Karty sieciowe i MAC

advertisement
Karty sieciowe i MAC
Karty sieciowe i numery MAC
Aneta Kapłońska i Ola Misiewicz
Przykładowa sieć
Karta sieciowa
Karta sieciowa (ang. NIC - Network
Interface Card) - karta rozszerzeń*,
która służy do przekształcania
pakietów danych w sygnały (i
odwrotnie), które są przesyłane w sieci
komputerowej.
*element składowy wewnątrz
obudowy komputera
Karty sieciowe i MAC
ADRESY MAC
MAC
Co to jest adres MAC?
MAC - Media Access Control (co na polski przekłada się jako kontrola
dostępu do medium, przy czym przez medium rozumiana jest w tym
wypadku sieć). Numer (adres) MAC jest 48-bitową liczbą podzieloną na
dwie części : pierwsze 24 bity to kod producenta karty. kolejne 24 to jej
unikatowy numer seryjny. Producent powinien zapewnić
niepowtarzalność owych numerów, co jednak nie zawsze jest
przestrzegane, ale nie ma też większego znaczenia ponieważ numery
MAC nie mogą się powtarzać jedynie w zakresie jednej sieci LAN.
MAC
Przydziela go międzynarodowa instytucja pod
nazwą Institute of Electrical and Eleectronics
Engineers (IEEE). Każdemu producentowi
przypisuje ona odpowiedni kod i zakres
liczbowy.
MAC
Do czego służy adres MAC?
W sieci realizowanej w technologii Ethernet, kiedy komputery połączone
są ze sobą np. za pomocą HUBa, do każdej karty sieciowej docierają
informacje przeznaczone nie tylko dla niej, ale także dla wszystkich
innych urządzeń pracujących w sieci. Karta filtruje pakiety i przepuszcza
do komputera tylko skierowane do niej, czyli z jej adresem MAC w
nagłówku (oraz pakiety broadcast, czyli adresowane do wszystkich
komputerów w sieci).
MAC
Jak się ma MAC do IP?
Numer IP w sieciach lokalnych bywa przez serwer DHCP przydzielany
logującemu się komputerowi losowo z wybranej puli adresów (niezależnie
od jego numeru MAC), drugą możliwością jest stosowanie adresów
zależnych od MACa karty - w tym wypadku użytkownik ma za każdym
razem ten sam IP w sieci lokalnej, musi jednak wcześniej dostarczyć
administratorowi serwera DHCP (np. dostawcy internetu) swój MAC
Jak sprawdzić adres MAC - Windows
Jak sprawdzić adres MAC - Linux
MAC
Po co zmieniać numer MAC?
testowanie sieci
snoopoingu (podglądania) i spoofingu (podszywania się)
obejście zabezpieczeń

MAC
Czy każda karta może zmienić numer MAC?
W sposób sprzętowy MAC można zmienić adres MAC każdej karty, wiąże
sie to jednak z wylutowywaniem, przeprogramowywaniem oraz
ponownym wlutowywaniem EEPROMU. Większość nowoczesnych kart
umożliwia także zmianę adresy programowo, jednak nie powoduje to
trwałej jego zmiany (zmiany danych w EEPROMIE), a jedynie zmianę
czasową (do najbliższego resetu). Nie znam sposobu na sprawdzenie czy
dana karta ma taką możliwość, trzeba poszukać w Internecie bądź też po
prostu sprawdzić czy podane poniżej sposoby działają. Mogę jedynie
powiedzieć, że na pewno działają w kartach opartych na chipie Realtek
8139.
Karta sieciowa
Karta sieciowa
Każda karta jest przystosowana tylko do
jednego typu sieci (np. Ethernet.), może
pracować tylko w jednym standardzie.
Nie może, na przykład, pracować
jednocześnie w standardzie Ethernet i FDDI
(opartym na światłowodach).
Budowa karty - interfejsy
Karta sieciowa posiada dwa interfejsy:
- do połączenia z siecią (RJ-45, BNC, AUI, SC, ST)
- do połączenia z komputerem (ISA, PCI, PCMCIA,
USB)
Zadania KS
Głównym zadaniem karty sieciowej jest transmisja i
rozszyfrowywanie informacji biegnących łączami
komunikacyjnymi.
Uzgodnienie parametrów transmisji / przetwarzanie na sygnał elektryczny
/ kodowanie, kompresowanie
|
| wysyłanie
V
deszyfracja, dekompresja
Zadania KS
KS może też wspomagać zarządzanie sieci, jeśli
posiada obsługę odpowiedniego protokołu, np.
SNMP2 – Simple Network Management Protocol.
(ułatwia to komunikowanie się urządzeń
sieciowych).
Zadania KS
Karta z m.in. SNMP i wbudowanym serwerem
WWW
Przesyłanie informacji z karty do systemu
1. Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA). Dane przesyłane są
dzięki kontrolerowi DMA do pamięci, nie obciążając procesora.
2. Współdzielona pamięć karty (SAM). Dane umieszczane są we
własnej pamięci karty. Procesor uznaje ją za część pamięci
operacyjnej komputera.
3. Współdzielona pamięć komputera (SSM) Dane umieszczane są
w wydzielonej części pamięci operacyjnej komputera, do której ma
dostęp także procesor karty sieciowej.
4. Bus mastering. Najszybszy sposób przesyłania danych,
ulepszona forma DMA. Karta przejmuje kontrolę nad szyną danych
komputera i wpisuje dane bezpośrednio do pamięci nie obciążając
procesora.
Netografia

http://klub.chip.pl/lipka/budowa/siec.htm
 http://pl.wikipedia.org
 http://sieci.res.pl/karta1b.htm
Download