XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie

advertisement
XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie
15 maja - 5 czerwca 2017 roku
Organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie
nieprzerwanie od 14 lat jest
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Chełm
ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm
PROGRAM
TYDZIE I
Wtorek, 16 maja
godz. 10.00 „ ycie po cudzie” i „Moje drugie ycie”, re . Krzysztof Tadej - projekcja filmów dokumentalnych.
Po projekcji spotkanie z re yserem Krzysztofem Tadejem, dziennikarzem TVP (wstęp wolny)
Miejsce: II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera (ul. Szpitalna 14)
roda, 17 maja
Przegląd Twórczo ci Filmowo-Teatralnej Wojciecha Malajkata
godz. 10.00 „Ogniem i Mieczem”, re . Jerzy Hoffman - projekcja filmu (wstęp wolny)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
Czwartek, 18 maja
Przegląd Twórczo ci Filmowo-Teatralnej Wojciecha Malajkata
godz. 10.00 „Czarne stopy”, re . Waldemar Podgórski - projekcja filmu (wstęp wolny)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
Dzie Portugalii
„Fatima - miejsce objawień” - wystawa fotografii (wstęp wolny)
„Fatima”, re . Fabrizio Costa - projekcja filmu (wstęp wolny)
Miejsce: ZSO nr 1 im. Tadeusza Ko ciuszki z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Wołyńska 1)
Piątek, 19 maja
godz. 10.00 „Góry - Droga ku Niebu. Kultury i Religia. Wymiar wspinaczki” - spotkanie z Jackiem Telerem,
himalaistą z Częstochowy (wstęp wolny)
Miejsce: ZSO nr 1 im. Tadeusza Ko ciuszki z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Wołyńska 1)
godz. 12.00 „Góry - Droga ku Niebu. Kultury i Religia. Wymiar wspinaczki” - spotkanie z Jackiem Telerem,
himalaistą z Częstochowy (wstęp wolny)
Miejsce: ZSO nr 8 z Oddziałami Sportowymi (ul. Połaniecka 10)
Niedziela, 21 maja
godz. 18:00 Msza w. oficjalnie inaugurująca DKCh - prowadzi ks. dr Rafał Pastwa, redaktor Lubelskiego
„Go cia Niedzielnego”
Miejsce: Parafia p.w. Narodzenia NMP (ul. Lubelska 2)
TYDZIE II
Poniedziałek, 22 maja
Przegląd Twórczo ci Filmowo-Teatralnej Wojciecha Malajkata
godz. 10.00 „Tytus, Romek i A'Tomek w ród złodziei marzeń” - pełnometra owy film animowany dla dzieci
(wstęp wolny)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
Rok w. Brata Alberta Chmielowskiego
godz. 11.30 „Czy warto pomagać?” - spotkanie z Tomaszem Terlikowskim, dziennikarzem, publicystą z
Warszawy (wstęp wolny)
Miejsce: ZSE i III LO im. gen. Władysława Andersa (ul. Sienkiewicza 22)
Wtorek, 23 maja
Przegląd Twórczo ci Filmowo-Teatralnej Wojciecha Malajkata
godz. 10.00 „Szatan z siódmej klasy”, re . Kazimierz Tarnas - projekcja filmu (wstęp wolny)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
roda, 24 maja
godz. 10.30 „Polak na wulkanach. Projekt 100 wulkanów” - spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem, podró nikiem,
alpinistą, zdobywcą wulkanów (wstęp wolny)
Miejsce: IV LO im. dr Jadwigi Młodowskiej (ul. w. Mikołaja 4)
Czwartek, 25 maja
Rozpoczęcie Zlotu Miło ników Twórczo ci Ryszarda Kapu ci skiego „Kapumaniacy”
Miejsce: Gminny O rodek Kultury w Pawłowie k. Chełma
godz. 10.30-12.30 „Dzika Polska - opowie ci o zwierzętach” - spotkanie dla dzieci przedszkolnych z
przyrodnikiem i filmowcem Marcinem Kostrzyńskim (wstęp wolny)
Miejsce: Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Połaniecka 5)
Piątek, 26 maja
Przegląd Twórczo ci Filmowo-Teatralnej Wojciecha Malajkata
godz. 16.30 „Królowa chmur”, re . Radosław Piwowarski - projekcja filmu (wstęp wolny)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
godz. 18.00 Spotkanie z Wojciechem Malajkatem (wstęp wolny)
Podczas spotkania odbędzie się promocja ksią ki o aktorze pt. „Rozmowy o yciu i teatrze. O gust walczę.”
autorstwa Katarzyny Suchcickiej.
