Zastosowanie Opis działania -1

advertisement
WK
421 980
Rozdzielacz suwakowy sterowany
elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym
NG10
do 35MPa
do 85 dm3/min
08.2013
Zastosowanie
Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przeznaczone są
do zmiany kierunku przepływu cieczy
hydraulicznej w układzie. Głównie
wykorzystywane są do przełączania
zasilania i sterowania pomiędzy dwoma
niezależnymi gałęziami układu.
Zawór krzyżowy (szokowy) przeznaczony
jest do ograniczenia maksymalnego ciśnienia na dwóch przyłączach. Jest również ochroną przed naglym skokiem ciśnienia .
Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przystosowane są
do montażu rurowego w dowolnym położeniu w układach hydraulicznych.
Opis działania
1
5
3
4
2
Główne elementy rozdzielacza 6UREE10 to korpus (1),suwak(2), elektromagnes(3),sprężyna centrująca(4) i przycisk awaryjny (5).
Przesterowanie rozdzielacza następuje po przesunięciu suwaka (2) w skrajne położenie
przez bezpośrednio na niego działający elektromagnes (3). Powrót do położenia bezprądowego wymusza sprężyna centrująca (4).
W sytuacjach awaryjnych przesunięcia suwaka można dokonać ręcznie przyciskiem awarynym (5).
Typ 6UREE10
-1-
WK 421 980
08.2013
DANE TECHNICZNE
Ciecz hydrauliczna
olej mineralny
Wymagana filtracja
do 16 µm
Zalecana filtracja
do 10 µm
Lepkość nominalna cieczy
37 mm 2/s w temperaturze 55 C
Zakres temperatury otoczenia
Max ciśnienie pracy
Czas przesterowania
o
- 30 oC do +50o C
21 MPa bez odprowadzenia przecieków
35 MPa z odprowadzeniem przecieków
do 60 ms
do 40 ms
załączenie
wyłączenie
Max liczba przesterowań
15000 zał./h
Masa
max 7 kg
Napięcie nominalne zasilania
elektromagnesu
Tolerancja napięcia zasilania
12V
24V
DC
DC
±10%
Stopień ochrony
Pobór mocy (prąd stały)
IP 65
45
45 W
max 150 o C
Temperatura cewki elektromagnesu
WYMAGANIA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
1. Rozdzielacz sterowany elektrycznie należy
użytkować tylko w pełni sprawny i prawidłowo
przyłączony do instalacji elektrycznej.
Przyłączanie lub odłączanie od instalacji elektrycznej musi być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
2. Łączówka uziemiająca ( ) musi być połączona
z przewodem ochronnym (PE ) w instalacji zasilającej zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. Zabrania się eksploatacji rozdzielacza jeżeli nie
jest zapewniona szczelność i odpowiedni zacisk
kabla zasilającego w dławnicy wtyczki.
4. Zabrania się użytkowania rozdzielacza, jeżeli wtyczka nie dolega dokładnie do gniazda elektromagnesu i nie jest zabezpieczona poprzez dokręcenie do
oporu wkręta mocującego.
5. Ze względu na nagrzewanie się cewki elektromagnesu do wysokiej temperatury rozdzielacze powinny być umiejscowione tak,aby wyeliminować możliwość przypadkowego kontaktu z nim podczas eksploatacji lub należy przewidzieć odpowiednie osłony (zgodnie z wymaganiami norm europejskich:
PN - EN ISO 13732-1 i PN - EN 982.
SCHEMAT
Odprowadzenie
przecieków
WK 421 980
08.2013
Typ 6UREE10
-2-
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
typ 6UREE10.../R-ZK...
G1/2
-6
wg ISO1 gniazd
179-1
C3
C2
70
Odprowadzenie przecieków G1/8
wg ISO1179-1
30
71
53,3
22
B
110
B
4,7
C1
C4
44 ±0,1
11
12,3
2
1
91,5
95 ±0,1
max 67
8,2
71
Przekrój B-B
30
P1
107
O
63
P2
116,7
6,8
Wtyczka wg DIN43650-A/ISO4400
227
Typ 6UREE10
-3-
WK 421 980
08.2013
Wykres charakterystyki ∆ p(Q) dla rozdzielacza typ 6UREE10-02/R-ZK....
Charakterystyka oporów przepływu
18
P2
2->
C
3->
>C
P1P2
4->
C
->
C3
C1
->
P1->
P1
16
14
∆p [bar]
12
10
8
C1
P1->
6
4
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Q [dm3/min]
Sposób zamawiania
6UREE10-02/R -ZK-G12Z4L /.../.../ *
Nr serii
02
= 02
(01-10) niezmienne wym. przył.i zabudowy
Przyłącza
gwint rurowy G1/2"
= R
Wbudowany zawór krzyżowy
= ZK
Napięcie zasilania elektromagnesu
12V DC
= G12
24V DC
= G24
Wtyczka elektromagnesu
wtyczka Z4
wtyczka Z4L(z lampką)
= Z4
= Z4L
Rodzaj uszczelnienia
NBR(dla cieczy na bazie olejów mineralnych) =bez oznaczenia
FPM(dla cieczy na bazie estrów fosforanowych) =V
Nastawa zaworu nr 1 w barach jeżeli wymagane
(zawory przelewowe zabezpieczane zaślepkami)
Nastawa zaworu nr 2 w barach jeżeli wymagane
(zawory przelewowe zabezpieczane zaślepkami)
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy (do uzgodnienia
z producentem)
WK 421 980
08.2013
Typ 6UREE10
-4-
Przykład zastosowania w układzie hydraulicznym
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 823 44 41 - 45
fax.+48 33 823 41 69
www.ponar-wadowice.pl
WK 421 980
Typ 6UREE10
08.2013
-5-
Download