Kierownik kurs dr hab. Andrzej Małecki

advertisement
FARMAKOTERAPIA
KURS NR SC-1/2005
1.11. Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych.
1. Epidemiologia i patogeneza chorób alergicznych. Czynniki ryzyka. Podstawowe
alergeny. Zasady diagnostyki alergii.
 Astma oskrzelowa
 Alergiczny nieżyt nosa
 Choroby alergiczne skóry
 Alergie pokarmowe
Dr n. med. Anna Kasicka - Jonderko /lekarz/- 3 godz.
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych
2. Farmakoterapia chorób alergicznych, stosowane leki i mechanizmy ich
działania.
Dr n. farm. Ilona Kaczmarczyk - Sedlak /farmaceuta/- 2 godz.
Katedra Farmakologii
3. Elementy opieki farmaceutycznej nad pacjentami z chorobami alergicznymi
Dr n. przyr. mgr farm Kazimiera Klementys /farmaceuta/- 2 godz.
Katedra Farmacji Stosowanej i Technologii Leków
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 7 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: dr n. przyr. Kazimiera Klementys
Termin kursu: 29.01.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 90,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 stycznia 2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC-2/2005
1.6.Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych. /część I/
Kurs podzielony na dwie części. Do realizacji dwie części lub jedna z wybranych.
Temat: Współczesne problemy związane z leczeniem niektórych chorób wirusowych.
1.Etiopatogeneza i próby terapii chorób wywołanych przez priony.
 Choroby wywołane przez priony.
 Scrapie.
 Choroba Creutzfeldta-Jakoba.
 Objawy kliniczno-atologiczne.
 Objawy kliniczno-patologiczne CJD.
 GSS.
 FFI.
 Kuru.
 Teoria prionu.
 Epidemia BSE.
 BSE a vCJD.
 Neuroinwacja czynnika infekcyjnego.
 Próby terapii.
Dr n. med. Jolanta Bratosiewicz-Wąsik- 3 godz.
Zakład Diagnostyki Wirusologicznej
2.Chemioterapia zakażeń wirusowych.
 Strategie terapii antywirusowej.
 Chemioterapia, leki przeciwwirusowe.
 Terapia antywirusowa.
 Lekoodporność wirusów.
 Fazy zakażenia HIV.
Dr n. biol. Tomasz Wąsik- 2 godz.
Zakład Diagnostyki Wirusologicznej
3.Wirusowe zapalenie wątroby.
Dr n. med. Anna Kasicka-Jonderko – 2 godz.
Katedra Podstawowych Nauk Biomedycznych.
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 7 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: dr n. med. Anna Kasicka-Jonderko
Termin kursu: 25.06.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 90,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10 czerwiec
2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC-3/2004
1.6.Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych. /część II/
Kurs podzielony na dwie części. Do realizacji dwie części lub jedna z wybranych.
Temat: Współczesne problemy związane z leczeniem niektórych chorób bakteryjnych.
1. Zasady antybiotykoterapii i chemioterapii zakażeń bakteryjnych - zasady dawkowania
i doboru leków z uwzględnieniem ich właściwości farmakokinetycznych.
Antybiotykooporność. 2 godz
2. Przegląd głównych grup antybiotyków - podstawowe wskazania kliniczne oraz
działania niepożądane. Stosowanie probiotyków. 2 godz
3. Co nowego w antybiotykoterapii? 1 godz.
4. Odporność na antybiotyki. 1 godz.
5. Zapobieganie zachorowaniom na grypę. 1 godz.
Wykładowcy:
Dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz
Dr n. farm. Anna Pudełko
Katedra Farmacji Klinicznej Katowice
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 7 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz
Termin kursu: 27.08.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 90,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 12 sierpnia
2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC-4/2005
1.1. Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia.
1. Inhibitory konwertazy angiotensyny - czy to tylko leki obniżające ciśnienie krwi?
- dr hab. n. med. Bogusław Okopień 1 godz.
2. Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego - terapia skojarzona
- dr n. med. Dariusz Belowski 1 godz.
3. Farmakoterapia choroby wieńcowej - prewencja wtórna zawału serca
- dr n. med. Andrzej Madej 1 godz
4. Zmniejszenie śmiertelności w przebiegu niewydolności krążenia wyzwaniem dla
współczesnych leków.
