W Niemczech i Austrii potrzebne opiekunki i budowlańcy

advertisement
POLACY W NIEMCZECH I AUSTRII – DZIŚ I JUTRO
OPRACOWANIE SZYBKOPRACA.PL I TRENKWALDER
Dobre kwalifikacje staną się gwarantem sukcesu
Z badań przeprowadzonych przez Agencję Zatrudnienia Trenkwalder wynika, że
najważniejsze dla pracodawców w Niemczech i Austrii będą kwalifikacje pracowników
z nowych krajów UE, a nie tylko koszty personalne. Największym zainteresowaniem
wśród pracodawców cieszą się pracownicy z krajów położonych najbliżej miejsca
pracy.
Już od 1 maja 2011 roku pracownicy z tzw. nowych krajów Unii Europejskiej (Polska, Węgry,
Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia) będą mogli bez żadnych przeszkód
podejmować pracę w Niemczech i Austrii. Biorąc pod uwagę braki kadrowe na tych rynkach,
zmiany te mogą skutkować znacznymi migracjami pracowników z krajów Europy
Wschodniej. Nie ma jednak pewności czy migracja będzie miała charakter równie gwałtowny,
jak zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Szacunkowe dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników w Niemczech, zależnie od
źródła, mówią o liczbie od 200 tys. do nawet 500 tys. wolnych miejsc pracy. Według danych
Agencji Zatrudnienia Trenkwalder największe zapotrzebowanie na pracowników występuje w
branżach technicznych. Najczęściej poszukiwanymi pracownikami są elektrycy, mechanicy
maszyn przemysłowych oraz operatorzy maszyn CNC. Problemów ze znalezieniem pracy w
Niemczech nie powinni mieć również specjaliści z branży budowlanej i IT.
Badanie przeprowadzone przez Agencję Zatrudnienia Trenkwalder wśród przedsiębiorstw
austriackich pokazuje duże zainteresowanie pracownikami z nowych krajów Unii. Co więcej,
wyniki badania pokazują, że ponad 40% badanych przedsiębiorstw już zatrudnia
pracowników z tych krajów. Należy również podkreślić, że ponad 1/3 z nich przewiduje
dalsze zatrudnienie osób z Europy Wschodniej.
Największe zapotrzebowanie na pracowników występuje w przemyśle i handlu. Aż 32,5%
badanych przedsiębiorstw wskazało przemysł jako branżę/specjalizację, w której planuje
zatrudnienie pracowników z nowych krajów UE. Branżę handlową wskazało aż 28,9%
przedsiębiorstw austriackich.
Wśród przebadanych przez Agencję Zatrudnienia Trenkwalder przedsiębiorstw największym
zainteresowaniem cieszą się pracownicy z krajów położonych najbliżej Austrii. Ponad 40%
badanych wskazało Węgry, Słowację, Słowenię i Czechy jako najbardziej interesujące do
pozyskania personelu. Polska znalazła się dopiero na miejscu 5. Niemalże 30% badanych
wskazało nasz kraj jako interesujące źródło pracowników.
Nie tylko koszty zatrudnienia!
Z przeprowadzonego badania wynika, że wbrew panującemu przeświadczeniu, to nie koszty
zatrudnienia są najważniejsze dla zagranicznych pracodawców. Aż 42,9% badanych firm
uznało kwalifikacje jako najważniejszy powód zatrudniania pracowników z nowych krajów
UE. Jednocześnie tylko 14,3% przedsiębiorstw wskazało na koszty zatrudnienia. Ważnym
elementem jest również znajomość języków, którą wyróżnia aż 31,1% badanych firm.
Pracodawców austriackich zapytano również o ich plany dotyczące wsparcia pracowników z
zagranicy w organizacji transportu i zakwaterowania. Prawie 70% badanych nie planuje
udzielać jakiekolwiek wsparcia w tym zakresie, tylko 1/5 będzie oferowała wsparcie
organizacyjne, a co dziesiąte przedsiębiorstwo udzieli pracownikom z zagranicy wsparcia
finansowego. Dlatego też Polacy chcący wyjechać do pracy do Austrii muszą posiadać
znajomość języka oraz pożądane kwalifikacje, ale również muszą być przygotowani do
wyjazdu pod kątem organizacyjnym.
Więcej informacji na temat badań oraz szczegółową prezentację wyników znajdziecie
państwo w dziale „Serwis prasowy” na stronie www.trenkwalder.pl
http://www.trenkwalder.com/pl/Serwis_prasowy/Komunikaty_prasowe.html
Opracowanie:
Agencja Zatrudnienia Trenkwalder & Partner Sp. z o.o.
Kamil Sadowniczyk
Marketing Manager
[email protected]
Tel. Kom. 693 366 199
Trenkwalder & Partner Sp. z o.o. należy do grupy Trenkwalder International AG, która jest
jedną z wiodących agencji pracy tymczasowej w Europie z obrotem powyżej 1 miliarda euro i
zatrudnieniem ponad 70 000 pracowników. Trenkwalder działa w 20 krajach Europy. Do
usług Trenkwalder należą:
 praca tymczasowa,
 rekrutacja i selekcja,
 on-site management,
 outsourcing HR,
 payroll.
W Niemczech i Austrii potrzebne opiekunki i budowlańcy
Wraz z początkiem maja dla Polaków zostały otwarte rynki pracy Niemiec i Austrii. Są
to kraje, które cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów poszukujących
zatrudniania poza granicami Polski. Okazuje się, że najwięcej pracodawców z tych
państw szuka pielęgniarek, opiekunek i pracowników fizycznych. Takie wnioski
przyniosła analiza 2 513 zagranicznych ofert pracy, które ukazały się w serwisie
rekrutacyjnym Szybkopraca.pl w okresie listopad 2010 – kwiecień 2011.
Najwięcej ofert z Niemiec
Dane serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl pokazują, że w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy najwięcej ofert pracy pochodziło z Niemiec (27 proc.). Jest to związane z
ułatwieniami w podejmowaniu legalnej pracy dla obywateli krajów Europy Wschodniej,
należących do Unii Europejskiej. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, z której
pochodziło 23,3 proc. wszystkich ofert zagranicznych. Innymi krajami, do których mogą
wyjeżdżać Polacy są Holandia (14,1 proc.), Francja (8,4 proc.) i Stany Zjednoczone (6,1
proc.). W pierwszej dziesiątce znalazła się również Norwegia (5,1 proc.), Austria (3 proc.) i
Belgia (2,9 proc.).
Ilość ofert pracy według państw
Źródło: www.szybkopraca.pl
27,0%
Niemcy
23,3%
Wielka Brytania
14,1%
Holandia
8,4%
Francja
6,1%
Stany Zjednoczone
5,1%
Norwegia
Austria
3,0%
Belgia
2,9%
Szwecja
1,8%
Czechy
1,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Niemcy i Austria wśród najpopularniejszych krajów
Jeśli przeanalizujemy oferty zagraniczne pod względem średniej oglądalności jednego
ogłoszenia, okaże się, że największym zainteresowaniem internautów cieszą się propozycje
pracy ze Stanów Zjednoczonych. Warto zauważyć, że wśród najpopularniejszych ogłoszeń
znajdują się również oferty z Niemiec i Austrii. Dla tych krajów średnia oglądalność wyniosła
odpowiednio 1917,5 oraz 975,9 odsłony. Użytkownicy serwisu Szybkopraca.pl chętnie
przeglądali także oferty z Gracji (1904,7 odsłony), Norwegii (1818,7 odsłony), Szwecji
(1673,2 odsłony), Danii (1049,9 odsłony) oraz Francji (1000,2 odsłony).
Średnia liczba odsłon ofert pracy według państw
Źródło: www.szybkopraca.pl
2085,5
Stany Zjednoczone
Niemcy
1917,5
Grecja
1904,7
1818,7
Norwegia
1673,2
Szwecja
1049,9
Dania
1000,2
Francja
975,9
Austria
Włochy
934,3
839,9
Holandia
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
Jakie branże zatrudniają w Niemczech i Austrii?
Dane pokazują, że najwięcej ofert pochodzących z Niemczech i Austrii dotyczy zatrudniania
w opiece medycznej i nad dziećmi (21,4 proc.). Do najbardziej popularnych branż można
również zaliczyć produkcję (9,6 proc.), budownictwo (8,7 proc.) oraz turystykę (8,6 proc.).
Polacy będą mogli znaleźć także zatrudnienie w usługach (7 proc.) i fabrykach (6 proc.).
Odsetek ofert pracy z Niemiec i Austrii według branż
Źródło: www.szybkopraca.pl
Opieka medyczna, nad dziećmi
21,4%
9,6%
Produkcja
Budownictwo
8,7%
Hotele, motele
8,6%
Usługi
7,0%
Fabryka, inżynieria
6,0%
4,8%
Restauracje, kawiarnie
3,7%
Transport/Spedycja
3,0%
Telekomunikacja
Handel
0,0%
0,8%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Jacy specjaliści są potrzebni?
Osoby, które chcą wyjechać do pracy do Niemiec lub Austrii, mają największe szanse na
zatrudnienie w charakterze opiekunki – odsetek ofert pracy dla osób ze specjalizacją
medyczną wyniósł 15,5 proc., a dla kandydatów bez odpowiedniego wykształcenia 14,9
proc. Na kolejnych miejscach znalazły się ogłoszenia dla specjalistów związanych z
budownictwem (10,5 proc.), przemysłem (9,7 proc.) oraz produkcją (8,7 proc.). Warto
zauważyć, że zachodni pracodawcy zgłaszają również zapotrzebowanie na specjalistów z
wykształceniem wyższym – mowa o absolwentach farmacji, medycyny lub biotechnologii (3,7
proc.), telekomunikacji (3 proc.) oraz logistyki (2,6 proc.).
Odsetek ofert z Niemiec i Austrii według zawodów
Źródło: www.szybkopraca.pl
Pielęgniarka / Opieka medyczna
15,5%
14,9%
Opiekunka / Korepetytor
10,5%
Budownictwo / Architektura
Przemysł
9,7%
Inżynieria / Produkcja
8,6%
7,7%
Kierowca / Mechanik
Farmacja / Medycyna / Biotechnologia
Hotele / Catering
Telekomunikacja
Spedytor
0,0%
Opracowanie:
Justyna Kostrzewska
Szybko.pl Sp. z o.o.
Specjalista ds. PR i marketingu
tel.: 790-028-958
e-mail: [email protected]
3,7%
3,4%
3,0%
2,6%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Szybkopraca.pl
to
jeden
z
najdynamiczniej rozwijających się serwisów rekrutacyjnych w Polsce, który istnieje od 2007
roku. Użytkownicy portalu mogą korzystać z porad multimedialnych i kreatora CV. Od 2008
roku publikowane są raporty opisujące aktualną sytuację na rynku pracy w Polsce. Serwis
prowadzi badania, dzięki którym sprawdza nastroje wśród osób poszukujących zatrudnienia.
Właścicielem serwisu jest Szybko.pl Sp. z o.o.
Download