Plany zajęć MSM II rok

advertisement
MSM SOCHACZEW SEMESTR LETNI 2005/2006 ROK II
ZJAZDY
MIESIĄC
DZIEŃ
9-1230
GODZINY
1230-1400
1400-1730
I
II
LUTY
11.II. sobota
25.II. sobota
Przedsiębiorczość
psychologii sukcesu
[zaliczenie]
wykład do wyboru
Przedsiębiorczość
psychologii sukcesu
Dr Tomasz Ochinowski
8.30-13.30
Dr T. Ochinowski
8.30-13.30
sala 112
sala112
III
IV
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
6.V. sobota
20.V. sobota
VIII
CZERWIEC
3.VI. sobota
Europejskie prawo
gospodarcze
Gospodarka
komunalna
[zaliczenie]
Gospodarka
komunalna
Gospodarka
komunalna
Prof.
Tadeusz Skoczny
Prof.
T. Skoczny
Mgr
Jacek Kiryło
Mgr
J. Kiryło
Mgr
J. Kiryło
Sala 112
Sala 112
Sala 112
Sala 032
Sala 112
MARZEC
11.III. sobota
25.III. sobota
Europejskie prawo
gospodarcze
V
KWIECIEŃ
8.IV. sobota
VI
VII
MAJ
[zaliczenie]
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
Fundusze Unii
Europejskiej
[zaliczenie]
Mgr
Gabriela Popowicz
Fundusze Unii
Europejskiej
Fundusze Unii
Europejskiej
Fundusze Unii
Europejskiej
Fundusze Unii
Europejskiej
Zarządzanie lokalne
i regionalne
Zarządzanie lokalne
i regionalne
Zarządzanie lokalne
i regionalne
Mgr
G. Popowicz
Mgr
G. Popowicz
Mgr
G. Popowicz
Mgr
G. Popowicz
godz. 14.00-17.45
godz. 14.00-17.45
godz. 14.00-17.45
godz. 14.00-17.45
Sala 032
Sala 112
sala 112
sala 112
sala 112
sala 112
Sala 112
12.II. niedziela
26.II. niedziela
12.III. niedziela
26.III. niedziela
Polityka finansowa
i finanse publiczne
[zaliczenie]
Dr
Piotr Sokół
Polityka finansowa
i finanse publiczne
Polityka finansowa
i finanse publiczne
Dr
P. Sokół
Godz. 9.00-12.45
[zaliczenie]
wykład do wyboru
sala 112
9.IV.niedziela
Prof.
Andrzej Wiatrak
7.V.niedziela
Prof.
A. Wiatrak
21.V. niedziela
Prof.
A. Wiatrak
4.VI. niedziela
Polityka finansowa
i finanse publiczne
Polityka finansowa
i finanse publiczne
Europejskie prawo
gospodarcze
Europejskie prawo
gospodarcze
Europejskie prawo
gospodarcze
Dr
P. Sokół
Dr
P. Sokół
Dr
P. Sokół
Godz. 9.00-12.45
Godz. 9.00-12.45
Godz. 9.00-12.45
Prof.
T. Skoczny
Prof.
T. Skoczny
Prof.
T. Skoczny
Sala 029
Sala 112
Sala 112
Sala 112
Sala 023
Sala 112
Sala 112
Sala 112
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
Polityka
gospodarcza i
regionalna
[zaliczenie] [WS]
Dr
Elżbieta WięckowskaBiczyńska
Polityka
gospodarcza i
regionalna
Polityka
gospodarcza i
regionalna
Polityka
gospodarcza i
regionalna
Organizacja pracy
kierownika
[zaliczenie]
Organizacja pracy
kierownika
Organizacja pracy
kierownika
Dr
E.Więckowska –
Biczyńska
Dr
E.Więckowska Biczyńska
Polityka
gospodarcza i
regionalna
Dr
E.Więckowska Biczyńska
Dr
Stanisław Jachowicz
Dr
St. Jachowicz
Dr
St. Jachowicz
Godz.14.00-18.30
Dr
E.Więckowska –
Biczyńska
Sala 029
Sala 112
Sala 112
Sala 112
Sala 023
Sala 112
Sala 112
Sala 112
9-1230
1230-1400
1400-1730
UWAGA! Studenci w trakcie studiów mają obowiązek zaliczyć 3 wykłady do wyboru.
