WK 493 130 Rozdzielacz nabojowy dwustronnie szczelny typ

advertisement
Rozdzielacz nabojowy dwustronnie
szczelny typ 2URED6
WK
493 130
do 25 dm3/min
WN6
do 35 MPa
KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI
06.2017
ZASTOSOWANIE
Rozdzielacz nabojowy typ 2URED6… przeznaczony
jest do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co
powoduje określony kierunek ruchu lub zatrzymanie
odbiornika (cylindra lub silnika hydraulicznego).
Rozdzielacz jest montowany przez wkręcenie do
gniazda gwintowego.
Produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/35/UE.
OPIS DZIAŁANIA
wersje: 2URED6 C1...; ...C1...M...
2URED6 C1 -12/2 M1 G24 Z4 M
2
3
4
1
5
1
2URED6 C1 -12/2 M1 G24 Z4
2
wersja 2URED6 C5...
2
3
4
1
2URED6 C5 -12/2 M1 G24 NZ4
1
2
Rozdzielacz typ 2URED6… składa się z elektromagnesu (1),
tulei (2), tłoczka (3) i sprężyny (4). Otwarcie lub zamknięcie
przepływu odbywa się przez zmianę położenia tłoczka (3)
w tulei (2). W wersji 2URED6C1… w stanie bezprądowym
tłoczek (3) znajduje się w pozycji otwarcia przepływu.
Zamknięcie przepływu następuje przez podanie napięcia
zasilania na elektromagnes (1) i przesunięcie tłoczka (3).
Wyłączenie napięcia zasilania powoduje powrót tłoczka (3)
w położenie wyjściowe przez sprężynę (4) i otwarcie
Typ 2URED6
-1-
przepływu. Dodatkowo, w wersji 2URED6C1…M…
położenie tłoczka (3) może być monitorowane przez
indukcyjny czujnik przesterowania (5). W wersji
2URED6C5… w stanie bezprądowym tłoczek (3) znajduje
się w pozycji zamknięcia przepływu. Otwarcie przepływu
następuje przez podanie napięcia zasilania na
elektromagnes i przesunięcie tłoczka (3). Wyłączenie
napięcia zasilania powoduje powrót tłoczka (3) w położenie
wyjściowe przez sprężynę (4) i zamknięcie przepływu.
WK 493 130
06.2017
DANE TECHNICZNE
Moc elektromagnesu
Stopień ochrony
Masa rozdzielacza
Czujnik położenia tłoczka*
Rodzaj czujnika położenia
olej mineralny
ISO 4406 klasa 20/18/15
o
37 mm 2 /s w temperaturze 55 C
2,8 do 380 mm 2/s
zalecany 40 oC do 55 oC
-20o C do +70 oC
max
o
- 20 C do +50 oC
25 MPa
kanał 1
35
MPa
kanał 2
26 W
IP 65
0,32 kg
czujnik indukcyjny typ M
czujnik z dwoma alternatywnymi wyjściami typ PNP
Zakres napięcia zasilania czujnika
24 V DC +20%
-10%
Rodzaj cieczy hydraulicznej
Wymagana klasa czystości oleju
Lepkość nominalna cieczy hydraulicznej
Zakres lepkości cieczy hydraulicznej
Zakres temperatury cieczy (w zbiorniku)
Zakres temperatury otoczenia
Max ciśnienie pracy
Max prąd obciążenia czujnika
400 mA
Rodzaj przyłącza czujnika
gwint zewnętrzny M12 x 1; 4 bieguny (piny)
UWAGA:
(*) - wyposażenie opcjonalne dostępne tylko w wersjach 2URED6C1...
WYMAGANIA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
1. Rozdzielacz należy użytkować tylko w pełni sprawny i
prawidłowo przyłączony do instalacji elektrycznej.
Przyłączanie lub odłączanie od instalacji elektrycznej musi
być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
) musi być połączona z
2. Łączówka uziemiająca (
przewodem ochronnym (PE ) w instalacji zasilającej
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. Wtyczka elektromagnesu powinna przylegać dokładnie do
gniazda i należy ją zabezpieczyć poprzez dokręcenie wkręta
mocującego do oporu. Zabrania się eksploatacji
rozdzielacza, jeżeli wtyczka nie jest zabezpieczona i nie jest
zapewniona szczelność i odpowiedni zacisk kabla
w
dławnicy wtyczki.
4. Podczas eksploatacji należy utrzymać zalecaną w
niniejszej Karcie Katalogowej - Instrukcji Obsług lepkość
cieczy hydraulicznej.
5. Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę
rozdzielacza należy systematycznie sprawdzać:
• stan połączenia elektrycznego
• działanie zaworu
• czystość cieczy hydraulicznej
WK 493 130
06.2017
-2-
6. Ze względu na nagrzewanie się cewki
elektromagnesu do wysokiej temperatury rozdzielacz
powinien być umiejscowiony tak, aby wyeliminować
możliwość przypadkowego kontaktu z cewką
podczas eksploatacji lub należy przewidzieć
odpowiednie osłony zgodnie z wymaganiami norm
europejskich: PN - EN ISO 13732 -1 i PN - EN 4413.
7. Dla zapewnienia szczelności przyłącza rozdzielacza
do układu hydraulicznego należy przestrzegać
wymiarów gniazd przyłączeniowych, pierścieni
uszczelniających,
momentów
dokręcenia
i
parametrów pracy rozdzielacza podanych w niniejszej
Karcie Katalogowej - Instrukcji Obsługi.
8. Rozdzielacz w wersji z czujnikiem położenia tłoczka
typ M jest fabrycznie wyregulowany, jakiekolwiek
regulacje w rozdzielaczu mogą być wykonywane
przez producenta. W przypadku wady czujnika lub
rozdzielacza należy wymienić kompletny rozdzielacz.
Czujników indukcyjnych typ M nie należy łączyć
szeregowo.
9. Obsługujący rozdzielacz musi być zapoznany z treścią
niniejszej Karty Katalogowej - Instrukcji Obsługi.
Typ 2URED6
SCHEMATY
Symbole graficzne rozdzielacza typ 2URED6...
2
2
2
2
1
1
G
1
1
wersja 2URED6C1...
wersja 2URED6C1...M...
wersja 2URED6C5...N...
wersja 2URED6C5...
Schematy przyłącza elektrycznego czujnika indukcyjnego typ M
układ pinów
złącza czujnika
1
3
PNP
4
2
2
1
3
4
Stan wyjścia czujnika typ M w zależności od położenia tłoczka
0 - stan beznapięciowy na styku wyjściowym czujnika
1 - stan napięciowy na styku wyjściowym czujnika
skok tłoczka
stan wyjścia
czujnika
1
B
0
2
1
2
1
2
1
2
pin 4
przecieki
1
0
Typ 2URED6
1
A
0
schemat przepływu
realizowany przez
rozdzielacz
1
B
A
2
pin 2
przepływ Q
- 3-
WK 493 130
06.2017
CHARAKTERYSTYKI
o
(dla lepkości cieczy hydraulicznej ν = 41 mm 2 /s i temperatury t = 50 C )
Charakterystyki oporów przepływu
wykresy charakterystyk spadku ciśnienia ∆p w funkcji
przepływu Q dla rozdzielacza typ 2URED6... - wersje:
2URED6C1...; ...C5...
...C 1...M...
2,0
∆p [MPa]
1,6
1,2
0,8
0,4
0
6
12
18
Q [dm 3/min]
24
30
Charakterystyki zakresów działania
wykresy charakterystyk p - Q rozdzielacza
w wersji 2URED6C5...; kierunek przepływu:
1→2
2 →1
30
30
20
20
p [MPa]
p [MPa]
wykresy charakterystyk p - Q rozdzielacza
w wersji 2URED6C1...; kierunek przepływu:
...C1...; ...C1...M...
1 →2
...C1...; 2 →1
...C1...M...
2 →1
15
15
10
10
5
5
0
WK 493 130
4
06.2017
8
16
12
Q [dm 3/min]
20
25
0
- 4-
5
10
15
20
Q [dm 3/min]
25
30
Typ 2URED6
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
wersje : 2URED6C1...M1...; ...C1...M1...M...; ...C5...M1...
54
M12 x 1
15
10
61
4
15
5
39
35
O
O
M22 x 1,5
O
26,5
10
2
3
1 5
11
S27
6
7
9
8
72,5
28
147,5
moment dokręcenia Md = 50 - 55 Nm
1 - Pierścień uszczelniający o-ring 18 x 2,65 - szt. 1/kpl.
2 - Pierścień uszczelniający o-ring 15,6 x 1,78 - szt. 1/kpl.
3 - Pierścień oporowy 19 x 16,2 x 0,7 - szt. 2/kpl.
4 - Wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A)
5 - Wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A) z prostownikiem
6 - Wymiar gabarytowy rozdzielacza * - wersje:
2URED6C1...M1...; ...C5...M1...
7 - Wymiar gabarytowy rozdzielacza ** - wersja:
2URED6C1...M1...M...
