pobierz plik

advertisement
2009
Oferta Krajowego Systemu Usług (KSU)
dla przedsiębiorców
Warszawa,
2009r r.
Warszawa, 7
24września
czerwca 2009
Punkty Konsultacyjne KSU
świadczą przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć
działalność gospodarczą bezpłatne usługi informacyjne, w zakresie:
1. prowadzenia działalności gospodarczej (m. in. rejestracja, wady i
zalety różnych form prowadzenia działalności gospodarczej,
dokumentacja niezbędna do rejestracji, wskazanie obowiązków
rejestracyjnych, możliwości pozyskania kapitału na etapie zakładania
firmy)
2. możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach
2007-2013 ze środków publicznych (dostępność środków, wysokość
pomocy, zasady ubiegania się o środki
3. możliwości korzystania z usług specjalistycznych, np. szkoleń,
doradztwa, transferu technologii (pozyskaniu/wdrożeniu technologii),
uzyskania pożyczek i poręczeń itp.
4. danych teleadresowych instytucji przydatnych w rozwoju firmy
Punkty Konsultacyjne KSU
to instytucje otoczenia biznesu wybrane w drodze ogólnopolskiego konkursu,
które spełniają kryteria świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych oraz
standardy jakościowe Krajowego Systemu Usług
1. Posiadają doświadczenie w realizacji usług informacyjnych
2. Dysponują wykwalifikowanym personelem (nabór konsultantów PK KSU na
podstawie testów wstępnych oraz weryfikacja ich wiedzy na podstawie testów
kompetencji, doskonalenie i poszerzanie wiedzy konsultantów poprzez
organizowane szkolenia)
3. Zapewniają konsultantów - obecnych w PK KSU w godzinach ich
funkcjonowania oraz na dyżurach, poza siedzibą PK KSU, jak również
telefonicznie i mailowo Więcej informacji, na stronie:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk
Zapraszamy
przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność
gospodarczą do Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług
zlokalizowanych na terenie kraju
111 Punktów Konsultacyjnych KSU
154 Innych lokalizacji, w których prowadzone są dodatkowe dyżury
konsultantów PK KSU
Lista adresowa PK: http://www.parp.gov.pl/index/index/268
Podobnych informacji udzielają Eksperci PARP: kontakt pod numerem
0-22 432 89 91-93, infolinia 0-801 33 22 02
lub e-mail: [email protected]
USŁUGI PROINNOWACYJNE ŚWIADCZONE BEZPŁATNIE PRZEZ
OŚRODKI KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU
Krajowa Sieć Innowacji KSU to grupa organizacji świadczących usługi proinnowacyjne, na
które do tej pory wielu przedsiębiorców nie mogło sobie pozwolić
Teraz dzięki projektowi systemowemu PARP finansowanemu z Działania 5.2 POIG firma
może zyskać łatwiejszy dostęp do innowacji
W ramach projektu, doświadczeni konsultanci KSI KSU pomogą w zidentyfikowaniu potrzeb
technologicznych przedsiębiorstwa (audyt technologiczny), dzięki czemu firma zyska solidne
podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania
innowacyjnych rozwiązań i produktów
Dzięki usłudze transferu technologii, firma uzyska ponadto pomoc w wielu obszarach
związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii (np. wyszukanie oferty, pomoc
doradcza podczas negocjacji i zawierania umowy zakupu technologii) oraz asystę
powdrożeniową
Zakres usług proinnowacyjnych Krajowej Sieci Innowacji KSU został
wskazany w Rozporządzeniu MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach
PO IG (§ 32 ust. 1)
Usługa proinnowacyjna I – Etap I
Usługa audytu technologicznego polega
na:
• ocenie potencjału i potrzeb
technologicznych przedsiębiorcy,
• ocenie możliwości i potrzeb w zakresie
rozwoju wytwarzanych przez
przedsiębiorcę produktów lub usług.
Usługa proinnowacyjna II – Etap II
Proces transferu technologii polega m.in.
na przygotowaniu oferty lub zapytania o
technologię, wprowadzeniu oferty do
bazy KSI, pomocy doradczej we
wdrażaniu technologii lub podczas
negocjacji i zawierania umowy zakupu
technologii, monitorowaniu wdrażania
technologii lub realizacji umowy.
KONTAKT KSI KSU
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców poszukujących
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, bądź proceduralnych,
jak również jednostki poszukujące możliwości rozpowszechnienia
swoich innowacyjnych pomysłów do korzystania z oferty i pomocy
ośrodków
Krajowej Sieci Innowacji KSU
Do Krajowej Sieci Innowacji KSU należy 18 jednostek
zlokalizowanych w 11 województwach kraju
Dane kontaktowe poszczególnych ośrodków można znaleźć pod adresem:
https://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi/lista_ksi
Dziękuje za uwagę.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
[email protected]
8
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards