Magnetyzm

advertisement
Magnetyzm
1. Przez dwa równoległe przewodniki płynie prąd jak pokazano na rys. Określ jak
zachowają się przewodniki?
a)
b)
I1
I1
I2
I2
2. Przez przewodnik płynie prąd jak pokazano na rys. Określ wektor indukcji
magnetycznej B po obu stronach przewodnika.
I
I
3. Określ bieguny magnetyczne solenoidu pokazanego na rysunku:
4. Określ bieguny magnetyczne solenoidu pokazanego na rysunku:
5. Dorysuj wektor siły działającej na przewodnik z prądem umieszczony w polu
magnetycznym:
N
I
S
Opracował: Jan Milwicz
1/4
Magnetyzm
6. Dorysuj wektor siły działającej na przewodnik z prądem umieszczony w polu
magnetycznym magnesu podkowiastego:
N
I
S
S
I
N
7. Narysuj linie pola magnetycznego wytworzonego przez magnes sztabkowy pokazany
na rysunku.
N
S
8. Narysuj linie pola magnetycznego wytworzonego przez dwa magnesy sztabkowe
pokazane na rysunku.
S
N
S
N
9. Narysuj linie pola magnetycznego wytworzonego przez dwa magnesy sztabkowe
pokazane na rysunku.
S
N
N
S
10. Narysuj linie pola magnetycznego wytworzonego przez dwa magnesy sztabkowe
pokazane na rysunku.
N
S
S
N
11. Określ w którą stronę poruszy się pręt spoczywający na dwóch szynach metalowych
w polu magnetycznym, jeżeli podłączymy prąd
B
Opracował: Jan Milwicz
2/4
Magnetyzm
12. Jaka powinna być wartość wektora indukcji magnetycznej B, aby poziomy pręt
aluminiowy o masie 0,02kg dotykający pionowych szyn pozostał w spoczynku. Szyny
i pręt stanowią elektryczny obwód zamknięty, przez który płynie prąd o natężeniu 1A
a długość pręta wynosi 10cm.
B
13. Jak zachowa się sprężynka po włączeniu prądu w obwodzie.
14. Jak zachowają się pierścienie aluminiowe, przez które płynie prąd, jeżeli wiszą
równolegle w niewielkiej odległości od siebie.
a)
b)
15. Określ bieguny magnetyczne solenoidu pokazanego na rysunku:
Opracował: Jan Milwicz
3/4
Magnetyzm
16. Jaki kształt przyjmie obwód elektryczny, przez który płynie prąd. Kierunek prądu
zaznaczono na rysunku.
I
17. Narysuj wektor indukcji magnetycznej w punkcie A i B na okręgu wokół przewodnika
z prądem o natężeniu I.
A
I
B
18. W pobliżu zwojnicy zawieszono miedziany pierścień. Jak zachowa się pierścień w
chwili zamykania obwodu?
19. Jak zachowa się kulka metalowa zawieszona na sprężynie i częściowo zanurzona w
rtęci po zamknięciu obwodu?
Hg
Opracował: Jan Milwicz
4/4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards