Służba przygotowawcza dla pracowników jednostek

advertisement
Służba przygotowawcza dla pracowników
jednostek samorządu terytorialnego w
formie
e-learningu w ramach projektu
systemowego MAC
Łukasz Krysztofiak
Naczelnik Wydziału Projektów Systemowych
Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 Departament Współpracy z JST MAC realizuje
projekt systemowy ,,Dobre prawo –sprawne rządzenie”
 Jednym z elementów tego projektu jest platforma
e-learningowa zawierająca moduł służby
przygotowawczej dla pracowników JST
 Opracowany model służby przygotowawczej zawiera
m.in. zagadnienia etyczne oraz antykorupcyjne
www.administracja.mac.gov.pl
Intuicyjna obsługa
• Praca ze szkoleniami jest niezwykle łatwa i przyjemna.
• Obsługa portalu jest intuicyjna i nie wymaga specjalistycznej
wiedzy, co sprawia, że korzystanie z niego nie powinno sprawić
żadnych trudności osobom, które nawet tylko sporadycznie
korzystają z komputera.
• Aby skorzystać z portalu użytkownik potrzebuje jedynie
przeglądarkę internetową. Portal zapewnia dostęp do swoich
funkcjonalności na standardowych ustawieniach przeglądarek,
dlatego użytkownicy nie muszą nic instalować, ani zmieniać
żadnych konfiguracji na swoim komputerze.
Bogata oferta szkoleń
Na portalu dostępnych jest 9 kursów. Pozwalają one na odbycie szkolenia oraz wzięcie udziału
w egzaminie z zakresu służby przygotowawczej
w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Postępowanie administracyjne.
 Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych.
 Status prawny pracowników samorządowych.
 Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.
 Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych.
 Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych
i informacji niejawnych.
 Kultura urzędnika samorządowego- Kodeks etyczny pracowników
Urzędu.
 Instrukcja kancelaryjna w urzędzie Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd.
Aktualny stan użytkowników e- służby
• Elektroniczna służba przygotowawcza cieszy
się dużym zainteresowaniem. Od chwili
uruchomienia platformy zarejestrowało się:
• 1176 jednostek samorządu terytorialnego,
• 2420 użytkowników.
www.administracja.mac.gov.pl
Pytania
• Czy godzą się Państwo na wprowadzenie
odpłatności w wysokości 100 zł na urząd
rocznie po roku 2015 za korzystanie z portalu?
• Czy uważają Państwo, że e-learningowa
służba przygotowawcza powinna być
obowiązkowym elementem służby
przygotowawczej?
Dziękuję za uwagę
Łukasz Krysztofiak
Naczelnik Wydziału Projektów Systemowych
Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Wspólna 2/4
00-505 Warszawa
tel. 0-22- 661-87-38
faks 0-22-661-94-08
e-mail: [email protected]
Download