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
Sobota, 27 maja
godz. 15.00 Koncert Chóru „Chołmszczyna” Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej (wstęp wolny)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
Niedziela, 28 maja
Rok w. Brata Alberta Chmielowskiego
godz. 19.15 „Artysta Miłosierdzia”, przedstawienie na podst. dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga” Teatr „Hagiograf” z Krakowa (wstęp wolny)
Miejsce: Sala Ró ańcowa przy bazylice NNMP (ul. Lubelska 2)
TYDZIE III
Poniedziałek, 29 maja
Przegląd Twórczo ci Filmowo-Teatralnej Wojciecha Malajkata
godz. 10.00 „Hamlet Stanisława Wyspiańskiego”, re . Jerzy Grzegorzewski (Spektakl Teatru TV na DVD)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
Piątek, 2 czerwca
Rok w. Brata Alberta Chmielowskiego
godz. 10.00 „Brat naszego Boga”, re . Krzysztof Zanussi - projekcja filmu o w. Bracie Albercie Chmielowskim
(wstęp wolny)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
godz. 12.00 „Być dobrym jak chleb” - spotkanie z Krzysztofem Zanussim (wstęp wolny)
Miejsce: Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40)
godz. 11.00 „Samotny rejs dookoła wiata” - spotkanie z kpt. Martą Sziłajtis-Obiegło, najmłodszą Polką, która w
latach 2008-2009 samotnie opłynęła wiat (wstęp wolny)
Miejsce: ZSO nr 6 im. Kazimierza Janczykowskiego (ul. Powstańców Warszawy 10)
Wystawy
„Fatima - miejsce objawień” - wystawa fotografii (wstęp wolny)
Miejsce: ZSO nr 1 im. Tadeusza Ko ciuszki z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Wołyńska 1)
www.dkch-chelm.cba.pl
facebook.com/dkch.chelm
Główny organizator
Patronat
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Chełmie
J.E. Ks. Abp Stanisław Budzik
Metropolita Lubelski
Współorganizatorzy
Urząd Miasta Chełm
Starostwo Powiatowe Chełm
Młodzie owa Rada Miasta Chełm
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti
Parafia p.w. Narodzenia NMP
Parafia Prawosławna p.w. w. ap. Jana Teologa
- Prawosławne Centrum Kultury
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie
Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Tadeusza Ko ciuszki z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
im. Kazimierza Janczykowskiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
z Oddziałami Sportowymi
II Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum
Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa
IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej
Studio Filmowe „Tor”
Gminny O rodek Kultury im. Ryszarda Kapu cińskiego
w Pawłowie
Zespół Szkół w Pawłowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa
Agata Fisz
Prezydent Miasta Chełm
Piotr Deniszczuk
Starosta Powiatu Chełmskiego
Grzegorz Raniewicz
Poseł na Sejm RP
Sponsorzy
Miasto Chełm
Starostwo Powiatowe Chełm
SPU - Szymon Puacz Usługi
Obst S.A.
Agram S.A. Oddział w Chełmie
Fundacja „Młode Talenty”
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Chełmie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Chełmie
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Chełmie
Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Chełmie
Patroni medialni
TVP 1, Tygodnik Katolicki „Go ć Niedzielny”,
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio Plus, Radio Lublin,
Kurier Lubelski, chelm.naszemiasto.pl,
Dziennik Wschodni, Super Tydzień Chełmski,
Radio Bon Ton, Nowy Tydzień - Tygodnik Lokalny,
eChelm.pl, chelm.gada.pl, Kultura Chełmska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards