karta pracy - Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich w

advertisement
Atmosfera i hydrosfera - powtórzenie
Na podstawie klimatogramu odczytaj i zapisz następujące dane:
Najwyższa miesięczna suma opadów atmosferycznych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………... .
Miesiąc zanotowania: . . . . . ……………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . .
Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza: . . . . . . . . . …………………. . . . . . . . . . . . . .
Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza: . . . ………….. . . . . . . . . . ……… . . . . . . . .
Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narysuj i podpisz izobary tak by przedstawiały ośrodek wysokiego ciśnienia atmosferycznego.
Podkreśl w poniższych zdaniach prawidłowe informacje.
 Halny to wiatr stały / lokalny wiejący w górach / nad morzem.
 Pasaty to wiatry wiejące na półkuli południowej z południowego wschodu / południowego zachodu
 Pasaty to wiatry wiejące na półkuli północnej z północnego wschodu / północnego zachodu
 Bryza to wiatr stały / okresowo zmienny wiejący w górach / nad morzem.
Dokończ zdania:
Chwilowy stan atmosfery występujący w danym miejscu i czasie to ………………………………………..
Przebieg pogody na danym obszarze, określony na podstawie wieloletnich obserwacji to …………………..
Podkreśl te wyrażenia, które dotyczą czynników klimatotwórczych:
temperatura powietrza, wysokość nad poziomem morza, opad atmosferyczny, prąd morski,
ciśnienie atmosferyczne, szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, cyrkulacja atmosferyczna,
zachmurzenie.
Rozwiąż zadania.
Oblicz, jakiej temperatury powietrza można spodziewać się na szczycie Rysów (2499 m n.p.m.),
jeżeli w centrum Zakopanego (832 m n.p.m.) wynosi ona 15°C.
Oblicz, jakiej temperatury powietrza mogą spodziewać się turyści na szczycie Śnieżki (1602 m n.p.m.),
jeżeli termometr umieszczony za oknem schroniska (1102 m n.p.m.), z którego wyruszają, wskazuje
12°C.
Rozpoznaj i nazwij przedstawione wiatry.
……………………………………
……………………………………
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards