Załącznik 1 - formularz ofertowy

advertisement
zał. nr 1 do publicznego zaproszenia
FORMULARZ OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OG 35-8/2017
Sąd Rejonowy w Chorzowie
Oddział Gospodarczy
ul. Dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów
Nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu na wykonanie:
□ dostawy
□ usługi
□ roboty budowlanej
□ usług społecznych
polegających na :
SERWIS KSEROKOPIAREK SĄDU REJONOWEGO W CHORZOWIE W ROKU 2017
MY NIŻEJ PODPISANI
.....................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
REGON..............................................................
NIP....................................................................
nr telefonu..........................................................
nr fax..................................................................
Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
.....................................................................................................................................................................................
1. OFERUJEMY realizację zamówienia określonego w w/w zaproszeniu zgodnie z danymi w nim
przedstawionymi za kwotę:
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
1) Obsługa serwisowa kopiarek firmy Kyocera Mita:
a) Kyocera Mita KM 1530/2030:
Koszt brutto/szt. następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału
Nazwa części
PM KIT
Lewy czyścik registracji
Cena brutto/szt. (PLN)
zamiennik
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
Prawy czyścik registracji
Zespół elektrody ładującej
Zespół rolki transferowej
Listwa czyszcząca
Listwa zgarniająca
Wałek grzewczy
Wałek dociskowy
Odrywacze (kpl 5szt)
Termistor
Bęben
Lampa grzejna
Łożysko wałka dociskowego
Bushing wałka grzewczego
X
Koło zębate wałka grzewczego
Developer
Sprzęgło
Rolka poboru
Rolka poboru
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
Zamawiający nie dopuszcza użycia innych niż oryginalne bushingi wałka grzewczego.
W przypadku naprawy usunięcie usterki................................. brutto za roboczogodzinę.
Koszt brutto wykonania ewentualnego przeglądu (konserwacji) w jednym urządzeniu podczas ewentualnej
naprawy, składającego się z następujących czynności serwisowych:
• wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja toru przejścia papieru a w szczególności:
• sprawdzenie i czyszczenie lewej i prawej rolki registracji
• sprawdzenie i czyszczenie rolek pobierających/separacji we wszystkich podajnikach
• sprawdzenie i czyszczenie lewego oraz prawego czyścika registracji
• sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja zespołu optyki a w szczególności:
• czyszczenie luster
• czyszczenie odbłyśnika
• czyszczenie soczewki
• czyszczenie lampy ekspozycji
• czyszczenie czujnika rozmiaru oryginału
• obustronne czyszczenie szyby oryginału
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja zespołu tworzenia obrazu a w szczególności:
• czyszczenie zespołu lasera
• czyszczenie lamp kasujących
• czyszczenie zespołu elektrody ładującej
• czyszczenie zespołu rolki transferowej
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja zespołu utrwalania a w szczególności:
• sprawdzenie, czyszczenie wałka grzewczego
• sprawdzenie bushingów wałka grzewczego
• sprawdzenie czyszczenie wałka dociskowego
• sprawdzenie czyszczenie separatorów (odrywaczy)
• sprawdzenie kół zębatych
• czyszczenie wszystkich rolek w zespole
• czyszczenie obudowy
• sprawdzenie i regulacja jakości kopii\
• wykonanie kopii po zakończeniu czynności
Koszt brutto usługi:......................................................................................................... .........................................
b) Kyocera Mita KM 1620/1635:
Koszt brutto/szt. następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału
Nazwa części
Cena brutto/szt.
(PLN)
zamiennik
Maintenance Kit
X
Fuser Kit
X
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
Wałek transferowy
Wałek dociskowy
Wałek grzewczy
Bushing wałka grzewczego (przedni)
X
Bushing wałka grzewczego (tylni)
X
Koło zębate wałka grzewczego
Lampa grzejna 230v/430W
Lampa grzejna 230v/600W
Łożysko wałka dociskowego
Termistor
Odrywacz (cena za kpl)
Zestaw rolek na podajnik
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
W tych modelach w przypadku awarii bądź zużycia elementów w module bębna zamawiający nie dopuszcza
regeneracji poprzez wymianę któregoś bądź wszystkich zużytych elementów a jedynie wymianę na nowy
oryginalny zestaw bębna MK – 410.
Zamawiający nie dopuszcza również użycia innych niż oryginalne bushingi wałka grzewczego.
W przypadku naprawy usunięcie usterki........................................... brutto za roboczogodzinę.
