WK 495 880 Proporcjonalny zawór przelewowy

advertisement
Proporcjonalny zawór przelewowy
typ WZPSE6
WK
495 880
WN6
do 60 dm3/min
do 35 MPa
KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI
10.2015
ZASTOSOWANIE
Zawory przelewowe sterowane elektrycznie,
proporcjonalnie typ WZPSE6… służą do regulacji
ciśnienia w układzie hydraulicznym. Regulowane
ciśnienie w układzie hydraulicznym jest funkcją
prądu zadającego.
OPIS DZIAŁANIA
Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPSE6... jest
zaworem pośredniego działania. Ciśnienie z kanału 1 (P)
przez układ dysz (7) i (8) i dyszę regulacyjną (2) działa
na
przysłonę (3)
połączoną
popychaczem
elektromagnesu proporcjonalnego (1). Siła docisku
przysłony (3) do dyszy (2) jest proporcjonalna do
natężenia prądu płynącego przez elektromagnes (1). Do
zasilania elektromagnesu (1) może być zastosowany
regulator elektroniczny typ 20RE10E wg karty katalogowej
UWAGA:
Aby zawór działał poprawnie należy go dokładnie
odpowietrzyć za pomocą wkręta odpowietrzającego (9).
W przypadku wystąpienia drgań należy wyregulować
prąd podkładu na regulatorze elektromagnesu.
Jeżeli
ciśnienie
działające na
WK 420 820.
przysłonę (3) jest większe od nastawionego to
następuje odsunięcie przysłony (3) i ciśnienie w
górnej części tłoczka (5) spada. Powoduje to
przesunięcie
tłoczka (5) w tulei (4) i otwarcie
przepływu z kanału 1 (P) do 2 (T). Sprężyna (6)
utrzymuje tłoczek (5) w położeniu zamknięcia
przepływu.
WZPSE6 - 02/100 - 24 Z4
7
1 (P)
2 (T)
4
Typ WZPSE6
5
6
8
2
3
1
-1-
9
WK 495 880
10.2015
DANE TECHNICZNE
Rodzaj cieczy hydraulicznej
Wymagana klasa czystości oleju
Lepkość nominalna cieczy hydraulicznej
Zakres lepkości cieczy hydraulicznej
Zakres temperatury cieczy (w zbiorniku)
Zakres temperatury otoczenia
Max ciśnienie pracy
Przepływ nominalny
Pozycja pracy
Histereza
Powtarzalność nastawianego ciśnienia
Napiecie zasilania
Prąd sterujący I max
Oporność cewki elektromagnesu ( 20oC )
Regulator elektroniczny
olej mineralny
ISO 4406; klasa 20/18/15
o
37 mm 2 /s w temperaturze 55 C
2,8 do 328 mm2 /s
zalecany
40 oC do 55 oC
max
-20 oC do +70 oC
- 20 oC do +50 oC
35 MPa
kanał P
kanał T
21 MPa
60 dm 3 /min
dowolna (zalecana pozioma)
2,5 % max ciśnienia
2%
12V
24V
1,35 A
0,68 A
6Ω
24,2 Ω
typ 20RE10 E wg karty katalogowej WK 420 820
(przy zasilaniu napięciem stabilizowanym 12 do 24V DC
ustawić wartość maksymalną prądu I max, w zależności
od wybranej wersji napięcia zasilania)
napięcie sterowania 0 - 5V napięcie sterowania 0 - 10 V
typ 20RE10 D wg karty katalogowej WK 420 810
(tylko dla napięcia zasilania 24V należy ustawić wartość
maksymalną prądu I max = 0,68 A)
SCHEMATY
Symbol graficzny zaworu typ WZPSE6...
1
2
WYMAGANIA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
1. Zawór należy użytkować tylko w pełni sprawny
i prawidłowo przyłączony do instalacji elektrycznej.
Przyłączanie lub odłączanie od instalacji elektrycznej
musi być wykonywane przez wykwalifikowany
personel.
2. Wtyczka elektromagnesu powinna przylegać dokładnie
do gniazda i należy ją zabezpieczyć poprzez
dokręcenie wkręta mocującego do oporu. Zabrania się
eksploatacji zaworu, jeżeli wtyczka nie jest
zabezpieczona i nie jest zapewniona szczelność i
odpowiedni zacisk kabla w dławnicy wtyczki.
3. Podczas eksploatacji należy utrzymać zalecaną w
niniejszej Karcie Katalogowej - Instrukcji Obsługi
lepkość cieczy hydraulicznej.
4. Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę zaworu
należy systematycznie sprawdzać:
• stan połączenia elektrycznego
WK 495 880
10.2015
• działanie zaworu
• czystość cieczy hydraulicznej
5. Ze względu na nagrzewanie się cewki elektromagnesu i
korpusu zaworu do wysokiej temperatury zawór
powinien być umiejscowiony tak, aby wyeliminować
możliwość przypadkowego kontaktu z cewką lub
korpusem podczas eksploatacji lub należy przewidzieć
odpowiednie osłony zgodnie z wymaganiami norm
europejskich: PN - EN ISO 13732 -1 i PN - EN ISO 4413.