- dr n. med. Andrzej Madej 1 godz.
5. Nowe pochodne sulfonylomocznika - czy to tylko leki obniżające poziom cukru?
- dr n. med. Marek Zieliński 1 godz.
6. Leczenie żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej, leki normalizujące funkcje śródbłonka
- dr n. med. Krzysztof Łabuzek 1 godz
7. Interaktywny panel dyskusyjny - rola farmaceutów w nowoczesnej farmakoterapii
chorób sercowo-naczyniowych.
- dr hab. n. med. Bogusław Okopień i dr n. farm. Małgorzata Huzarska 2 godz.
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 8 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: dr hab. n. med. Bogusław Okopień
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Katowice-Ligota
Termin kursu: 28.05.2004r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 95,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 13 maja
2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC-5/2005
1.5. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego.
1. Czy można wyleczyć chorobę wrzodową? Nowe aspekty etiologii i farmakoterapii
choroby wrzodowej. 2 godz.
2. Zaparcia nawykowe. 1 godz
3. Zespół jelita drażliwego – przyczyny i leczenie. 1 godz
4. Leki przeciwwymiotne. 1 godz
Dr n. med. Anna Kasicka - Jonderko /lekarz/
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych
4. Leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego. 2 godz.
Dr n. med. Krzysztof Jonderko, prof. nadz. ŚAM
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 7 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: dr hab. n. med. Krzysztof Jonderko, prof. nadzw. ŚAM
Termin kursu: 26.02.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 90,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia
10 lutego
2005r. do Kolegium
Kształcenia Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC- 6/2005
1.7. Farmakoterapia bólu.
Tematyka kursu:
1.
Ból – patomechanizm, rodzaje bólu. /1 godz./
2.
Przegląd współczesnych leków przeciwbólowych. /1 godz./
3.
Zastosowanie leków przeciwbólowych w praktyce klinicznej. /2 godz./
4.
Zwalczanie bólu 2 godz.
migrenowego,
w chorobach reumatoidalnych,
w chorobach nowotworowych.
5.
Interakcje i działanie niepożądane leków przeciwbólowych. /1 godz./
6.
Leki przeciwbólowe pochodzenia roślinnego. /1 godz./
Wykładowcy:
Prof. dr hab. Henryk Trzeciak
Prof. dr hab. Waldemar Janiec
Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 8 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: Prof. dr hab. Henryk Trzeciak
Termin kursu: 19.03.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 100,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 05 marzec
2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC-7/2005
1.10. Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych.
1. Wprowadzenie do onkologii. / 2 godz./
Biologia molekularna raka
Angiogeneza i rozprzestrzenianie się przerzutów
2. Zasady leczenia nowotworów / 4 godz./
Leczenie chirurgiczne;
Leczenie farmakologiczne:
radioterapia
chemioterapia cytostatyczna,
leczenie hormonalne,
terapia biologiczna (interferony, interleukiny,
czynnik martwicy guza)
terapia genowa
Leczenie paliatywne, opieka paliatywna;
Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych terapii:
hematologiczne działania niepożądane
nudności i wymioty
inne działania niepożądane
infekcje oportunistyczne
Leczenie podtrzymujące;
Zapobieganie chorobom nowotworowym.
3. Postępy w farmakoterapii wybranych chorób nowotworowych (prostata, rak sutka, jajnika,
nowotwory płuc, jelita grubego, czerniak, białaczki) / 2 godz./
4. Rola farmaceuty w profilaktyce chorób nowotworowych oraz optymalizacji terapii
/2 godz./
Wykładowcy: Prof. dr hab. Waldemar Janiec, Prof. dr hab. Henryk Trzeciak
Dr n. przyr. Maria Pytlik
Dr n. farm. Barbara Nowińska
Dr n. farm. Leszek Śliwiński
Dr n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
Dr n. farm. Urszula Cegieła
Dr n. farm. Joanna Folwarczna
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 10 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: Prof. dr hab. Waldemar Janiec
Termin kursu: 30.04.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 130,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 kwietnia
2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
Kurs SC-8/2005
1.9. Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych
1. Otyłość – przyczyny oraz zalecane dietetyczne i farmakologiczne sposoby leczenia.
/2 godz./
2. Niefarmakologiczne i farmakologiczne sposoby leczenia zaburzeń lipidowych. /2 godz./
3. Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz zaburzeń lipidowych. /2 godz./
Wykładowcy: dr hab. n. med. Krzysztof Jonderko, prof. nadzw. ŚAM,
dr n. med. Anna Kasicka-Jonderko
dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 6 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Krzysztof Jonderko, prof. nadzw. ŚAM.