Koszt brutto wykonania ewentualnego przeglądu (konserwacji) w jednym urządzeniu podczas ewentualnej
naprawy, składającego się z następujących czynności serwisowych:
• wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja toru przejścia papieru a w szczególności:
• sprawdzenie i czyszczenie lewej i prawej rolki registracji
• sprawdzenie i czyszczenie rolek pobierających/separacji we wszystkich podajnikach
• sprawdzenie i czyszczenie czyścika registracji
• sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja zespołu optyki a w szczególności:
• czyszczenie luster
• czyszczenie odbłyśnika
• czyszczenie soczewek
• czyszczenie lampy ekspozycji
• czyszczenie czujnika rozmiaru oryginału
• obustronne czyszczenie szyby oryginału
• sprawdzenie, czyszczenie zespołu rolki transferowej i elektrody separującej
• sprawdzenie zespołu developingu
• sprawdzenie zespołu bębna oraz czyszczenie zespołu elektrody ładującej
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja zespołu utrwalania a w szczególności:
• czyszczenie odrywaczy
• sprawdzenie bushingów wałka grzewczego
• sprawdzenie, czyszczenie rolek w sekcji wyjściowej
• czyszczenie obudowy
• sprawdzenie i regulacja jakości kopii
• wykonanie kopii po zakończeniu czynności
Koszt brutto usługi:......................................................................................................... .........................................
2) Obsługa serwisowa kopiarek firmy Canon:
a) IR 2016
Koszt brutto/szt. następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału
Nazwa części
Cena brutto/szt. (PLN)
zamiennik
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
Rolka poboru/separacji z kasety
Rolka poboru podajnika ręcznego
Separator podajnika ręcznego
Zespół wywoływania
X
Rolka transferowa
X
Górny zespół fusera (folia z grzałką)
X
Zespół bębna
X
Regeneracja zespołu bębna
(części + robocizna)
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
W przypadku uszkodzenia w układzie utrwalania foli, termisotrów, grzałki, czujnika lub innych elementów
wchodzących w skład górnego zespołu fusera(fixing film assy) zamawiający nie dopuszcza regeneracji a jedynie
wymianę na nowy zespół.
Zamawiający nie dopuszcza użycia innego niż oryginalne: ZESPOŁU BĘBNA ORAZ ROLKI
TRANSFEROWEJ.
W przypadku naprawy usunięcie usterki......................................... brutto za roboczogodzinę.
Koszt brutto wykonania ewentualnego przeglądu (konserwacji) w jednym urządzeniu podczas ewentualnej
naprawy, składającego się z w szczególności następujących czynności serwisowych:
•
Wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
•
Obustronne czyszczenie szyby oryginału oraz podajnika oryginałów
•
czyszczenie wałka dociskowego
•
czyszczenie rolki transferowej
•
czyszczenie bębna
•
czyszczenie obudowy
•
czyszczenie rolek podajnika oryginałów
•
czyszczenie rolek pobierających i separujących w podajnikach
•
czyszczenie rolek duplexu
•
sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
•
wykonanie kopii testowej po zakończeniu czynności
Koszt brutto usługi:......................................................................................................... ..........................................
b) IR 2018
Koszt brutto/szt. następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału
Nazwa części
Cena brutto/szt. (PLN)
zamiennik
Rolka poboru/separacji z kasety
Rolka poboru podajnika ręcznego
Separator podajnika ręcznego
Zespół wywoływania
Rolka transferowa
X
Górny zespół fusera (folia z grzałką)
X
Zespół bębna
X
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
X
Regeneracja zespołu bębna
(części + robocizna)
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
W przypadku uszkodzenia w układzie utrwalania foli, termisotrów, grzałki, czujnika lub innych elementów
wchodzących w skład górnego zespołu fusera(fixing film assy) zamawiający nie dopuszcza regeneracji a jedynie
wymianę na nowy zespół.
Zamawiający nie dopuszcza użycia innego niż oryginalne: ZESPOŁU BĘBNA ORAZ ROLKI
TRANSFEROWEJ.
W przypadku naprawy usunięcie usterki........................................... brutto za roboczogodzinę.
