Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka

advertisement
Analiza informacji w działaniu.
Liedel Krzysztof, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz
Dr Krzysztof Liedel:
"Verba docent, exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady pociągają. Kierując się tą właśnie myślą
postanowiliśmy uzupełnić naszą publikacją „Analiza informacji. Teoria i praktyka” kolejnym tomem,
tym razem stanowiącym zbiór przykładów tekstów analitycznych, opracowanych przez wybitnych
przedstawicieli świata akademickiego, administracji publicznej oraz sfery prywatnej. Chcielibyśmy,
aby skorzystali z niej ci, którzy na co dzień zajmują się analizą, traktując ją jako swoisty punkt
odniesienia, pozwalający na zderzenie swoich koncepcji i wyobrażeń z podejściem stosowanym także
przez innych przedstawicieli profesji analityka. Mamy jednak nadzieję, że trafi ona także do tych,
którzy analizę informacji traktują jako narzędzie w zawodach innych niż tylko te, które w nazwie mają
słowo „analityk”. Informacja jest bowiem – o czym nie możemy zapominać – podstawą
funkcjonowania niemal wszystkich sfer funkcjonowania państwa. Właściwe obchodzenie się z nią
przynosi korzyści przekładające się wprost na maksymalizację efektywności realizowania
różnorodnych celów, tak w sferze publicznej, jak i prywatnej.
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1
Fuzja analityczna – wartość dodana w epoce informacji
Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka
Rozdział 2
Ofensywa święta Tet: wnioski dla administracji
Tomasz R. Aleksandrowicz
Rozdział 3
Abolicja dla cudzoziemców 2012 – analiza potencjalnych skutków i zagrożeń w kontekście
bezpieczeństwa państwa
Karolina Kabacińska
Rozdział 4
Analiza artykułu prasowego „Bomby na stadionie” („Tygodnik ANGORA”, 17.12.2009) –
ocena wiarygodności informacji zawartych w artykule, dotyczących przeprowadzenia
zamachu terrorystycznego w Polsce
Andrzej Mroczek
Rozdział 5
Incydent bombowy w czasie lotu nr 253 z Amsterdamu do Detroit 25.12.2009 r. – studium
przypadku
Grzegorz Cieślak
Rozdział 6
Analityczny aspekt zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej
Bogusław Szlachcic
Rozdział 7
Energetyka jądrowa – stan obecny i perspektywy
Łukasz Tolak
Rozdział 8
Fiasko projektu Nabucco – konflikt udziałowców czy walka o kontrolę nad szlakami
transportowymi z Południa?
Paweł Turowski
Zakończenie
Download