Replikacja wirusa HIV

advertisement
NIE DAJ SZANSY
AIDS!
Czerwona wstążeczka
Czerwona wstążeczka to symbol
solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV
i AIDS, ich rodziną i przyjaciółmi.
Symbolizuje poświęcenie i
zaangażowanie w walkę z AIDS.
Stanowi pierwszy krok na drodze
upowszechnienia problematyki HIV i
AIDS oraz oswojenia ludzi ze
słowem AIDS.
Najważniejsze informacje o HIV i AIDS.
Co to jest HIV / AIDS ?
HIV jest wirusem, który atakuje, osłabia oraz niszczy
system odpornościowy organizmu, czego rezultatem
jest utrata przez człowieka zdolności zwalczania
różnych chorób i infekcji. Dotychczas zakaziło się
nim około 30 mln. osób w co najmniej dwustu
krajach. Szacuje się, że 23 mln ludzi żyje z
zakażeniem HIV.
1.
2.
3.
4.
5.
Nasz organizm wyposażony jest w mechanizm obronny,
który zwalcza atakujące nas infekcje oraz choroby.
HIV powoli osłabia ten system, aż do jego ostatecznego
zniszczenia.
Wirus może przez wiele lat dokonywać uszkodzeń w
systemie obronnym, zanim osoba zakażona zacznie
chorować.
Osoba żyjąca z HIV może mieć dobre samopoczucie i nie
wiedzieć nawet o tym, że jest zakażona wirusem.
To, że ktoś jest zakażony HIV, nie musi oznaczać, iż ma
AIDS ani że wkrótce będzie poważnie chory.
Schemat budowy wirusa HIV:
a) glikoproteina 120,
b) glikoproteina 41,
c) lipidowa osłonka zewnętrzna,
d) białkowa osłonka rdzenia,
e) proteaza,
f) kapsyd,
g) RNA,
h) odwrotna transkryptaza,
i) integraza
Replikacja wirusa HIV
1.Wirus przyczepia się: Białko
otoczkowe cząsteczki wirusa wiąże się
z receptorami białka CD4 zaatakowanej
komórki
2.Powielanie genów: Wirus HIV
”kopiuje” swój materiał genetyczny
3.Replikacja: Wirus umieszcza
powielone geny w DNA zakażonej
komórki. Podczas podziału komórka
wytwarza składniki HIV
4.Uwolnienie: Składniki wirusa
zgromadzone przy ściance komórki
tworzą ”pąk”, który się odrywa, stając
się nową cząsteczką HIV.
AIDS - to zespół nabytego upośledzenia odporności.
Jest późną fazą zakażenia się wirusem HIV.
Pierwsze objawy kliniczne pojawiają się po kilku lub
kilkunastu latach od momentu zakażenia.
1.
2.
3.
4.
AIDS nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem objawów
różnych chorób, które w charakterystyczny sposób atakują
osoby zakażone HIV.
Wiele z tych chorób występuje powszechnie i nie są one
specjalnie szkodliwe dla osób z nieuszkodzonym systemem
obronnym..
Niemniej jednak dla kogoś, kto ma poważnie uszkodzony
system odpornościowy, niektóre z tych chorób mogą być
nawet śmiertelne.
W przypadku, gdy u kogoś zakażonego HIV rozwinie się
stan chorobowy określony jako czynnik warunkujący
AIDS, zostaje uznany za chorego na AIDS.
Przebieg choroby
 W pierwszym etapie po zarażeniu wirusem HIV wylęganie
się nie daje objawów chorobowych, ale już wtedy nosiciel
zaraża.
 W drugim stadium może czuć się zdrowy jeszcze przez
dłuższy czas, nawet do 10 lat i więcej, ale zaraża inne osoby.
 W trzecim stadium pojawiają się wczesne objawy
chorobowe: utrata wagi ciała, długotrwałe podwyższenie
temperatury ciała, intensywne pocenie się w nocy, biegunka,
wysypka na skórze.
• W czwartym stadium, w następstwie osłabienia
systemu odpornościowego, organizm jest atakowany
przez różne choroby, najczęściej zapalenie płuc,
infekcje, nowotwory, choroby centralnego układu
nerwowego. Przebieg choroby zależy od wielu
czynników i wiąże się z osobniczym zróżnicowaniem
chorych.
Nosiciele wirusa
Nosicielami jest już około 40 milionów ludzi, z czego
95 procent pochodzi z krajów rozwijających się,
zwłaszcza z Afryki. Liczba zakażeń narasta jednak
nie tylko w odległych od Polski krajach. Coraz
niebezpieczniej jest na terenie byłego Związku
Radzieckiego. W Polsce życie z powodu AIDS
straciło ponad 830 spośród 1833 chorych.
Epidemiologia
 Do największej liczby
nowych zachorowań
dochodzi w regionach
Afryki Subsaharyjskiej,
 regionem o największej
dynamice epidemii jest
Rosja i Europa Wschodnia
W jaki sposób HIV przenosi się z jednej
osoby na drugą?
HIV nie można zakazić się w taki sam sposób jak
przeziębieniem lub grypą. Istnieją trzy główne
drogi zakażenia HIV:
1. Podczas stosunków seksualnych z penetracją
(analnych lub dopochwowych) bez zastosowania
zabezpieczenia.
