol, narkotyki), zespół przewlekłego zmęczenia, padaczka.
c) EEGBFB ma swoje miejsce również w rehabilitacji funkcji poznawczych po urazach głowy, udarach mózgu,
operacjach itp.
EEG Biofeedback jest to metoda bezlekowa,
nieinwazyjna, diagnostyczna i terapeutyczna.
Uzyskane wyniki treningów można śledzić
cyfrowo z zabiegu na zabieg. Jest to metoda
skuteczna i trwała.
Podstawą metody jest biologiczne sprzężenie
zwrotne, informacja o funkcjach biologicznych, w
EEGBFB o pracy mózgu, która jest podawana
natychmiastowo i stale osobie ćwiczącej za pomocą
wideogry, w którą gra sam ze sobą. Monitorowanie
funkcji mózgu zapewnia medyczny aparat EEG z
przystawką EEGBFB. Tak powstaje biologiczne
Gabinet terapeutyczny w EEG Instytucie
sprzężenie
samokontrolę
zwrotne,
i
które
samoregulację
pomaga
nad
uzyskać
funkcjami
biologicznymi organizmu, w tym przypadku mózgu.
Do tego typu terapii służą odpowiednie aparaty medyczne, które będą zaprezentowane na warsztacie.
Są to:
• System Deymed należy do profesjonalnych systemów komputerowych EEGBFB.
EEG Instytut, www.eeg.com.pl
Laptop z oprogramowaniem Deymed
EEG Instytut
2
Są to systemy, z którymi pracują sportowcy, policja, wojsko, muzycy dla uzyskania lepszej koncentracji,
szybkości,
precyzji,
twórczości.
Ma
również
zastosowanie
w
diagnostyce
i
terapii
zaburzeń
psychoneurologicznych u dzieci i dorosłych osób.
Osoba ćwicząca w Systemie Deymed
Na pierwszym planie ekran terapeuty z
parametrami fal mózgowych, w tle ekran dla
osoby ćwiczącej z określoną grą komputerową
EEG Instytut
Aparat EEG z EEGBFB Deymed
stanowisko dla terapeuty
EEG Instytut
• System Mindball Game to zabawne treningowe urządzenie do EEGBFB w grupie sportowców, uczni,
studentów, także w biznesie, wojsku, policji.
Umożliwia rywalizację pomiędzy przeciwnikami (2-6 osób), utrwala
zdobyte umiejętności, pomocny jest w teambuildingu. Wygrywają te
osoby (lub grupy), których koncentracja uwagi jest wysoka, a poziom
stresu jak najniższy.
Służy do zwiększenia koncentracji uwagi, redukcji stresu, nauki relaksu.
Rywalizacja między zawodnikami
EEG Instytut
• System Nexus należy do nowej generacji bardzo zaawansowanych
systemów do multimodalnego biofeedbacku.
Ekran osoby ćwiczącej z wideogrą
System NeXus
NeXus – ekran terapeuty
3
System NeXus spojrzenie na głowicę
Składa się z części oprogramowania dla monitoringu, analizy i opracowywania funkcji biologicznych dla
oraz wideogier. System przeznaczony jest dla treningu wielu funkcji biologicznych dla osoby ćwiczącej na
poziomie podstawowym i zaawansowanym. Terapeucie pozwala na gromadzić uzyskanych danych każdego
pacjenta w bazie danych. Ma to istotne znaczenie zarówno w pracy terapeutycznej, jak i udoskonalaniu swoich
umiejętności (np. w sporcie).
• Aparaty AVS służą do audiowizualnej stymulacji mózgu, są pasywnym biofeedbackiem za
pomocą stymulacji światłem i dźwiękiem.
Zwiększają ogólną kondycję psychofizjologiczną osób zdrowych, ale również pomagają walczyć z
różnymi zaburzeniami psychosomatycznymi m. in. z bezsennością, depresją, zmęczeniem, stresem, również
dysleksją, zaburzeniami koncentracji oraz uczą prawidłowego oddychania i relaksu.
[Więcej
informacji
www.eeginstytut.pl,
o
prezentowanym
www.eeg.com.pl
lub
sprzęcie
bezpośrednio
można
u
mgr
uzyskać
na
Jarosława
stronie
internetowej:
Stokowskiego
e-mail:
[email protected] ]
***
4
Serdecznie Państwa zapraszamy na wykład oraz warsztat praktyczny. Spotkanie posłuży również
osobistemu zapoznaniu się i wypróbowaniu możliwości stosowania aparatów i przekonać się, jak można
poprawić własne funkcje poznawcze.
Wyrażam nadzieję, że spotkanie będzie dobrą okazją zapoznać się nie tylko z nowoczesną metodą
treningu, który można będzie wykorzystać w pracy nauczycieli i pedagogów, pedagogów specjalnych,
rehabilitantów, lekarzy i psychologów, ale również podzielić się z Państwem własnymi doświadczeniami z
metodą EEGBFB w EEG Instytucie i we własnym życiu.
W imieniu Zespołu EEG Instytutu
Dr Lilia Suchocka
Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL
Organizator spotkania
5
Download