Zgłoszenie odbioru zużytego sprzętu/zużytych źródeł światła

advertisement
Zgłoszenie odbioru odpadów
wielkogabarytowych
(z wyłączeniem zużytego sprzętu RTV i AGD)
Wypełniony formularz należy złożyć w:
Urzędzie Gminy Prażmów
ul. Czołchańskiego 1
05-505 Prażmów
tel. : (22) 790-42-06 wew. 25
Dane zgłaszającego
Miejsce odbioru
(jeśli inne niż zgłaszającego)
Imię i Nazwisko
Adres
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)
Telefon/fax
E-mail
□
□
□
□
□
□
Dane sprzętu do utylizacji (proszę zaznaczyć krzyżykiem)
szafy
stoły
sofy
dywany
materace
pozostałe (proszę wymienić jakie)
Ilość
Masa (kg)
Oświadczam, iż posiadam aktualną umowę z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych
Nazwa firmy:
Data zawarcia umowy:
Sposób odbioru (proszę zaznaczyć właściwe):
□ odbiór sprzed posesji
□ samodzielny dowóz do punktu zbiórki
…………………………………….
data i podpis osoby zgłaszającej
1
Download