Termin kursu: 29.10.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 80,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 14-10-2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS SC-9/2005
1.3. Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego.
1. Postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych / 2 godz./
 Perspektywy terapii choroby Alzheimera,
 Leczenie choroby Parkinsona,
 Możliwości leczenia stwardnienia rozsianego i stwardnienia zanikowego
bocznego,
 Farmakoterapia demencji /starczej, polekowej, poalkoholowej/.
2. Postępy w terapii chorób psychicznych / 3 godz./
 Patomechanizm schizofrenii, typowe i atypowe leki antypsychotyczne,
 Postępy farmakoterapii stanów depresyjnych,
 Leki anksjolityczne i terapia zaburzeń lękowych,
 Farmakoterapia wybranych typów uzależnień.
3. Postępy w leczeniu chorób neurologicznych / 2 godz./
o Leczenie udaru mózgu,
o Postępy w leczeniu migreny,
o Farmakoterapia padaczki,
o Postępowanie w zaburzeniach snu, zaburzeniach pamięci i uwagi.
Wykładowcy: Dr hab. n. med. Andrzej Małecki,
Dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz
Lek. med. specjalista psychiatrii Małgorzata Dosiak
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 7 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kurs dr hab. Andrzej Małecki
Termin kursu: 24.09. 2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 80,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 9 września 2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC-10/2005
3. Postępy w zakresie leku roślinnego.
Kierownik naukowy Prof. dr hab. Jan Burczyk
Kierownik kursu: dr n farm Adam Stolarczyk
1. Leki i rośliny transgeniczne w świetle regulacji prawnych w Unii Europejskiej
Prof. dr hab. Jan Burczyk /2 godz./
2. Interakcje leków naturalnych, stosowanych w leczeniu schorzeń poszczególnych
układów fizjologiczno- anatomicznych człowieka, z pożywieniem i lekami
stosowanymi w farmakoterapii niektórych schorzeń
Dr n. farm. Adam Stolarczyk /2 godz./
3. Naturalne środki słodzące /2 godz./
Dr n. farm. Piotr Kowalowski
4 Najnowsze preparaty zawierające lek roślinny dostępne w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, układu moczowego,
układu sercowo naczyniowego, naczyniowego schorzeniach układu ruchu, w
schorzeniach nowotworowych
Dr n. farm Barbara Śmietana – Pętak /2 godz./
Dr n. farm Krystyna Termińska - Pabis /2 godz./
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 10 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.
Kierownik kursu: dr Adam Stolarczyk
Termin kursu: 26.11.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 120,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 70-80
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 11 listopada 2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC-11/2005
2. Nowe rozwiązania w technologii postaci leku.
1. Doustne postacie leku z uwzględnieniem produktów leczniczych o modyfikowanym
uwalnianiu,
2. Dostępność farmaceutyczna i biologiczna jako kryterium oceny biorównoważności
leków
Dr hab. n. farm. Andrzej Jankowski /2 godz./
3. Biomateriały w farmacji i medycynie . Zalety i wady biomateriałów jako nośników
leków
4. Implatacyjne systemy terapeutyczne. Oddziaływanie leków z biomateriałami
Mgr farm. Artur Turek /2 godz./
5. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń do formowania postaci leku recepturowego,
Dr n. farm Małgorzata Gadomska – Nowak /2 godz./
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 7 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, Sosnowiec ul. Kasztanowa 3
Kierownik kursu: dr hab. n. farm. Andrzej Jankowski
Termin kursu: 15.10.2005r, 12.11.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 130,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 30-40
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 01.10.2005r, lub 01.11.2005r. do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS NR SC-12/2005
10. BIOFARMACJA I FARMAKOKINETYKA.
1. Losy leku w ustroju (LADME)
 Uwalnianie
 Absorpcja
 Dystrybucja
 Metabolizm
 Wydalanie
 Czynniki modyfikujące farmakokinetykę leków
Dr n. farm. Ewa Chodurek 2 godz.
