WSTĘP

advertisement
Spis treści
MICHAŁ ŁYSZCZARZ, STEFAN M. MARCINKIEWICZ, MAREK SOKOŁOWSKI
Medialne przestrzenie społeczne
ROZDZIAŁ I. MEDIA A RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA
DARIUSZ POLESZAK
Wpływ mediów na zmianę kształtu relacji społecznych. Syndrom instrumenŞ
talizacji kontaktów interpersonalnych współczesnego człowieka
MAURYCY GRASZEWICZ
Komunikacja polityczna w nowych mediach
SŁAWOMIR BARTNICKI
Komunikacja hegemoniczna i petycyjna w polskiej polityce - bilans nieszczęść
ludu suwerennego
MARIA WĄSICKA
Polityka w pigułce, czyli polityka oczyma tabloidów
JOANNA DZIEKOŃSKA
Między lanserem a profesjonalistą - o blogerach-politykach w kontekście jakości
współczesnej komunikacji politycznej
EWELINA KANCIK
Social media jako narzędzia promocji jednostek samorządu terytorialnego
ROZDZIAŁ II. ROLA MEDIÓW W TWORZENIU RZECZYWISTOŚCI
SPOŁECZNEJ PRZEZ RUCHY SPOŁECZNE I RELIGIJNE
MICHAŁ ŁYSZCZARZ
Obraz muzułmanów w sferze publicznej. Specyfika polskiego dyskursu medialnego
dotyczącego islamu
STEFAN M. MARCINKIEWICZ
Rola Internetu w konstytuowaniu się diaspor migranckich na przykładzie polskich
emigrantów w Irlandii
JACEK PONIEDZIAŁEK
Nowoplemienny regionalizm. Wirtualna rekonstrukcja warmińskości
KRYSTYNA ŻEMŁA
Organizacje etniczne w sieci. Na przykładzie polskiej zbiorowości w Katalonii
EWA DĄBROWSKA
Analiza przejawów polskiego ateizmu na Facebooku. Model antyinstytucjonalnego
ateizmu i jego społeczne uwarunkowania
KAROLINA STEFANOWICZ
Działalność Kościoła katolickiego w Internecie. Nowe formy ewangelizacji
ROZDZIAŁ III. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SFERY MEDIALNEJ
W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OLGA BRUSYLOVSKA
Ukrainian business media in the context of "power - large capital" relations
HELENA WILCZEWSKA-ŁEPKOWSKA
Wzajemny obraz Polski i Białorusi w mediach. Analiza wybranych materiałów
portali internetowych TVP i TVR
Noty o autorach
Download