przełomowe daty historii w xvii wieku

advertisement
PRZEŁOMOWE DATY HISTORII NAUKI I TECHNIKI W XVII i XVIII WIEKU
1614- Pierwsze tablice logarytmów (John Neper Szkocja)
Koniec XVII wieku – powstanie rachunku różniczkowego i całkowego (Isaac Newton Anglia
Gottfried Leibniz Niemcy)
1687 – „Matematyczne podstawy filozofii przyrody”- sformułowanie zasad mechaniki
klasycznej i prawa powszechnego ciążenia (Isaac Newton, Anglia)
1690 – Falowa teoria światła(Christian Huygens, Holandia)
1609 –Odkrycia astronomiczne dzięki użyciu lunety(Galileo Galilei. Włochy)
1609-19 – Prawa ruchu planet (Johannes Kepler,Niemcy)
1583-1638 – Przełomowe prace Galileusza – wprowadzanie metody doświadczalnej prawa
spadania ciał, matematyczny opis ruchu planet, prototyp termometru
1687 – Podstawy mechaniki nieba ( Isaac Newton, Anglia)
1669 – Pierwsza prawidłowa interpretacja skamieniałości (Nieils Stensen, Dania)
1679 – Zaobserwowanie przez mikroskop mikroorganizmów pierwotniaków i bakterii
(Antony van Leeuvenhoek, Holandia)
1661 – Nowoczesna definicja pierwiastka chemicznego( Robert Boyle, Anglia)
1697 - Teoria flogistonowa – pierwsza próba objaśnienia zjawisk spalania (Georg Stahl,
Niemcy)
1657 – Początki naukowej pedagogiki (Jan Amos Komensky, Leszno i Amsterdam
1628 – Pierwszy prawidłowy opis krążenia krwi, odkrycie roli serca ( Wiliam Harley, Anglia)
1688 – Odlewanie szkła lustrzanego (Lucas de Nehru, Francja)
XVI - XVII wiek Próby naśladowania chińskiej porcelany(Europa)
XVII wiek – Cynowanie żelaza jako osłona przed korozją (Czechy)
1627 - Zastosowanie prochu w górnictwie (Kaspar Weindl, Słowacja)
XVII wiek – Wydobycie ropy naftowej (Włochy, Rumunia)
XVII wiek – Ręczne pompy strażackie w Londynie( węże skórzane 1673)
1670 - Dowody istnienia wind w domach (Jena, Niemcy)
1665 Kolasy na resorach sprężynowych (Angla)
1678 – Model pojazdu parowego (Ferdynand Verbiest, jezuita na dworze chińskim)
1640 – Pierwsze wynajmowane fiakry w Paryżu
1600 – Dwumasztowy pojazd kołowy napędzany wiatrem (Simon Stevin, Holandia,
prawdopodobnie na wzór używanych od kilku wieków w Chinach)
1624 – Udana próba łodzi podwodnej (Cornelius Drebel, Holandia)
1664 - Pierwszy patent na produkcję rewolwerów ( Abraham Hill)
1650 – Nowatorskie pomysły z dziedziny rakiet wojskowych (Kazimierz Siemienowicz)
1674 – Szybkowar (Denis Papin, Francja)
XVII wiek – Wprowadzenie chińskich modeli pługów w Europie (Holendrzy, udoskonalenia
XVIII – XIX wiek)
1610 – Pierwszy duży transport herbaty wysłany z Chin do Europy (Holendrzy)
1668 – Szampan (wg tradycji P. Perignon, opactwo Hautvillers, Szampania)
1653 - Skrzynki pocztowe ( Paryż)
1661 – Pieczątki pocztowe z datownikiem ( Anglia)
XVII wiek Monopolizacja usług pocztowych w różnych krajach przez państwo
1661 – Przywilej emisji papierowych banknotów otrzymany przez Bank Szwecji
1657 – Zegar wahadłowy(Christian Huygens, Holandia)
1644 – Barometr (Evangelista Torricelli, Włochy)
XVII wiek – Pierwsze naukowe badania zjawisk elektrycznych (Europa)
1781 – odkrycie pierwszej planety nieznanej starożytnym –Uran (William Herschel, Anglia)
1798 – wyznaczenie masy Ziemi ( Cavendish, Anglia)
1779 – odkrycie, że rośliny absorbują dwutlenek węgla (Jan van Ingenhousz, Holandia)
1777 – objaśnienie spalania jako zjawiska łączenia się substancji z tlenem, prawo zachowania
masy – postawy nowoczesnej chemii (Antonie Lavoisier, Francja)
1786 – odkrycie podobieństw języków Europy i Indii (Wiliam Jones, Anglia)
1776 – „O bogactwie narodów” – podstawowe dzieło klasycznej liberalnej ekonomii (Adam
Smith, Szkocja)
XVIII w. – szczepienia przeciw ospie w Europie (Edward Jenner, Anglia)
1793 – reforma psychiatrii, uwolnienie chorych z kajdan (Philippe Pinel, Francja)
1770 – wiertło kręte do drewna współczesnego kształtu (P. Cook, Anglia)
1735 – wytop żelaza za pomocą koksu (Abraham Derby, Anglia)
1769 – dmuchawa parowa w hutnictwie (John Smeaton, Anglia)
1728 – walcarka do blach stalowych (John Payne, Anglia)
1766 – mechaniczne ciągnienie drutu zastępuje wyrób ręczny ( ??. Anglia Francja)
1709 – pierwsza biała porcelana w Europie (Johann Bott ger, Saksonia)
1795 – prasa hydrauliczna, Joseph Bramah, Anglia)
1711 – użyteczna maszyna parowa w kopalni (Thomas Newcomen, Anglia)
1769, 1782 – udoskonalona maszyna parowa (James Watt, Anglia)
1710 – zastosowania maszyny górniczej do odwadniania kopalń (Thomas Newcomen,
Anglia)
1752 – piorunochron (Benjamin Franklin, Ameryka Północna)
1789 – szyny żeliwne współczesnego kształtu (William Jessop, Anglia)
1783 – balon wypełniony rozgrzanym powietrzem (bracia Montgolfier, Francja)
1713 – pompa parowa pozasilania wodociągu ( ??, Anglia)1741 – wynalezienie mydła
twardego (Julien Geoffroy, Francja)
1780 – szczoteczka do zębów (W. Addis, Anglia – masowa produkcja od 1884 w USA)
1765-1779 – przędzarki mechaniczne (James Hargreaves, Richard Arkwriht, Anglia)
1733 – mechaniczne czółenko (John Kay, Anglia)
1786 – krosno meczaniczne (Edmund Cartwright, Anglia)
Kon. XVIII w. – rozpowszechnienie w Europie uprawy roślin pastewnych i płodozmianu
1701 – pierwszy sprawny siewnik w Europie (Jethro Tull, Anglia)
1786 – pierwsza praktyczna młockarnia (Andrew Meikle, Szkocja)
1747 – opis sposobu uzyskiwania cukru z buraków (Andreas Margraf, Niemcy)
1781 – pierwsza wytwórnia wody sodowej (Thomas Henry, Anglia)
1714 – praktyczne termometry rtęciowe (Daniel Fahrenheit, Gdańsk)
1742 – nowa skala temperatur (Anders Celsius, Szwecja)
Download