Gimnazjum im. Czesława Miłosza

advertisement
Skierniewickie
Nadleśnictwo
Położenie
Nasze nadleśnictwo położone jest na terenie dwóch
województw: łódzkiego w powiatach: łowickim,
rawskim, skierniewickim, tomaszowskim,
Skierniewice Mieście i mazowieckiego w powiecie
żyrardowskim. Nadleśnictwo Skierniewice wchodzi
w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Łodzi.
Pracownicy
Nadleśnictwa
Leśniczy kieruje leśnictwem czyli
podstawową jednostką terenową w
nadleśnictwie
Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość
wykonywania czynności gospodarczych w
nadleśnictwie. Wydaje zalecenia w zakresie
ustalonym przez nadleśniczego i ściśle
współpracuje z zastępcą nadleśniczego.
Nadleśniczy jednoosobowo
kieruje nadleśnictwem, ponosi za
nie odpowiedzialność i
reprezentuje je na zewnątrz
Zastępca
nadleśniczego odpowiada za
całokształt sfery produkcyjnej w
nadleśnictwie, kieruje Działem
Gospodarki Leśnej i pracą
leśniczych.
Komendant Straży Leśnej podlega
bezpośrednio nadleśniczemu. Strażnik
leśny to osoba odpowiedzialna za
spokój w lesie. Pilnuje, aby nikt nie
hałasował, nie kradł drewna i nie
śmiecił. Może za takie zachowanie
ukarać mandatem.
Historia
Skierniewickie Nadleśnictwo powstało pod koniec I wojny
światowej. Najstarszy dostępny dokument, w którym wymienia
się Nadleśnictwo Skierniewice pochodzi z lipca 1919 roku.
Nadleśnictwo często zmieniało swój zasięg,
ale zawsze jego główną częścią była Puszcza
Bolimowska, będąca pozostałością dużego
kompleksu leśnego. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, na bazie lasów
Księstwa Łowickiego utworzono
Nadleśnictwo Skierniewice.
Obiektem wartym obejrzenia jest Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy "Zwierzyniec
Królewski", na terenie którego zlokalizowane jest
biuro nadleśnictwa.
Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy
„Zwierzyniec Królewski”
Utworzony w 1994 roku, zajmuje powierzchnię 572,32 ha. Pierwotnie las zwierzyniecki
wchodził w skład dóbr Kasztelanii Łowickiej, która należała do Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
W polowaniach na tym terenie uczestniczyli książęta i król. Po wojnie Zwierzyniec podzielono
na dwie części: jedna była lasem użytkowanym gospodarczo, a druga terenem wojskowym.
Największą atrakcją przyrodniczą są stare drzewa (430 sztuk). Najstarsze mają ponad 250 lat.
Występują tu np.: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, jesion wyniosły, wiąz
szypułkowy, dąb czerwony, lipa szerokolistna, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, topola
kanadyjska, modrzew polski, sosna zwyczajna.
W Zwierzyńcu zachowały się takie obiekty jak: budynek dawnej strażnicy łowieckiej i
drewniany budynek byłej gajówki z XIX wieku. Architekturę leśnego okresu międzywojennego
reprezentują: dworek nadleśniczego i 0budynek nadleśnictwa. W mogile z krzyżem
pogrzebano 20 zamordowanych przez Niemców mężczyzn w dniu 17 października 1944 roku.
Galeria zdjęć
Tekst piosenki naszego autorstwa
Nie wiemy: wiecie czy nie wiecie?
Że są blisko was miejsca najciekawsze w
świecie.
Nadleśnictwo Skierniewickie, moi mili,
Zaprasza was, nie traćcie więc ani chwili!
Tereny dwóch województw obejmuje,
z sześcioma innymi nadleśnictwami
sąsiaduje!
Kiedy powstało – pewnie nie wiecie
Gdy I wojna kończyła się na świecie!
Gdy do Skierniewic trasa was zaprowadzi
Zwierzyniec Królewski obejrzeć nie
zawadzi!
Ten zespół przyrodniczo – krajobrazowy
Do zwiedzania cały rok jest gotowy!
Ponad 500 hektarów powierzchni zajmuje
I ciekawe budowle z dawnych lat oferuje:
Strażnica łowiecka i gajówka z XIX wieku
Z drewna zbudowana, zapamiętaj człowieku!
Międzywojenne budowle reprezentują,
kolego,
Budynek nadleśnictwa i dworek
nadleśniczego!
430 starych drzew, co za atrakcje!
Dąb szypułkowy, buk, wiąz – rewelacja!
250 lat najstarszy liczy sobie
W Zwierzyńcu piękny rośnie, ku ozdobie!
Nie wiecie co si ę tu jeszcze święci!
Odwiedzić możecie mogiłę narodowej
pamięci.
Dwudziestu ludzi przez Niemców
zamordowanych
W ziemi zwierzynieckiej jest tu
pochowanych!
Przyjedźcie tu do nas, mocno zapraszamy
Dużo więcej ciekawostek przecież mamy!!
Dziękujemy za
uwagę!
Karolina Orłowska, Agata Krupińska
ZSSO nr 5 w Skierniewicach
Download