8 - Indukcyjny czujnik przesterowania tłoczka (wtyczka
czujnika nie uwidoczniona na rysunku dostarczana
na oddzielne zamówienie wg karty katalogowej
WK 499 963 - kod zamówienia 1476 - 00582990)
9 - Przycisk ręcznego przesterowania (tylko w wersji
2URED6C5...M1...)
10 - Dystans na demontaż wtyczek - poz. 4, 5
UWAGI:
(*) - Dodatkowy dystans na demontaż cewki ~ 50 mm
(**) - Dodatkowy dystans na wtyczkę czujnika - poz. 8
i przewód elektryczny ~ 70 mm
UWAGI:
•rozdzielacz w wersji 2URED6C1...M1...M... z czujnikiem
położenia tłoczka typ M jest fabrycznie wyregulowany,
jakiekolwiek regulacje w rozdzielaczu mogą być
wykonywane wyłącznie przez producenta. W przypadku
wady czujnika lub rozdzielacza należy wymienić
kompletny rozdzielacz
•czujników indukcyjnych typ M nie należy łączyć
szeregowo
Typ 2URED6
-5-
WK 493 130
06.2017
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
wersje : 2URED6C1...U1...; ...C1...U1...M...; ...C5...U1...
4
61
54
M12 x 1
15
10
15
5
7/8 -14UNF - 2A
35
O
O
O
26,5
39
10
2
3
1
11
S27
9
6
5
8
72,5
28
147,5
moment dokręcenia Md = 50 - 55 Nm
UWAGI:
•rozdzielacz w wersji 2URED6C1...U 1...M... z czujnikiem
położenia tłoczka typ M jest fabrycznie wyregulowany,
jakiekolwiek regulacje w rozdzielaczu mogą być
wykonywane wyłącznie przez producenta. W przypadku
wady czujnika lub rozdzielacza należy wymienić
kompletny rozdzielacz
•czujników indukcyjnych typ M nie należy łączyć
szeregowo
WK 493 130
7
06.2017
-6-
1 - Pierścień uszczelniający o-ring 18 x 2,65 - szt. 1/kpl.
2 - Pierścień uszczelniający o-ring 12,42 x 1,78 - szt. 1/kpl.
3 - Pierścień oporowy 15,9 x 13 x 1,4 - szt. 2/kpl.
4 - Wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A)
5 - Wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A) z prostownikiem
6 - Wymiar gabarytowy rozdzielacza *- wersje:
2URED6C1...U1...; ...C5...U1...
7 - Wymiar gabarytowy rozdzielacza **- wersja:
2URED6C1...U1...M...
8 - Indukcyjny czujnik przesterowania tłoczka (wtyczka
czujnika nie uwidoczniona na rysunku dostarczana
na oddzielne zamówienie wg karty katalogowej
WK 499 963 - kod zamówienia 1476 - 00582990)
9 - Przycisk ręcznego przesterowania (tylko w wersji
2URED6C5...U1...)
10 - Dystans na demontaż wtyczek - poz. 4, 5
UWAGI:
(*) - Dodatkowy dystans na demontaż cewki ~ 50 mm
(**) - Dodatkowy dystans na wtyczkę czujnika - poz. 8
i przewód elektryczny ~ 70 mm
Typ 2URED6
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
wersja 2URED6C5...M3...
5
8
61
O
36
O
24
M20 x 1,5
54
15
15
4
2
3
1
5
S27
6
11
25
7
85*
moment dokręcenia Md = 25 - 30 Nm
1 - Pierścień uszczelniający o-ring 17 x 2 - szt. 1/kpl.
2 - Pierścień uszczelniający o-ring 12,42 x 1,78 - szt. 1/kpl.
3 - Pierścień oporowy PTFE 15 x 1,3 x 1,4 - szt. 2/kpl.
4 - Wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A)
5 - Wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A) z prostownikiem
6 - Wymiar gabarytowy rozdzielacza *
7 - Przycisk ręcznego przesterowania
8 - Dystans na demontaż wtyczek - poz. 4, 5
UWAGI:
(*) - Dodatkowy dystans na demontaż cewki ~ 50 mm
Typ 2URED6
-7-
WK 493 130
06.2017
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
wersje : 2URED6C1...M1...; ...C1...M1...M...; ...C5...M1...