wykład do wyboru
MSM SOCHACZEW SEMESTR LETNI 2005/2006 ROK II
IV
MARZEC
11.III. sobota
25.III. sobota
Internet jako czynnik
Bazy danych,
sukcesu nowoczesnej
systemy zarządzania
firmy
bazą danych i
hurtownie
[zaliczenie]
Sala 110
Sala 110
Sala 110
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
9-1230
26.II. niedziela
Wirtualne organizacje
gospodarcze
12.III. niedziela
Wirtualne organizacje
gospodarcze
Prof. Jerzy Kisielnicki /
Mgr Olga Sobolewska
Prof. J. Kisielnicki /
Mgr O. Sobolewska
Prof. J. Kisielnicki /
Mgr O. Sobolewska
Sala 110
Sala 110
Sala 110
PRZERWA
PRZERWA
1230-1400
PRZERWA
1400-1730
Prawne problemy
informatyki i zalecenia UE
oraz ich wpływ na
informatyzację organizacji
w Polsce
[zaliczenie]
Prof. Włodzimierz
Szpringer
Sala 110
VIII
MAJ
6.V. sobota
Bazy danych, systemy
zarządzania
bazą danych i
hurtownie
20.V. sobota
Bazy danych, systemy
zarządzania
bazą danych i
hurtownie
IX
CZERWIEC
3.VI. sobota
Bazy danych, systemy
zarządzania
bazą danych i
hurtownie
Dr J. Rutkowska
Godz. 9.00-12.45
Dr J. Rutkowska
Godz. 9.00-12.45
Dr J. Rutkowska
Godz. 9.00-12.45
Sala 110
Sala 017
Sala 110
Sala 017
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
Biznes elektroniczny w
społeczeństwie
informacyjnym
Biznes elektroniczny w
społeczeństwie
informacyjnym
Biznes elektroniczny w
społeczeństwie
informacyjnym
PRZERWA
Biznes elektroniczny
w społeczeństwie
informacyjnym
[zaliczenie]
12.II. niedziela
Wirtualne organizacje
gospodarcze
[zaliczenie]
VII
Dr Jolanta Rutkowska
Godz. 9.00-12.45
PRZERWA
Biznes
elektroniczny w
społeczeństwie
informacyjnym
Dr J. Rutkowska
Sala 110
Dr T. Jończyk
Godz. 14.00-17.45
Dr T. Jończyk
Godz. 14.00-17.45
Dr T. Jończyk
Godz. 14.00-17.45
Dr T. Jończyk
Godz. 14.00-17.45
Dr T. Jończyk
Sala 110
Sala 017
Sala 110
Sala 017
Sala 110
26.III. niedziela
9.IV.niedziela
UWAGA! Studenci w trakcie studiów mają obowiązek zaliczyć 3 wykłady do wyboru.
23.IV.niedziela
sala A312
Mgr J. Leszczyński
zajęcia w Warszawie
Dr J. Rutkowska
Mgr J. Leszczyński
Modelowanie procesów w projektowaniu systemów
gospodarczych
(Lab. .komputerowe)
Mgr J. Leszczyński
VI
KWIECIEŃ
8.IV. sobota
22.IV.sobota
Bazy danych,
systemy
zarządzania
bazą danych i
hurtownie
sala A312
25.II. sobota
Internet jako czynnik
sukcesu nowoczesnej
firmy
V
zajęcia w Warszawie
Dr J. Rutkowska
11.II. sobota
Internet jako czynnik
sukcesu nowoczesnej
firmy
[zaliczenie]
wykład do wyboru
30
GODZINY
14 -17
III
Dr J. Rutkowska
Modelowanie procesów w projektowaniu systemów
gospodarczych
(Lab. .komputerowe)
00
II
LUTY
sala A312
1230-1400
I
Modelowanie procesów w projektowaniu systemów
gospodarczych
(Lab. .komputerowe)
zajęcia w Warszawie
ZJAZDY
MIESIĄC
DZIEŃ
9-1230
E- HANDEL
7.V.niedziela
Projekt.
Funkcjon.serwerów
internetowych
[zaliczenie]
wykład do wyboru
21.V. niedziela
Projekt.
Funkcjon.serwerów
internetowych
4.VI. niedziela
Projekt.
Funkcjon.serwerów
internetowych
Dr Tomasz Gwiazda
Dr T Gwiazda
Dr T Gwiazda
Sala 110
Sala 017
Sala 110
PRZERWA
PRZERWA
PRZERWA
Download