Koszt brutto wykonania ewentualnego przeglądu (konserwacji) w jednym urządzeniu podczas ewentualnej
naprawy, składającego się z w szczególności następujących czynności serwisowych:
•
Wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
•
Obustronne czyszczenie szyby oryginału oraz podajnika oryginałów
•
czyszczenie wałka dociskowego
•
czyszczenie rolki transferowej
•
czyszczenie bębna
•
czyszczenie obudowy
•
czyszczenie rolek podajnika oryginałów
•
czyszczenie rolek pobierających i separujących w podajnikach
•
czyszczenie rolek duplexu
•
sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
•
wykonanie kopii testowej po zakończeniu czynności
Koszt brutto usługi:......................................................................................................... ..........................................
c) IR 2520
Koszt brutto/szt. następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału
Nazwa części
Cena brutto/szt. (PLN)
zamiennik
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
Rolka poboru/separacji z kasety
Rolka poboru podajnika ręcznego
Separator podajnika ręcznego
Zespół wywoływania
X
Rolka transferowa
X
Górny zespół fusera (folia z grzałką)
X
Zespół bębna
X
Regeneracja zespołu bębna
(części + robocizna)
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
W przypadku uszkodzenia w układzie utrwalania foli, termisotrów, grzałki, czujnika lub innych elementów
wchodzących w skład górnego zespołu fusera(fixing film assy) zamawiający nie dopuszcza regeneracji a jedynie
wymianę na nowy zespół.
Zamawiający nie dopuszcza użycia innego niż oryginalne: ZESPOŁU BĘBNA ORAZ ROLKI
TRANSFEROWEJ.
W przypadku naprawy usunięcie usterki........................................... brutto za roboczogodzinę.
Koszt brutto wykonania ewentualnego przeglądu (konserwacji) w jednym urządzeniu podczas ewentualnej
naprawy, składającego się z w szczególności następujących czynności serwisowych:
•
Wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
•
Obustronne czyszczenie szyby oryginału oraz podajnika oryginałów
•
czyszczenie wałka dociskowego
•
czyszczenie rolki transferowej
•
•
•
•
•
•
•
czyszczenie bębna
czyszczenie obudowy
czyszczenie rolek podajnika oryginałów
czyszczenie rolek pobierających i separujących w podajnikach
czyszczenie rolek duplexu
sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
wykonanie kopii testowej po zakończeniu czynności
Koszt brutto usługi:......................................................................................................... .........................................
3) Nashuatec 1805:
Koszt brutto/szt. następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału
Nazwa części
Cena brutto/szt. (PLN)
zamiennik
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
Rolka poboru z kasety
Separator w kasecie
Rolka transferowa
Zespół rolki transferowej
Rolka poboru z ręcznego podajnika
Separator podajnika ręcznego
Moduł bębna kompletny DMU21
Developer
X
Listwa czyszcząca
Rolka ładująca
Czyścik rolki ładującej
Termistor
Odrywacz
Termostat
Bezpiecznik termiczny
Łożysko wałka grzewczego
Wałek grzewczy
Wałek dociskowy
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
Zamawiający nie dopuszcza użycia innego niż oryginalny developer.
W przypadku naprawy usunięcie usterki.................... brutto za roboczogodzinę.
Koszt brutto wykonania ewentualnego przeglądu (konserwacji) w jednym urządzeniu podczas ewentualnej
naprawy, składającego się z następujących czynności serwisowych:
• wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja toru przejścia papieru a w szczególności:
• sprawdzenie i czyszczenie rolek registracji
• sprawdzenie i czyszczenie rolek pobierających oraz separatorów we wszystkich podajnikach
• sprawdzenie i czyszczenie czyścika registracji
• sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
• sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja zespołu optyki a w szczególności:
• czyszczenie luster
• czyszczenie odbłyśnika
• czyszczenie soczewek
• czyszczenie lampy ekspozycji
• czyszczenie czujnika rozmiaru oryginału
• obustronne czyszczenie szyby oryginału
• sprawdzenie, czyszczenie zespołu rolki transferowej
•
•
•
•
•
•
sprawdzenie zespołu bębna
sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja zespołu utrwalania a w szczególności:
• czyszczenie odrywaczy
• czyszczenie termistora
• sprawdzenie bushingów wałka grzewczego
sprawdzenie, czyszczenie rolek w sekcji wyjściowej
czyszczenie obudowy
sprawdzenie i regulacja jakości kopii
wykonanie kopii po zakończeniu czynności
Koszt brutto usługi:......................................................................................................... .........................................
4) Develop ineo +200
Koszt brutto/sz.t następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału
Nazwa części
Cena brutto/szt. (PLN)
zamiennik
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
Zespół bębna -Black
Zespół bębna - Magenta
Zespół bębna - Yellow
Zespół bębna – Cyan
Filtr ozonu
Zespół rolki transferowej
Zespół pasa transferowego
Pojemnik na zużyty toner
Zespół utrwalania
X
Regeneracja zespołu bębna
(części + robocizna)
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
W przypadku naprawy usunięcie usterki............................................................ brutto za roboczogodzinę.
