ASTROCHEMIA – wykład dla doktorantów

advertisement
ASTROCHEMIA – wykład dla doktorantów
doc. dr hab. Robert Kołos, Instytut Chemii Fizycznej PAN, W-wa,
Kasprzaka 44/52
Plan wykładu:
1. Przegląd obiektów zainteresowania astrochemii
1.1. Pierwiastki we Wszechświecie, zarys nukleosyntezy
1.2. Obłoki materii międzygwiazdowej i ich związek z ewolucją
gwiazd
1.3. Otoczki wokółgwiazdowe
1.4. Komety jak relikty materii międzygwiazdowej
1.5. Planety i ich satelity
1.6. Meteoryty
2. Narzędzia obserwacyjne i spektroskopia obiektów
astrochemicznych
2.1. Spektroskopia UV, Vis, NIR (elektronowa)
2.2. Spektroskopia mikrofalowa (czysto rotacyjna)
2.3. Spektroskopia IR (oscylacyjna)
3. Wybrane procesy astrochemiczne
3.1. Chemia ośrodka międzygwiazdowego i otoczek
wokółgwiazdowych
3.2. Chemia obiektów Układu Słonecznego
3.3. Zagadnienia astrobiologii
4. Astrochemia laboratoryjna – narzędzia i metody
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards