Zastosowanie Opis działania -1

advertisement
Rozdzielacz suwakowy sterowany
elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo
- zwrotnymi
NG10
do 35MPa
WK
421 020
do 85 dm3/min
08.2015
Zastosowanie
Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przeznaczone są
do zmiany kierunku przepływu cieczy
hydraulicznej w układzie. Głównie
wykorzystywane są do przełączania
zasilania i sterowania pomiędzy dwoma
niezależnymi gałęziami układu.
Zawóry przelewowe przeznaczone są do
ograniczenia maksymalnego ciśnienia na
dwóch przyłączach. Zawory zwrotne
przeznaczone są do utrzymania ciśnienia
w układzie przy udziale opcjonalnego
akumulatora doładowanego przez
przecieki .
Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przystosowane są
do montażu rurowego w dowolnym położeniu w układach hydraulicznych.
Opis działania
5
2
3
1
4
Główne elementy rozdzielacza 6UREE10 to korpus (1),suwak(2), elektromagnes(3),sprężyna centrująca(4) i przycisk awaryjny (5).
Przesterowanie rozdzielacza następuje po przesunięciu suwaka (2) w skrajne położenie
przez bezpośrednio na niego działający elektromagnes (3). Powrót do położenia bezprądowego wymusza sprężyna centrująca (4).
W sytuacjach awaryjnych przesunięcia suwaka można dokonać ręcznie przyciskiem awarynym (5).
Typ 6UREE10
-1-
WK 421 020
08.2015
DANE TECHNICZNE
Ciecz hydrauliczna
olej mineralny
Wymagana filtracja
do 16 µm
Zalecana filtracja
do 10 µm
Lepkość nominalna cieczy
o
37 mm 2 /s w temperaturze 55
C
Zakres temperatury otoczenia
Max ciśnienie pracy
Czas przesterowania
o
- 30o C do +50 C
21 MPa bez odprowadzenia przecieków
35 MPa z odprowadzeniem przecieków
załączenie
wyłączenie
Max liczba przesterowań
15000 zał./h
Masa
max 7 kg
Napięcie nominalne zasilania
elektromagnesu
Tolerancja napięcia zasilania
DC
DC
±10%
Stopień ochrony
Pobór mocy (prąd stały)
IP 65
45 W
do 60 ms
do 40 ms
12V
24V
max 150 o C
Temperatura cewki elektromagnesu
WYMAGANIA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
1. Rozdzielacz sterowany elektrycznie należy
użytkować tylko w pełni sprawny i prawidłowo
przyłączony do instalacji elektrycznej.
Przyłączanie lub odłączanie od instalacji elektrycznej musi być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
2. Łączówka uziemiająca ( ) musi być połączona
z przewodem ochronnym (PE ) w instalacji zasilającej zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. Zabrania się eksploatacji rozdzielacza jeżeli nie
jest zapewniona szczelność i odpowiedni zacisk
kabla zasilającego w dławnicy wtyczki.
4. Zabrania się użytkowania rozdzielacza, jeżeli wtyczka nie dolega dokładnie do gniazda elektromagnesu i nie jest zabezpieczona poprzez dokręcenie do
oporu wkręta mocującego.
5. Ze względu na nagrzewanie się cewki elektromagnesu do wysokiej temperatury rozdzielacze powinny być umiejscowione tak,aby wyeliminować możliwość przypadkowego kontaktu z nim podczas eksploatacji lub należy przewidzieć odpowiednie osłony (zgodnie z wymaganiami norm europejskich:
PN - EN ISO 13732-1 i PN - EN 982.
SCHEMAT
Odprowadzenie
przecieków
WK 421 020
08.2015
-2-
Typ 6UREE10
37
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
typ 6UREE10.../R-P-Z...
13,5
G
w 1/ 2
g
IS O 7g
11 n
79 iaz
-1 d
75
54
75
1
2
6,5
40,5
109,5
37
81
27
67,5
93
a gł.
max 67
14
O
48
63
M8 n
8,7
116,7
Typ 6UREE10
-3-
WK 421 020
08.2015
Wykres charakterystyki ∆ p(Q) dla rozdzielacza typ 6UREE10-02/R-P-Z...
Charakterystyka oporów przepływu
16
P2
->
4
>C
1>C
P1
2
->P
C3
>
2
->C
P1
1
->C
P1
2
->C
P1
14
12
∆p [bar]
10
8
6
4
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Q [dm3/min]
Sposób zamawiania
6UREE10-02/R -P-Z-G12NZ4 /.../.../ *
Nr serii
02
= 02
(01-10) niezmienne wym. przył.i zabudowy
Przyłącza
gwint rurowy G1/2"
= R
Zabudowany zawór przelewowy
P
= na linii C1 i C2
Zabudowany zawór zwrotny
Z
= na linii C3 i C4
Napięcie zasilania elektromagnesu z przyciskiem awaryjnego
przesterowania
12V DC
= G12N
24V DC
= G24N
Wtyczka elektromagnesu
wtyczka Z4
= Z4
wtyczka Z4L(z lampką)
= Z4L
Rodzaj uszczelnienia
NBR(dla cieczy na bazie olejów mineralnych) =bez oznaczenia
FPM(dla cieczy na bazie estrów fosforanowych) =V
Nastawa zaworu nr 1 w barach jeżeli wymagane
(zawory przelewowe zabezpieczane zaślepkami)
Nastawa zaworu nr 2 w barach jeżeli wymagane
(zawory przelewowe zabezpieczane zaślepkami)
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy (do uzgodnienia
z producentem)
WK 421 020
Typ 6UREE10
08.2015
-4-
Przykład zastosowania w układzie hydraulicznym
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 823 44 41 - 45
fax.+48 33 823 41 69
www.ponar-wadowice.pl
WK 421 020 08.2015
Typ 6UREE10
-5-
Download