6. Dla zapewnienia szczelności przyłącza zaworu do układu
hydraulicznego
należy
przestrzegać
wymiarów
pierścieni uszczelniających, momentów dokręcenia i
parametrów pracy zaworu podanych w niniejszej Karcie
Katalogowej - Instrukcji Obsługi.
7. Obsługujący zawór musi być zapoznany z treścią
niniejszej Karty Katalogowej - Instrukcji Obsługi.
-2-
Typ WZPSE6
CHARAKTERYSTYKI
(dla lepkości cieczy hydraulicznej ν = 41 mm2/s i temperatury t = 50 oC)
ciśnienie robocze p w zależności od natężenia prądu I
natężenieprzepływu Q = 10 dm3/min
40
35
p [MPa]
30
25
20
15
10
5
0
0,1
0,2
0,2 0,3 0,4
0,4 0,6 0,8
I [mA]
0,5
1,0
0,6
1,2
0,68
1,35
p [MPa]
ciśnienie robocze p w zależności od natężenia przepływu Q
natężenie prądu I = Imax
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10
20
30
Q
40
60
50
[dm3/min]
minimalne ustawiane ciśnienie p w zależności od natężenia
przepływu Q; natężenie prądu I = Imin
2,0
p [MPa]
1,5
1,0
0,5
0
Typ WZPSE6
10
20
40
30
Q [dm3/min]
50
60
-3-
WK 495 880
10.2015
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
15
wersja WZPSE6...Z4... (z wtyczką typ ISO 4400 (DIN 43650 - A) bez LED)
moment dokręcenia 50-55 Nm
1
SW 24
19
M22 x 1,5
35
O
O
27
56
2
108
137
1 - Pierścień uszczelniający o-ring 18 x 2,65
2 - Pierścień uszczelniający o-ring 15,6 x 1,78
wersja WZPSE6...EZ4... (z regulatorem typ 20 RE10 E)
96
15
moment dokręcenia 50-55 Nm
SW 24
19
M22 x 1,5
1
35
O
O
27
2
108
137
175
1 - Pierścień uszczelniający o-ring 18 x 2,65
2 - Pierścień uszczelniający o-ring 15,6 x 1,78
Typ WZPSE6
-4-
WK 495 880
10.2015
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
gniazdo przyłączeniowe M-06-2 (M22 x 1,5; 2-drogowe)
moment dokręcenia Md = 50 - 55 Nm
aO
0,025 - dotyczy wszystkich średnic
otworu głównego i faz
O
O
28
+0,15
23 0
O
+0,05
19 0
n
0,5 *
1,25
a
0,025 A
M22 x 1.5
21
15
13
A
O
30
°
2,5
9,5 (max)
33
32
2
9,5 (max)
1
1
O
OO
szczegół
a
9,5 (min)
17 (max)
UWAGI:
(*) - maksymalna głębokość pogłębienia 4,9
1,25
R 0,1
0,5 X 45°
3,3 ±0,1
1,25
2,5
Typ WZPSE6
45°
-5-
WK 495 880
10.2015
SPOSÓB ZAMAWIANIA
WZPSE
Wielkość nominalna (WN)
WN6
02
6
Z4
*
= 6
Numer serii konstrukcyjnej
(00-09) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
seria 02
= 0X
= 02
Zakres ciśnienia pracy
5 MPa
10 MPa
20 MPa
35 MPa
= 50
= 100
= 200
= 350
Napięcie zasilania elektromagnesu
12 V DC
24 V DC
= 12
= 24
Regulator elektroniczny
bez regulatora
regulator elektroniczny typ 20RE10E
= bez oznaczenia
=E
Rodzaj przyłącza elektrycznego
wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650-A) bez LED
= Z4
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
= bez oznaczenia
=V
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem)
UWAGI:
Zawór proporcjonalny należy zamawiać wg kodu złożonego z symboli w powyższej tabeli.
Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania
dostępne w krótkim terminie dostawy.
Przykład kodu zaworu w zamówieniu: WZPSE6-02/100-24Z4.
WK 495 880
10.2015
-6-
Typ WZPSE6
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W UKŁADZIE
HYDRAULICZNYM
A
B
P
T
1
M
WZPSE6-02/...
2
reg.
+ _
PŁYTY PRZYŁĄCZENIOWE
Płyty przyłączeniowe należy zamawiać wg n/w kart katalogowych:
WK 495 531 - płyta typ 2 UL 06/1... - 2 przył. gwint. G 3/8 lub G1/2
WK 495 532 - płyta typ 2 UL 06/2... - 3 przył. gwint. G 3/8 lub G1/2
WK 495 533 - płyta typ 2 UL 06/3... - 3 przył. gwint. G 3/8 lub G1/2
lub M16 x 1,5
Płyty przyłączeniowe dostarczane są na oddzielne zamówienie.
.
Typ WZPSE6
-7-
WK 495 880
10.2015
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
fax .+48 33 488 21 03
www.ponar-wadowice.pl
WK 495 880
10.2015
-8-
Typ WZPSE6
Download