2. Modele farmakokinetyczne
 Podstawy teorii kompartmentowej rozmieszczenia leków
 Parametry farmakokinetyczne i metody wyznaczania
 Farmakokinetyka po jednorazowym i wielokrotnym podaniu leków
 Modele fizjologiczne i armakokinetyka nieliniowa i populacyjna
Dr n. farm. Alicja Zajdel 1 godz.
Mgr farm. Arkadiusz Gruchlik 1 godz.
3. Dostępność biologiczna i równoważność biologiczna leków
 Dostępność biologiczna jako kryterium oceny leków
 Parametry dostępności biologicznej i metody ich wyznaczania
 Równoważność biologiczna, metodyka badań, sposób prezentacji wyników i ich ocena
statystyczna
Mgr farm. Barbara Strzałka 2 godz.
4. Zastosowanie farmakokinetyki w terapii – warsztaty
 Wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych
 Obliczanie schematów dawkowania leków
 Stan stacjonarny, warunki jego utrzymania
Dr n. przyr. Adam Wilczok
Dr n. farm. Alicja Zajdel
Mgr farm. Katarzyna Pawłowska
Mgr farm. Arkadiusz Gruchlik
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 10 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 lub Nr 2 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec
ul. Jagiellońska 4. – wykłady
Warsztaty- Sosnowiec, ul. Narcyzów 1
Kierownik kursu: dr hab. Zofia Dzierżewicz, prof. nadzw.ŚAM
Termin kursu: termin zależny od ilości zgłoszeń
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 150,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 30-40 wykłady, ilość miejsc warsztaty 15-20 osób
Zgłoszenia należy przesyłać do Kolegium Kształcenia Specjalistycznego Wydziału
Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
KURS S.C.-13/2005
9. Prawo farmaceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP.
1. Prawne aspekty pracy zawodowej farmaceuty w Polsce i Unii Europejskiej:
Obowiązki aptekarza w świetle przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz aktualnych
aktów wykonawczych. 2 godz.
2. Najistotniejsze zagadnienia dot. dostosowania polskiego prawa farmaceutycznego do
norm Unii Europejskiej. 1 godz.
3. Warsztaty dot. studium przypadków analizy zachowań w odniesieniu do aktualnych
przepisów. 2 godz.
4. Etyka i deontologia zawodowa:
 Analiza praktyczna stosowania Kodeksu Etyki Aptekarza RP oraz Kodeksu
Farmaceutycznego Etyki Marketingowej. 1 godz.
 Analiza problemów dot. odpowiedzialności zawodowej członków samorządu
aptekarskiego. 1 godz.
5. Dobra Praktyka Apteczna:
 Zasadnicze elementy Dobrej Praktyki Aptecznej, Deklaracja Tokijska. 1 godz.
 Techniki komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi. 1 godz.
 Procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz zasady etyki dystrybucji leków
wynikające z Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej i Kodeksu
Marketingu Farmaceutycznego Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Producentów Farmaceutycznych /IFPMA/. 1 godz.
Wykładowcy: dr hab. n. farm. Dionizy Moska, prof. nadzw. ŚAM, dr n farm. Lucyna
Bułaś, dr n. ekon. /mgr prawa/ Ewa Blacha, mgr surdopedagogiki Agata Tańska, dr n.
farm. Jadwiga Zdąbłasz, dr n. farm. Izabela Majewska
Kurs zostanie zaliczony testem.
Osoby biorące udział otrzymają 10 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, Sosnowiec ul. Kasztanowa 3
Kierownik kursu: dr n. farm. Lucyna Bułaś
Kierownik naukowy dr hab. n. farm. Dionizy Moska, prof. nadzw. ŚAM
Termin kursu: 10.09.2005r.
Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30
Koszt kursu: 150,00 złotych/ osobę - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 35
Zgłoszenia należy przesyłać do 26 sierpnia 2005 roku do Kolegium Kształcenia
Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM
/formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej SAM – www.slam.katowice.pl/
Download