2.Przez przedostanie się zakażonej krwi innej osoby do
naszego krwiobiegu. Dzieje się tak często, gdy
strzykawki i igły są wykorzystywane nie
jednorazowo lub poprzez transfuzję krwi,
szczególnie w krajach, gdzie zapasy krwi nie
zostały przebadane na obecność HIV.
3. W czasie ciąży, podczas porodu lub karmienia
dziecka piersią przez matkę zakażona HIV.
W jaki sposób nie ma ryzyka zakażenia się
HIV?
1. HIV nie przenosi się poprzez kaszel lub kichanie.
2. Nie można zakazić się HIV od psów, kotów lub
innych zwierząt.
3. Ukąszenie komarów bądź innych owadów nie
rozprzestrzeniają zakażenia HIV.
4. Dotykanie, przytulanie, pieszczoty, pocałunki.
5. Używanie tych samych naczyń.
6. Korzystanie ze wspólnej łazienki.
HIV i AIDS a pierwsza pomoc
1. Co powinna zrobić osoba udzielająca pierwszej
pomocy?
 Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna
zachować środki ostrożności w każdym przypadku
udzielenia pierwszej pomocy.
 Powinna zabezpieczyć się przed wszelkimi
rodzajami zakażeń, włączając w to zarówno HIV
jak i wirusowe zapalenie wątroby typu B czy C.
Zawsze pamiętać o użyciu rękawiczek
jednorazowych. Mieć pod ręką środki odkażające
oraz odpowiednio wyposażoną apteczkę pierwszej
pomocy.
Wszelkie środki pierwszej pomocy powinny być
zawsze w dostępnym i widocznym miejscu.
Strać się unikać kontaktu z krwią oraz innymi
płynami ustrojowymi drugiej osoby.
Gdy udzielasz komuś pierwszej pomocy zawsze
zakładaj jednorazowe rękawiczki.
Wszelkie skaleczenia, pęknięcia na skórze lub
otwarte rany pokryj jałowym opatrunkiem.
Zdejmując zużyte rękawiczki wywróć je na drugą
stronę. W ten sposób wszelkie zarazki pozostaną
wewnątrz.
Umyj ręce lub inne powierzchnie skóry w przypadku,
gdy miałeś/łaś kontakt z krwią lub innymi płynami
ustrojowymi drugiej osoby.
HIV i AIDS a narkotyki
Bardzo łatwo jest zakazić się HIV, gdy wstrzykując
sobie narkotyki lub inne substancje używa się
wspólnie tych samych igieł, strzykawek lub innych
akcesoriów przy mieszaniu narkotyków co osoba,
która jest nosicielem HIV.
HIV i AIDS a przekłuwanie uszu i innych części
ciała
1. Pamiętaj, aby zawsze zapytać czy sprzęt, którym
będzie przekłuwana twoja skóra został
wysterylizowany przed zabiegiem.
2. Wszelkie narzędzia wykorzystywane do
przekłuwania skóry mogą być zanieczyszczone
krwią, a więc stanowić drogę przenoszenia HIV.
3. Osoby profesjonalnie zajmujące się tego typu
zabiegami oraz pochodzące odpowiedzialne do
pracy.
4. Powinny sterylizować sprzęt lub wykorzystać tylko
narzędzia jednorazowego użytku.
5.Fryzjerzy używający brzytwy, powinni sterylizować
ten sprzęt lub korzystać z jednorazowych końcówek.
HIV i AIDS a dzieci
1. Dzieci zakażone HIV lub chore na AIDS
potrzebują miłości, wsparcia oraz życia w
normalnych warunkach. Mogą chodzić do , szkoły
ponieważ zdrowe dzieci nie są narażone na
zakażenie się od nich HIV.
2. W rodzinach, w których żyją zakażeni rodzice lub
dzieci, bardzo ważne jest, by osoby te mogły
przytulić się do siebie, objąć lub pocałować.
3.Jest to istotne zwłaszcza dla dzieci, a tym bardziej
dla dzieci z HIV lub chorych na AIDS.
Takie zachowania nie niosą ze sobą żadnego ryzyka ani
dla dziecka, ani dla jego rodziców.
Trochę mitów o HIV i AIDS
 Pocałunek a HIV
Nie ma opisanych przypadków zakażenia HIV przez pocałunek.
Teoretycznie jednak istnieje ryzyko, jeśli jest to tzw. pocałunek głęboki,
a dziąsła obu osób krwią albo zdarzy się pogryzienie warg czy języka
aż do krwi.
 Można zakazić się u stomatologa lub w szpitalu.
Raczej jest to niemożliwe. Chyba, że w miejscach tych nie są
przestrzegane uniwersalne zasady procedury medycznej obowiązujące
we wszystkich placówkach medycznych.
 Oddanie krwi grozi ryzykiem zakażenia się HIV.
Nieprawda, oddanie krwi nie stwarza żadnego zagrożenia. Krew
pobiera się wyłącznie jednorazowymi igłami i strzykawkami.
 Zakażenie HIV w basenie pływackim
Jest to absolutnie niemożliwe. Nawet gdyby do wody dostała się
zakażona krew lub sperma. Będą one zbyt rozcieńczone, żeby stanowić
jakiekolwiek zagrożenie.
 HIV w tramwaju, toalecie
W tramwaju, autobusie, toalecie publicznej, dotykając klamek i innych
przedmiotów nie można zakazić się HIV.
 Mieszkanie z nosicielem wirusa HIV grozi zakażeniem.
Nieprawda. Wystarczy przestrzegać zasad higieny osobistej.
Download