Koszt brutto wykonania przeglądu w jednym urządzeniu, składającego się z następujących czynności
serwisowych::
 Wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
 Obustronne czyszczenie szyby oryginału oraz podajnika oryginałów
 czyszczenie lampy ekspozycji
 czyszczenie wszystkich luster i soczewek
 czyszczenie i sprawdzenie zespołu transferu (czujnik registracji, zespół pasa transferowego, zespół rolki
transferowej)
 czyszczenie i sprawdzenie wszystkich rolek (poboru, separacji, transportu, wyjściowych itd.)
 sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
 wykonanie kopii testowej po zakończeniu czynności
Koszt brutto usługi:.................................................................................................................................................
5) Konica Minolta DI1610
Koszt brutto/szt. następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału
Nazwa części
Zespół utrwalania
Rolka transferowa
Moduł bębna
Cena brutto/szt. (PLN)
zamiennik
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
Rolka poboru
X
Regeneracja zespołu bębna
(części + robocizna)
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
W przypadku naprawy usunięcie usterki................................................ brutto za roboczogodzinę
Koszt brutto wykonania ewentualnego przeglądu (konserwacji) w jednym urządzeniu podczas ewentualnej
naprawy, składającego się z następujących czynności serwisowych::
 Wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
 Czyszczenie szyby oryginału
 czyszczenie i sprawdzenie zespołu rolki transferowej
 czyszczenie i sprawdzenie wszystkich rolek (poboru, separacji, transportu, wyjściowych itd.)
 sprawdzenie bębna
 sprawdzenie modułu utrwalania
 sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
 wykonanie kopii testowej po zakończeniu czynności
Koszt brutto:............................................................................................................................................................ .
6) Kserokopiarka KYOCERA model TASKalfa221
Koszt brutto/szt. następujących materiałów eksploatacyjnych i części:
(koszt = cena części + wymiana i wszystkie związane z tym czynności)
Numer oryginału*
Nazwa części
Cena brutto/szt. (PLN)
zamiennik
Zespół-MODUŁ utrwalania
X
Cena brutto/szt.
(PLN)
oryginał
Rolka transferowa
Moduł bębna
Rolka poboru
X
Regeneracja zespołu bębna
(części + robocizna)
W przypadku gdy nie jest dostępny zamiennik proszę postawić X
*Proszę podać nr oryginału jeśli dotyczy tego modelu urządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza użycia innego niż oryginalny nieregenerowany modułu (zespołu) utrwalania.
W przypadku naprawy usunięcie usterki................................................ brutto za roboczogodzinę
Koszt brutto wykonania ewentualnego przeglądu (konserwacji) w jednym urządzeniu podczas ewentualnej
naprawy, składającego się z następujących czynności serwisowych::








Wykonanie kopii testowej przed rozpoczęciem czynności
Czyszczenie szyby oryginału
czyszczenie i sprawdzenie zespołu rolki transferowej
czyszczenie i sprawdzenie wszystkich rolek (poboru, separacji, transportu, wyjściowych itd.)
sprawdzenie bębna
sprawdzenie modułu utrwalania
sprawdzenie działania czujników i sprzęgieł
wykonanie kopii testowej po zakończeniu czynności
Koszt brutto:.............................................................................................................................................................
2. ZOBOWIĄZUJEMY się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami umowy i
świadczyć usługę w terminie do 31 grudnia 2017r. od dnia podpisania umowy.
3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców (niepotrzebne skreślić)
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest następujący:
..............................................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
4. OŚWIADCZAMY, że Zamówienie wykonamy /* - niepotrzebne skreślić/:
* z udziałem podwykonawców
* siłami własnymi bez udziału podwykonawców
(tabelę wypełnia Wykonawca, który będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców)
Część (rodzaj) zamówienia, którego
wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom
l.p.
Zakres powierzonych
im robót
1
2
5. OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami
określonymi w projekcie umowy.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do jego właściwego
wykonania.
7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu
terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY, że projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem
informacji zawartych na stronach: …………………………………………………………………….
10. OSOBĄ/OSOBAMI UPRAWNIONĄ DO PODPISANIA UMOWY JEST:
stanowisko/funkcja: ………………………………………….
imię i nazwisko: ……………………………………………...
stanowisko/funkcja: ………………………………………….
imię i nazwisko: ……………………………………………...
11. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM JEST:
imię i nazwisko: ……………………………………………...
tel./fax: ……………………………………………………….
12. WRAZ z niniejszym formularzem składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- …..
- …..
………………………………………………..
Pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentacji oferenta
.........................
data
Download