Program szczegółowy

advertisement
Program szczegółowy
XII OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNEGO DIABETICA EXPO 2008
VI OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTYŁOŚCI
12 września 2008 roku (piątek)
9:00 – 10:30
10:30
Rejestracja Uczestników Sympozjum i Forum.
Konferencja Prasowa z udziałem Wykładowców i Zaproszonych Gości.
Sala „A”
Sesja Inauguracyjna
Sesji przewodniczy: Andrzej Bauman, prof. dr hab. med. Irena Ponikowska, prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski
11:00 – 11:30
Andrzej Bauman – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
11:30 – 12:00
Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej,
Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM w Bydgoszczy, UMK, Toruń, Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny,
Ciechocinek – „Wskaźnik glikemiczny w patogenezie i leczeniu cukrzycy i otyłości – renesans metody leczenia.”
12:00 – 12:30
Prof. dr hab. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii CM w Bydgoszczy, UMK
Toruń – „Cukrzyca po transplantacji nerek.”
12:30 – 13:00
Dr n. med. Zofia Ruprecht - Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii CM w Bydgoszczy, UMK Toruń
– „Możliwości diagnostyczne i zasady współpracy z Kliniką Endokrynologii i Diabetologii CM UMK w Bydgoszczy
w zakresie diabetologii.”
13:00 – 13:15
Podsumowanie sesji inauguracyjnej.
13:15 – 14:00
Przerwa obiadowa.
Sala A – dla pacjentów
Sala B – dla lekarzy i farmaceutów
Sesja IA: „Samokontrola cukrzycy”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski,
dr n. med. Zofia Ruprecht
14:00 – 14:15 Mgr Jarosław Zyskowski – Roche Diagnostics
Polska Sp. z o.o., Warszawa – „Kompleksowe
podejście do opieki diabetologicznej.”
14:15 – 14:30 Mgr Beata Błaszkiewicz - Uzdrowiskowy Szpital
Kliniczny, Ciechocinek – „Ocena poziomu wiedzy
o prowadzeniu samokontroli.”
Sesja IB: „Leczenie otyłości”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz
-Latoszek, dr n. med. Elżbieta Szymańska
14:00 – 14:30
Prof. dr hab. n. med. Longina KłosiewiczLatoszek - Akademia Medyczna, Warszawa,
Instytut Żywności i Żywienia,Warszawa
– “Zaburzenia metaboliczne w otyłości.”
14:30 – 14:50 Dr n. med. Wojciech Szczęsny, prof. dr hab.
med. Stanisław Dąbrowicki, dr n. med.
Włodzimierz Gniłka - Katedra i Klinika
Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM
UMK, Bydgoszcz - "Chirurgiczne leczenie
otyłości w świetle Evidence Based Medicine."
14:50 – 15:10 Dr n. med. Jacek Chojnowski - Katedra
Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM
w Bydgoszczy, UMK, Toruń, Uzdrowiskowy
Szpital Kliniczny, Ciechocinek – „Przyczyny
niepowodzeń w leczeniu otyłości.”
15:10 – 15:20
Prezentacja Firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.
15:20 – 15:30
Pytania i dyskusja – podsumowanie sesji IB.
Sesja IIA: „Edukacja diabetologiczna”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Ida Kinalska, dr n. med. Dorota
Różycka
14:45 – 15:10 Mgr Alicja Szewczyk – Przewodnicząca Polskiej
Federacji Edukacji w Diabetologii, Poradnia
Diabetologiczna, Instytut „Pomnik – Centrum
Zdrowia
Dziecka”,
WarszawaDziałalność
Stowarzyszenia PFED – misja, cele, zadania.”
15:10 – 15:35 Mgr Hanna Zych-Cisoń – Prezes Oddziału
Pomorskiego PSD, Gdańsk – „Rola edukacji
diabetologicznej w życiu diabetyka. Edukacja
diabetologiczna drogą do obniżenia kosztów leczenia
cukrzycy.”
Sesja IIIA: „Rola pielęgniarki diabetologicznej”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
dr Elżbieta Buczkowska
15:45 – 16:10 Dr Elżbieta Buczkowska – Prezes Naczelnej Izby
Pielęgniarek
i
Położnych,
Warszawa
– „Pielęgniarstwo diabetologiczne – teraźniejszość
i przyszłość w edukacji zdrowotnej chorych na
cukrzycę.”