gniazdo przyłączeniowe M - 06 -2 (M22 x 1,5; 2-drogowe)
moment dokręcenia Md = 50 - 55 Nm
aO
0,025 - dotyczy wszystkich średnic
otworu głównego i faz
O
O
A
0,025 A
+0,05
19 0
n
0,5 (min) *
28 (min)
M22 x 1,5
32
33
21
15
13
1,25
A
O
30
°
2,5
9,5 (max)
2
9,5 (max)
1
O
1
UWAGA:
(*) - Max głębokość pogłębienia - 4,9
szczegół A
9,5 (min)
17 (max)
< 28 (min)>
O
+0,15
23 0
1,25
v
O
OO
0,5 - 45
1,25
R 0,1
3,3 ±0,1
2,5
45°
WK 493 130
06.2017
-8-
Typ 2URED6
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
wersje : 2URED6C1...U1...; ...C1...U1...M...; ...C5...U1...
gniazdo przyłączeniowe U - 06 - 2 (7/ 8 -14UNF - 2B; 2-drogowe)
moment dokręcenia Md = 50 - 55 Nm
0,025 - dotyczy wszystkich średnic
otworu głównego i faz
OO
O
32 (min)
24 ±0,05
0,025 A
aO
A
15,87
+0,05
n
0,5 (min) *
7/8 -14UNF -2B
23,6 (max**)
16
+0,4
23,7
25,3
33,3
+0,5
+0,4
+1
12,5 (min**)
1,25
A
2
2,5
30°
O
szczegół A
O
< 32 (min)>
1,25
15°
14,5 (max**)
UWAGI:
(*) - Max głębokość pogłębienia - 4,9
(**) - Średnica kanałów: 1, 2 położonych w zakresie.
podanych wymiarów granicznych - min φ6,5
1,25
2,5
2,5
+0,4
R 0,15
1
45°
Typ 2URED6
-9-
WK 493 130
06.2017
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
wersja 2URED6C5...M3...
gniazdo przyłączeniowe specjalne M20 x 1,5
moment dokręcenia Md = 25 - 30 Nm
60°
O
O
25
^
M20 x 1,5
1,25
0,1 A
13
O
11,5 (min)
6 (max)
2,5
+1
14,5
+0,2
n
A
26
28 (min)
0,05 A
15H8
2,5
1 (min) *
głęb. tolerancji
A
2
1
O
15 (max)
UWAGA:
(*) - max głębokość pogłębienia - 4,9
szczegół A
vu v
^
30 1
0,1 A
1,25
O
+0,2
21,3
3
+0,4
R0,4 max
R0,1 - 0,2
45°
WK 493 130
06.2017
- 10 -
Typ 2URED6
SPOSÓB ZAMAWIANIA
2
URED
Ilość dróg przepływu
rozdzielacz 2-drogowy
=2
Wielkość nominalna (WN)
WN6
= 6
2
6
*
Rodzaj tłoczka (schematy tłoczków - wg str. 3)
tłoczek C1
= C1
tłoczek C5
= C5
Numer serii konstrukcyjnej
(12 - 19) - niezmienne wymiary przyłącza
i zabudowy
= 1X
seria 12
= 12
Ilość położeń rozdzielacza
rozdzielacz 2-położeniowy
=2
Rodzaj przyłącza
gniazdo M22 x 1,5
= M1
gniazdo M20 x 1,5*
= M3
gniazdo 7/8-14 UNF-2B
= U1
UWAGA: (*) - opcja przyłącza dostępna tylko w wersji 2URED6C5...
Napięcie zasilania elektromagnesu
12V DC
24V DC
110V DC
110V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
230V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
= G12
= G24
= G110
= W110R
= W230R
Sterowanie ręczne elektromagnesu
elektromagnes bez przycisku ręcznego przesterowania = bez oznaczenia
elektromagnes z przyciskiem ręcznego przesterowania *
=N
UWAGA: (*) - opcja dostępna tylko w wersji 2URED6C5...
Rodzaj przyłącza elektrycznego
wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A) bez LED
wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A) z LED
= Z4
= Z4L
Czujnik przesterowania tłoczka
bez czujnika przesterowania tłoczka
czujnik przesterowania tłoczka typ M *
UWAGA: (*) - opcja dostępna tylko w wersji 2URED6C1...
= bez oznaczenia
=M
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
= bez oznaczenia
=V
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem)
UWAGI :
Rozdzielacz należy zamawiać wg kodu złożonego z symboli wg powyższego diagramu.
Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania
dostępne w krótkim terminie dostawy.
Przykład kodu rozdzielacza w zamowieniu: 2URED6 C5 -12/2 M1 G24 Z4
Typ 2URED6
- 11 -
WK 493 130
06.2017
Wykonanie specjalne
wersja 2URED6C5...- SO 478
ZASTOSOWANIE, OPIS DZIAŁANIA, DANE
TECHNICZNE, SCHEMATY, CHARAKTERYSTYKI
WYMIARY GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWEGO
jak w wykonaniu standardowym - wg str. 1 do 4; str. 8.
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
wersja 2URED6C5...- SO 478
4
2
1
3
O
O
45
26,5
M22x1,5
58
5
S27
11
5
30
106
moment dokręcenia Md = 50 - 55 Nm
1 - Elektromagnes z gniazdem typ MS3112E12-3P
(firma SOURIAU)
2 - Wtyczka typ MS3116E12-3S (firma SOURIAU)
3 - Przycisk ręcznego przesterowania
4 - Pierścień uszczelniający o-ring 18 x 2,65
5 - Pierścień uszczelniający o-ring 15,6 x 1,78
WK 493 130
06.2017
- 12 -
Typ 2URED6
SPOSÓB ZAMAWIANIA
2
Ilość dróg przepływu
rozdzielacz 2-drogowy
URED
2
C5
6
M1 G24
N
SO 478
S
=2
Wielkość nominalna (WN)
WN6
= 6
Rodzaj tłoczka
schematy tłoczków - wg str. 3
tłoczek C5
= C5
Numer serii konstrukcyjnej
(10-19) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
seria 12
= 1X
= 12
Ilość położeń rozdzielacza
rozdzielacz 2-położeniowy
=2
Rodzaj przyłącza
gniazdo M22 x 1,5
= M1
Napięcie zasilania elektromagnesu
24V DC
= G24
Sterowanie ręczne elektromagnesu
elektromagnes z przyciskiem ręcznego przesterowania
=N
Rodzaj przyłącza elektrycznego
wykonanie specjalne - wtyczka typ MS3112E- 12-3P (SOURIAU)
=S
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
= bez oznaczenia
=V
Wykonanie specjalne
wersja z wtyczką specjalną i zarzutką na przyciski ręcznego przesterowania
= SO 478
UWAGI :
Rozdzielacz należy zamawiać wg kodu złożonego z symboli wg powyższego diagramu.
Przykład kodu rozdzielacza w zamowieniu: 2URED6 C5 -12/2 M1 G24 N S - SO 478
Typ 2URED6
- 13 -
WK 493 130
06.2017
Wykonanie specjalne
wersja 2URED6C5...- SO495
ZASTOSOWANIE, OPIS DZIAŁANIA, DANE
TECHNICZNE, SCHEMATY, CHARAKTERYSTYKI
WYMIARY GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWEGO
jak w wykonaniu standardowym - wg str. 1 do 4; str. 9.
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
wersja 2URED6C5...- SO 495
3
1
4
2
O
36
7/8 -14UNF -2A
u
55 1
5
S27
11
5
u
33
92 1
moment dokręcenia Md = 50 - 55 Nm
1 - Elektromagnes z zarzutką na przycisk ręcznego
przesterowania
2 - Przycisk ręcznego przesterowania
3 - Wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A) bez LED
4 - Pierścień uszczelniający o-ring 18 x 2,65
5 - Pierścień uszczelniający o-ring 12,42 x 1,78
WK 493 130
06.2017
- 14 -
Typ 2URED6
SPOSÓB ZAMAWIANIA
2
URED
Ilość dróg przepływu
rozdzielacz 2-drogowy
=2
Wielkość nominalna (WN)
WN6
=6
Rodzaj tłoczka
schematy tłoczków - wg str. 3
tłoczek C5
2
C5
6
U1 G24
N
Z4
SO 495
= C5
Numer serii konstrukcyjnej
(10-19) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
seria 12
= 1X
= 12
Ilość położeń rozdzielacza
rozdzielacz 2-położeniowy
=2
Rodzaj przyłącza
gniazdo 7/8 -14 UNF-2B
= U1
Napięcie sterowania elektromagnesu
24V DC
= G24
Sterowanie ręczne elektromagnesu
elektromagnes z przyciskiem ręcznego przesterowania
=N
Rodzaj przyłącza elektrycznego
wtyczka typ ISO 4400 (DIN 43650 - A) bez LED
= Z4
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
= bez oznaczenia
=V
Blokada przycisku ręcznego przesterowania
zarzutka na przyciski ręcznego przesterowania
= SO 495
UWAGI :
Rozdzielacz należy zamawiać wg kodu złożonego z symboli wg powyższego diagramu.
Przykład kodu rozdzielacza w zamowieniu: 2URED6 C5 -12/2 U1 G24 N Z4 - SO 495
Typ 2URED6
- 15 -
WK 493 130
06.2017
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
fax .+48 33 488 21 03
www.ponar-wadowice.pl
WK 493 130
06.2017
- 16 -
Typ 2URED6
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards