Stowarzyszenie Producentów Kwiatów Róż

advertisement
Stowarzyszenie Producentów Kwiatów Róż
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
96-100 Skierniewice, ul. Waryńskiego 14
.
Wstępny program konferencji
Sala Konferencyjna ISK, II piętro, ul. Pomologiczna 18.
10.15 - 10.20
10.20 - 10.45
10.45 - 11.10
11.10 - 11.40
11.40 - 12.00
Powitanie uczestników konferencji –Adam ORŁOWSKI (Prezes
Stowarzyszenia Producentów Kwiatów Róż)
Nowe techniki w hodowli róż szklarniowych - Małgorzata KORBIN (ISK,
Skierniewice)
Guzowatość korzeni w uprawie róży pod osłonami –Piotr SOBICZEWSKI
(ISK, Skierniewice)
Wpływ środków Niagara i Vice poprawiających parametry cieczy
użytkowej na skuteczność fungicydów w ochronie róż - Adam WOJDYŁA
(ISK, Skierniewice)
Sprawdzanie skuteczności zabiegu, jako ważny czynnik walki
z przędziorkiem chmielowcem w uprawie róż - Roman SZYSZKA (Stacja
Diagnostyczno- Doradcza Ochrony Roślin, Bio-Cronos)
12.00 - 13.00
Dyskusja i przerwa
13.00 - 13.25
Sterowanie klimatem w szklarni za pomocą komputera - Maciej PUŁA
(Poldrip – Łódź)
Systemy informatyczne wspomagające handel i produkcję ogrodniczą –
Grzegorz ORŁOWSKI
Charakterystyka działalności Polskiej Izby Ogrodniczej- Paweł
BONAREK (PIO - Warszawa-Ożarów)
Dyskusja
Zebranie członków Stowarzyszenia
13.25 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.10
14.10 -
Opłata za udział w konferencji dla członków Stowarzyszenia (płacących składki) wynosi
80zł, a dla nie stowarzyszonych 100 zł. Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich
za 2007 rok i zaległości za lata ubiegłe. Należności należy wpłacać na niżej podane konto lub
bezpośrednio przed rozpoczęciem konferencji.
Nr. Konta Stowarzysz., PKO S.A. O./ Skierniewice: 02 1240 3321 1111 0000 2854 5431
Zapraszamy
W imieniu Prezesa i Zarządu Stow.
dr Helena Wiśniewska-Grzeszkiewicz
telefon 046 833 90 16
Download