16:10 – 16:30 Dr n. hum. Elżbieta Kościńska – Członek Polskiej
Federacji Edukacji w Diabetologii,
Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz – „Poziom wiedzy
pielęgniarek nie pracujących w poradniach
diabetologicznych na temat cukrzycy.”
16:30
17:00 – 19:30
19:30
20:00
Sesja IIB: „Aspekty psychologiczne w cukrzycy”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska,
prof. dr hab. med. Roman Junik
15:30 – 16:00
Prof. dr hab. Roman Ossowski - Instytut
Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy – „Cukrzyca – jak
żyć? Refleksja psychologa.”
16:00 – 16:20 Prof. dr hab. Bassam Aouil - Instytut
Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy - „Psychoseksualne
problemy w cukrzycy – czy tak ma być?”
16:20 – 16:30
Pytania i dyskusja – podsumowanie sesji IIB.
Uroczyste Otwarcie XII Ogólnopolskiego Sympozjum Diabetologicznego DIABETICA EXPO 2008
i VI Ogólnopolskiego Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości. Wystąpienia zaproszonych Wykładowców i Gości.
Uroczyste wręczenie odznaczeń. Ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt Targów (werdykt Komisji
Konkursowej). Konkursy z nagrodami dla Uczestników Sympozjum i Forum.
Podsumowanie I dnia Sympozjum i Forum – dyskusja.
Zamknięcie I dnia Sympozjum i Forum.
Uroczysty Wieczór dla Wykładowców, Uczestników i Wystawców Sympozjum i Forum – Restauracja
„Anielska Podkowa” w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 2.
13 września 2008 roku (sobota)
Sala A – dla pacjentów
Sala B – dla lekarzy i farmaceutów
Sesja IVA: „Problemy dermatologiczne”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Ida Kinalska,
dr n. med. Dorota Różycka
9:15 – 9:35 Lek. med. Jolanta Maciejewska –Katedra i Klinika
Dermatologii CM UMK, Bydgoszcz – „Pielęgnacja cery
u osób z cukrzycą.”
9:35 – 9:55 Mgr farm. Elżbieta Piankowska - Worwag Pharma
GmbH, Warszawa – „Stopa cukrzycowa.”
9:555 – 10:15 Dr inż. Włodzimierz Lewin – JJW Sp. J. , Piaseczno.
Sesja IIIB: „Leczenie otyłości u osób z cukrzycą”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska,
prof. dr hab. med. Anna Czech
9:15 - 9:45
Prof. dr hab. med. Anna Czech - Katedra i Klinika
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM, Warszawa
– „Leczenie otyłości u osób z cukrzycą.”
9:45 – 10:15 Prof. dr hab. med. Jan Tatoń – Katedra i Klinika
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM, Warszawa
„Cukrzyca a sport.”
10:15 – 10:30 Pytania i dyskusja – podsumowanie sesji IIIB.
SALA A – SESJA WSPÓLNA DLA LEKARZY I PACJENTÓW - „Nowości w leczeniu cukrzycy”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak, prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski, prof. dr hab. med. Roman Junik
10:30 – 11:30
Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kierownik
Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ŚlAM w Katowicach – „Doustne leki przeciwcukrzycowe.”
11:30 – 12:00
Prof. dr hab. med. Jan Tatoń – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM, Warszawa - „Postępy
insulinoterapii cukrzycy – nowe cele i zasady, innowacyjne preparaty i analogi insuliny, algorytmy ich stosowania.”
12:00 – 12:30
Prof. dr hab. med. Jerzy Łopatyński – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych AM, Lublin – „Optymistyczna historia
diabetologii praktycznej i perspektywy jej rozwoju.”
12:30 – 13:15
13:15 – 13:30
Przerwa obiadowa.
Uroczyste Ogłoszenie wyników Plebiscytu Publiczności na Najlepszą Firmę Branży Diabetologicznej – Przyjaciela
Lekarzy Diabetologów i Chorych na Cukrzycę Roku 2008, Najlepszy Produkt Diabetologiczny Roku 2008, Najlepszy
Produkt Stosowany w Leczeniu Otyłości. Konkursy z nagrodami dla Uczestników (nagrody mogą wygrać tylko osoby
obecne na Foyer podczas Konkursów).
Sala B – dla lekarzy i farmaceutów
Sala A – dla pacjentów
Sesja VA: „Zdrowe żywienie”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska,
dr n. med. Jacek Chojnowski
14:00 – 14:30 Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska – Konsultant
Krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny
fizykalnej, Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej
CM w Bydgoszczy, UMK, Toruń, Uzdrowiskowy
Szpital
Kliniczny,
Ciechocinek
–„Dieta
śródziemnomorska.”
14:30 – 14:50 Mgr Małgorzata Tompalska – Członek Polskiej
Federacji Edukacji w Diabetologii, Toruń – „Zdrowe
żywienie w cukrzycy.”
14:50 – 15:00 Prezentacja Firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.
Sesja VIA: „Problemy osób otyłych”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med.
15:10 – 15:30 Mgr Beata Błaszkiewicz - Uzdrowiskowy Szpital
Kliniczny, Ciechocinek – „Dyskryminacja osób otyłych”
15:30 – 15:45 Dr n. med. Jacek Chojnowski - Katedra Balneologii
i Medycyny Fizykalnej CM w Bydgoszczy, UMK,
Toruń, Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny, Ciechocinek
– „Dlaczego nie udało mi się schudnąć? – Przyczyny
braku sukcesu,”
Sesja IVB: „Cukrzyca typu 2”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak,
prof. dr hab. med. Jan Tatoń,
13:30 – 13:50 Prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski
- Samodzielna Pracownia Endokrynologii AM, Gdańsk
–„Znaczenie cukrzycy ciążowej w rozwoju cukrzycy typu
2.”
13:50 – 14:10 Dr n. med. Mirosława Polaszewska- Muszyńska
– Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii SP
ZOZ,
Bydgoszcz
–
„Neuropatia
cukrzycowa
– niedocenione powikłanie cukrzycy.”
14:10 – 14:30 Prof. dr hab. med. Ida Kinalska - Podlaskie Centrum
Endokrynologii, Białystok – „Leczenie cukrzycy typu 2 u
osób z chorobą niedokrwienną serca.”
14:30 – 14:55 Dr n. med. Dorota Różycka - Ośrodek Diabetologiczny
Dzieci i Młodzieży, Gliwice - „Cukrzyca typu 1, typu 2 czy
może typu 1,5 – diagnostyczne dylematy.”
14:55 – 15:15 Dr n. med. Zofia Sikorska - Bydgoskie Centrum
Diabetologii i Endokrynologii SP ZOZ, Bydgoszcz
„Współczesne metody leczenia retinopatii cukrzycowej.”
Pytania i dyskusja – podsumowanie sesji IVB.
Sesja VB: „Cukrzyca i otyłość u dzieci”
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Anna Czech, dr n. med. Dorota
Różycka
15:15 – 15:40 Anna Stefanowicz - Wydział Nauk o Zdrowiu AM
Gdańsk, Halina Kamińska - Zakład Pielęgniarstwa
Ogólnego Wydział Nauk o Zdrowiu AM Gdańsk,
Dorota Birkholz, Maciej Niedźwiecki, Joanna
Stefanowicz - Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii
i Endokrynologii AM Gdańsk – „Otyłość i nadwaga
u
dzieci.
Analiza
czynników
środowiskowych
i społecznych na występowanie otyłości i nadwagi
u dzieci.”
15:40 – 16:00 Anna Stefanowicz - Wydział Nauk o Zdrowiu AM
Gdańsk, Dorota Birkholz , Maciej Niedźwiecki
Klinika
Pediatrii,
Hematologii,
Onkologii
i Endokrynologii AM Gdańsk, Jolanta Wierzba
- Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego Wydział Nauk
o Zdrowiu AM Gdańsk, Radosław Owczuk - Klinika
i Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
Gdańsk – „Analiza wpływu czynników środowiskowych i
społecznych na wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu
1 u dzieci.”
17:00
Zamknięcie II dnia Sympozjum i Forum.
UWAGA!! ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE.
Download