STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

advertisement
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
od 1965 roku
dotrzymujemy kroku zmianom
Doświadczenie
Profesjonalizm
Skuteczność
Nowoczesne metody
Zapraszamy na kurs języka angielskiego dla służb mundurowych:
Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Żandarmerii.
Proponujemy naukę języka angielskiego komunikatywnego zakończoną egzaminem TOEIC®
z elementami języka specjalistycznego dla służb mundurowych.
TOEIC® (Test Of English For International Communication) - międzynarodowy certyfikat znajomości języka
angielskiego w środowisku pracy. Opracowane przez lingwistów i statystyków pytania testowe TOEIC®, oparte są na
wzorcach językowych używanych w codziennych sytuacjach – podczas spotkań, rozmów telefonicznych, podróży,
wizyt w banku, w sprawozdaniach, raportach itp. TOEIC® pozwala precyzyjnie określić zdolność porozumiewania się
w języku angielskim bez względu na obszar działalności firmy czy stanowisko zajmowane przez pracownika.
Opis poziomów językowych wg STANAG 6001:
Porozumienie o Standaryzacji STANAG 6001 to opis poziomów językowych w zakresie słuchania, mówienia, czytania
oraz pisania. Sześć poziomów definiuje każdą ze sprawności. Przyjmuje się następujące określenia poziomów
znajomości języków obcych*:
Poziom
0
1
2
3
4
5
Sprawność
brak kompetencji językowej
znajomość podstawowa
znajomość dostateczna
znajomość dobra
znajomość bardzo dobra
znajomość doskonała (język ojczysty lub dwujęzyczność)
* decyzja Nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2006 r.
Decyzją Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) sześć poziomów znajomości języka zostało wprowadzonych w celu
zdefiniowania ogólnej (nie powiązanej ze specyfiką zawodu) kompetencji językowej pracowników służby wojskowej.
STANAG 6001 a wyniki egzaminu TOEIC®
Wyniki przeprowadzonego badania wykazały następującą korelację pomiędzy punktacją z testu TOEIC® a poziomem
2 kompetencji wg STANAG 6001:
TOEIC®
Listening
Reading
Speaking
Writing
Poziom 2 kompetencji wg STANAG 6001
400 punktów
350 punktów
150 punktów
190 punktów
Proponujemy kursy:
Kurs 60 godzinny
40 godzin – przygotowanie do egzaminu TOEIC®
20 godzin – język specjalistyczny z zakresu terminologii:
bezpieczeństwa wewnętrznego, terroryzmu, zarządzania
kryzysowego, prawa pracy, BHP oraz wojska, policji,
żandarmerii, straży granicznej, straży miejskiej, straży
pożarnej, służby więziennej
Kurs 120 godzinny
80 godzin – przygotowanie do egzaminu TOEIC®
40 godzin – język specjalistyczny z zakresu terminologii:
bezpieczeństwa wewnętrznego, terroryzmu, zarządzania
kryzysowego, prawa pracy, BHP oraz wojska, policji,
żandarmerii, straży granicznej, straży miejskiej, straży
pożarnej, służby więziennej
Koszt kursu dla grupy 15-osobowej: 130 zł godzina. W cenie uwzględniono podręczniki.
Promocyjna cena egzaminu TOEIC® 250 zł / osoba.
Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej
Budynek Wydziału Mechanicznego
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
Tel.: 81 538 45 44
Fax: 81 538 44 95
E-mail: [email protected]
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:30
Zapraszamy!
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards