TEOLOGIA_POLITEIZM_MONOTEIZM

advertisement
Serdecznie zapraszam do oglądania!
Politeizm
Co to jest
monoteizm?
Wiara w istnienie
jedynego Boga .
Przeciwieństwem
monoteizmu jest politeizm.
Monoteiści zazwyczaj
przypisują Bogu cechy
doskonałości
Co to jest politeizm?
Wiara w istnienie
wielu bogów.
Według islamu,
politeizm (szirk) jest
ciężkim grzechem; w
podobnym tonie
wypowiada się
również Biblia
- Chrześcijaństwo
- Islam
- Judaizm
- Hinduizm
I wiele… wiele … innych
Słowian
-Religia Starożytnych Greków
-Religia Starożytnych Rzymian
-Religia Azteków
-Religia Starożytnego Egiptu
-Shinto
-Neopogaństwo
Co to jest Teologia?
Dyscyplina wiedzy
posługująca się
metodami filozoficznymi w
wyjaśnianiu świata w jego
relacji do Boga. Klasycznie
uznawana za dziedzinę
naukową, jako metodyczne
studium prawd
religijnych objawionych
przez Boga.
Download