Spotkanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dotyczące

advertisement
Ponad 400 milionów złotych to kwota przeznaczona w woj. śląskim na
dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla firm sektora MMŚP w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Środki te będzie można wykorzystać już od II kwartału 2017 r.
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sfinansować usługi szkoleniowe i doradcze dla
przedsiębiorców i ich pracowników i reprezentujesz firmę szkoleniową
zainteresowaną świadczeniem usług rozwojowych dofinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego lub przedsiębiorstwo zainteresowane
skorzystaniem ze szkoleń i doradztwa - zapraszamy do udziału w spotkaniu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, które odbędzie się 10 marca br.
Bielsku-Białej w Papuga Hotel przy ul. Zapora 3 w godzinach 10.00-14.00.
Przedmiotem tego wydarzenia będzie przedstawienie możliwości inwestowania w
kadry, ich kwalifikacje zawodowe i kompetencje oraz wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw w działaniach rozwojowych dla nich i dla ich pracowników. Działania
takie mogą być finansowane z unijnych funduszy w ramach RPO WSL na lata 20142020.
Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawią
szczegółowe informacje na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych dla
przedsiębiorców w ramach RPO WSL oraz zasady aplikowania o środki w ramach
Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
Wśród zaproszonych gości są także pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP), którzy zaprezentują ramy funkcjonowania Bazy Usług
Rozwojowych (odbiorcy wsparcia, zasady ubiegania się o środki, rozliczanie usługi).
Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://rpo.wupkatowice.pl/register/form/14
Dodatkowo podczas spotkania będzie uruchomiony Mobilny Punkt Rejestracji w
BUR prowadzony przez przedstawicieli PARP.
Zainteresowani rejestracją w BUR są proszeni o wypełnienie osobnego formularza (w
załączeniu) i przesłanie na adres [email protected].
W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 32
7573311, e-mail: [email protected]
Download