Leroy Merlin Polska

advertisement
Profesjonalne zarządzanie
szkoleniami językowymi a
wizerunek pracodawcy
Sylwia Pawska
Kierownik Działu Szkoleń
Leroy Merlin Polska
Karol Granoszewski
Country Manager
Educational Testing Service
Global BV, oddział w Polsce
Wprowadzenie
• Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. - firma grupy Adeo
– Jeden z liderów rynku hipermarketów budowlanych, oferujący szeroki
asortyment produktów z dziedziny budownictwa, majsterkowania,
wystroju wnętrz i ogrodnictwa.
• 24 sklepy w Polsce
• 5092 pracowników
– Grupa Adeo:
• ponad 50 000 pracowników na świecie
• ponad 800 sklepów
• Educational Testing Service ETS Global BV, oddział w Polsce
– Niezależna organizacja zajmująca się testowaniem, zał. w 1947 r.
– Produkty dostępne w ponad 180 krajach, ponad 2600 pracowników
– Ponad 12 000 000 testów rocznie – lider na rynku assessment
– Twórca certyfikatów TOEFL, TOEIC, TFI, GRE, GMAT
Analiza przypadku
• Szkolenia językowe w Leroy Merlin Polska
(przed zmianami):
– Nauczane języki: angielski i francuski
– Ilość uczestników szkoleń: 41 osób
– Zajęcia indywidualne dla 90% uczestników, małe grupy
– Zajęcia prowadzone w godzinach pracy
– 100% dofinansowanie ze strony pracodawcy
Wyzwania / przeszkody / problemy
• Frekwencja ok. 50%
• Znaczna ilość odwoływanych zajęć
• Koszty po stronie pracodawcy związane z zajęciami
odwoływanymi tego samego dnia
Wyzwania / przeszkody / problemy
• Małe zaangażowanie uczestników w przebieg zajęć, brak
wymagań w stosunku do lektorów
• Niska motywacja do nauki
• Brak jasno określonych celów nauki, brak jednolitego
systemu odniesienia
EFEKT:
Decyzja Zarządu o zawieszeniu szkoleń ze względu na
niekorzystną relację kosztów do efektów nauki
Rozwiązanie: wprowadzenie audytu językowego
• Analiza sytuacji
• Wprowadzenie nowych zasad uczestnictwa w szkoleniach
– Nawiązanie współpracy z ETS, zewnętrzną firmą
zajmującą się audytem językowym
(nie prowadzącą szkoleń językowych)
– Wsparcie ETS przy wyborze dostawcy szkoleń
Rozwiązanie: wprowadzenie audytu językowego
Wprowadzenie nowych zasad uczestnictwa w szkoleniach
(c.d.)
– Wybór narzędzi do testowania pracowników:
międzynarodowe certyfikaty TOEIC i TFI
– Wprowadzenie testowania jako integralnego elementu
szkoleń
– Testowanie przed i po każdym etapie szkoleń –
mierzalny sposób określania postępów w nauce
– Określenie celów szkolenia dla każdego pracownika
Rozwiązanie: wprowadzenie audytu językowego
Wprowadzenie nowych zasad uczestnictwa w szkoleniach
(c.d.)
– Lekcje odbywają się poza godzinami pracy
– Uczestnicy partycypują w kosztach
– W przypadku nie zrealizowania założonych celów –
zwrot kosztu testowania i brak możliwości
kontynuowania nauki
– „Nieuniknione testowanie”
– „Brak wymówek” – w trakcie szkoleń istnieje możliwość
zmiany lektora i oceny przebiegu szkoleń
ETS – audyt językowy – egzaminy TOEIC & TFI
• ETS = Educational Testing Service – lider testowania
i oceny w edukacji i biznesie, organizacja specjalizująca się
w testowaniu
• Egzaminy TOEIC & TFI – profesjonalne, niezależne
narzędzia testujące, uznane certyfikaty językowe,
honorowane przez ponad 8000 firm i instytucji
Egzaminy TOEIC & TFI
• Egzaminy stworzone w 1979 roku z myślą o testowaniu
pracowników w międzynarodowym środowisku pracy
• Testy poziomujące, wyniki na skali punktowej: 10-990
• Egzaminów się nie ‘oblewa’
• Egzaminy nie wymagają przygotowania po kątem
zawartości egzaminu
• Wszyscy piszą ten sam test, nie deklarują poziomu
• Wyniki są znane średnio w 48h; max.: 10 dni
• Atrakcyjne cenowo w zależności od rozmiaru projektu
Test of English for International
CommunicationTM (TOEIC® )
• Egzaminy rozwiązywane
ołówkiem na karcie
odpowiedzi,
• sprawdzane komputerowo,
• szybkie raportowanie
wyników – 48h do 10 dni,
• eliminacja błędu ludzkiego
podczas sprawdzania
Score Report – Zestawienie Wyników
Score Report – Zestawienie Wyników
Uznane na świecie certyfikaty…
Certyfikaty TOEIC® i TFI® w 5-ciu kolorach, zależnie
od wyniku, satysfakcja z otrzymanego dyplomu
Wprowadzenie testowania: reakcja pracowników
• Nastawienie pracowników do pomysłu testowania
– Mentalność „uczniów”
– Rozwiązanie: prezentacja audytu językowego dla
pracowników, wewnętrzny marketing nowego systemu
szkoleń
• Pracownicy zaczynają „mierzyć siły na zamiary”
– Czy zdołam „utrzymać się” na szkoleniach?
– Czy mam wystarczającą motywację?
• Wzrost świadomości pracowników, że firma aktywnie
angażuje się w szkolenia
Wizerunek pracodawcy i prowadzonych szkoleń
• Leroy Merlin Polska poszukuje nowatorskich rozwiązań w
zarządzaniu szkoleniami, wprowadza nowoczesne metody
testowania i nauczania
• Pracodawca inwestuje w rozwój pracowników, daje
uczestnikom szkoleń wszystkie potrzebne narzędzia, w
zamian oczekując zaangażowania i odpowiedzialności ze
strony osób szkolonych
Wizerunek pracodawcy i prowadzonych szkoleń
• Pracodawca (a nie szkoła językowa) sprawuje kontrolę nad
szkoleniami
• Wyniki pracowników mierzą również efektywność
nauczania
Wizerunek pracodawcy i prowadzonych szkoleń
• Menedżerowie mają wgląd w obiektywne i rzetelne wyniki
testów, w oparciu o nie mogą podejmować decyzje i
dodatkowo motywować swój zespół, omawiając wyniki z
każdym z pracowników
• Pracownik staję się odpowiedzialny za rozwój swoich
kompetencji językowych, jest zachęcany do zaangażowania
się w proces szkolenia
Efekty wprowadzenia audytu językowego
• Zdecydowany wzrost frekwencji na zajęciach:
z 50% do 93%
• Wzrost motywacji do uczestnictwa w szkoleniach
– Zwiększone zainteresowanie uczestnictwem w
szkoleniach, zwiększona atrakcyjność szkoleń w firmie
– Wzrost liczby uczestników: z 41 do 116 osób
Efekty wprowadzenia audytu językowego (c.d.)
• Realizacja celów szkoleń (2006-2007):
–
–
–
–
Przyrost o 100-200 punktów: 71%
Przyrost o 200-300 punktów: 13%
Przyrost > 300 punktów: 3%
Brak przyrostu lub przyrost poniżej oczekiwań: 13%
Efekty wprowadzenia audytu językowego (c.d.)
Total (2006)
Założenia
Total (2007)
Progresja
Pracownik 1
830
50
915
85
Pracownik 2
795
50
905
110
Pracownik 3
855
50
850
-5
Pracownik 4
355
100
595
240
Pracownik 5
410
100
495
85
Pracownik 6
255
100
590
335
Pracownik 7
100
175
175
Pracownik 8
100
570
570
Pracownik 9
505
100
720
215
Pracownik 10
580
100
835
255
Pracownik 11
450
przerwa
400
-50
Efekty wprowadzenia audytu językowego (c.d.)
• Wyniki ankiety na temat zadowolenia z przebiegu zajęć:
4,75 punktów na 5 możliwych
• Jednolite narzędzie w całej firmie, wiedza na temat
znajomości języków obcych w przekroju całej firmy
Efekty wprowadzenia audytu językowego (c.d.)
• Przedstawienie efektów szkoleń w przejrzysty, mierzalny i
łatwy do zrozumienia sposób – skala punktowa
• Nad efektami szkoleń czuwa zewnętrzna firma
specjalizująca się wyłącznie w testowaniu
• Dodatkowa motywacja dla zdających: międzynarodowe
certyfikaty uznane w środowisku pracy
Podsumowanie
• Rozważne i zaplanowane zarządzanie szkoleniami buduje
profesjonalny wizerunek pracodawcy
• Audyt językowy przynosi korzyści dla wszystkich
uczestników projektu:
– Pracownicy rozwijają się i mają wysoką motywację
– Pracodawca ma kontrolę nad szkoleniami i zwrotem z
inwestycji
– Firma szkoleniowa podnosi swoją wiarygodność w
oczach klienta
Pytania?
Kontakt
Sylwia Pawska
Kierownik Działu Szkoleń
Leroy Merlin Polska
Karol Granoszewski
Country Manager
ETS Global BV,
oddział w Polsce
Download